Thứ bảy, 08/07/2017 - 20:00

Đà Nẵng: 6 tháng, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI

Dân trí

Trong 6 tháng đầu năm 2017, TP Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 32 triệu USD, tăng 20% về dự án.

UBN TP Đà Nẵng vừa có báo cáo tình hình thu hút đầu tư trong, ngoài nước và các hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố 6 tháng ước đạt 16.845 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 4,1% so với cùng kỳ 2016.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp duy trì ổn định. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.177 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, vốn đăng ký đạt 12.903 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% số vốn so với cùng kỳ 2016.

Một góc TP Đà Nẵng
Một góc TP Đà Nẵng

Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khá. Trong 6 tháng, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 32 triệu USD, tăng 20% về dự án và tăng 269,5% về vốn so với cùng kỳ 2016 và có 4 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 894,19 nghìn USD. Ngoài ra, số vốn các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong các tổ chức kinh tế là 52,8 tỷ đồng (2,34 triệu USD).

Hoạt động thu hút và xúc tiến các dự án ODA khá tích cực. Hiện có 5 dự án sử dụng vốn ODA do thành phố quản lý đang được triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư khoảng 390 triệu USD; trong đó vốn ODA đạt 314 triệu USD, chiếm 80% tổng số vốn. Các dự án tập trung vào đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và cấp, thoát nước.

Tổng giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng của các dự án 6 tháng đạt 326,6 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch, trong đó vốn ODA đạt 181,15 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch, vốn đối ứng đạt 145,46 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch.

Ngoài ra, thành phố hiện có 7 dự án đang trong giai đoạn xúc tiến chính thức đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và vận động các nhà tài trợ, trong đó đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải thống nhất công suất Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2), chuẩn bị đầu tư Cảng Liên Chiểu, thống nhất phương án di dời ga đường sắt và giải trình với Bộ Tài chính về chủ trương đầu tư dự án Cải thiện môi trường nước. Thành phố cũng đã phê duyệt 21 chương trình, dự án và 15 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), tổng giá trị cam kết ước đạt 66,4 tỷ đồng.

Khánh Hồng