Thứ bảy, 29/07/2017 - 11:05

Che sở hữu cổ phần nhà Thứ trưởng Thoa: “Thông tin bị xóa nhầm”!

Dân trí

Tại văn bản do ông Hồ Quỳnh Hưng ký trình cơ quan chức năng, Bóng đèn Điện Quang cho biết, trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 của doanh nghiệp này, “vì lý do kỹ thuật nên thông tin bị xóa nhầm hơn so với thường lệ”.

Vì lý do kỹ thuật nên thông tin sở hữu của cổ đông nội bộ và người liên quan tại Bóng đèn Điện Quang trong báo cáo quản trị 6 tháng/2017 bị “xóa nhầm”
Vì lý do kỹ thuật nên thông tin sở hữu của cổ đông nội bộ và người liên quan tại Bóng đèn Điện Quang trong báo cáo quản trị 6 tháng/2017 bị “xóa nhầm”

Ngay sau khi Dân Trí đưa tin về việc thông tin sở hữu cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) bị che khuất tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017, ngày 28/7, doanh nghiệp này đã lập tức có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) để bổ sung.

Theo đó, tại văn bản do ông Hồ Quỳnh Hưng ký trình cơ quan chức năng, Bóng đèn Điện Quang cho biết, công ty này đã gửi HSX hai văn bản gồm: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 (bản đầy đủ thông tin) và báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 (bản che thông tin cá nhân).

Tuy nhiên, “vì lý do kỹ thuật nên thông tin bị xóa nhầm hơn so với thường lệ” – lãnh đạo Bóng đèn Điện Quang cho hay.

Do đó, kèm theo văn bản này, Bóng đèn Điện Quang đã gửi lại HSX bảo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù vẫn che các thông tin cá nhân của cổ đông nội bộ và người liên quan (cột tài khoản giao dịch chứng khoán, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ liên hệ) song vẫn thể hiện được tình hình nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp này.

Giải trình của Bóng đèn Điện Quang trước việc thông tin sở hữu của cổ đông nội bộ và người có liên quan tại báo cáo quản trị công ty bị che.
Giải trình của Bóng đèn Điện Quang trước việc thông tin sở hữu của cổ đông nội bộ và người có liên quan tại báo cáo quản trị công ty bị che.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2017, ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Bóng đèn Điện Quang sở hữu 2.517.993 cổ phiếu DQC, chiếm tỷ lệ 7,33% vốn điều lệ công ty.

Ông Hưng có 7 người liên quan, nhưng chỉ có 2 người có sở hữu tại công ty là bà Trần Thị Xuân Mỹ (mẹ ruột) sở hữu 1.221.974 cổ phiếu tương ứng 3,83% vốn điều lệ và bà Hồ Thị Kim Thoa (chị ruột) sở hữu 1.686.415 cổ phiếu tương ứng 4,91% vốn điều lệ.

Cũng tại Bóng đèn Điện Quang, bà Nguyễn Thái Nga, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty sở hữu 4.125.632 cổ phiếu DQC, chiếm tỷ lệ 12,01% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Thái Nga là con gái ruột của bà Hồ Thị Kim Thoa. Ngoài ra, con gái thứ của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê, giữ chức vụ Giám đốc Ban Dự án Bóng đèn Điện Quang cũng có sở hữu 2.230.417 cổ phiếu DQC, chiếm tỷ lệ 6,49% vốn điều lệ.

Như vậy, so với thời điểm 31/12/2016, sở hữu của các thành viên trong gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Bóng đèn Điện Quang vẫn giữ nguyên với 11.782.431 cổ phiếu, tương ứng 34,57% vốn điều lệ Bóng đèn Điện Quang.

Trước khi là Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Bóng đèn Điện Quang.

Báo cáo quản trị mới được công bố của Bóng đèn Điện Quang cũng khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nào bất thường nào gây hại cho công ty và cổ đông trong hoạt động của HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và trong nội bộ Ban Kiểm soát của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình hoạt động, cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Bích Diệp