Bộ Tài chính yêu cầu Vicem phải thu hồi hơn 2.200 tỷ đồng

(Dân trí) - Đây là nội dung kiến nghị vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp trực thuộc Vicem - Tổng Công ty xi măng Việt Nam thu hồi các khoản cho vay và quản lý lại đầu tư.

Cụ thể, trong văn bản mới phát đi, Bộ Tài chính đã làm rõ các vấn đề về tài chính của Vicem, trong đó có tổng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, khoản cho vay và khoản đầu tư trong lĩnh vực cũng như ngoài ngành trong năm 2019. 

Bộ Tài chính yêu cầu Vicem phải thu hồi hơn 2.200 tỷ đồng - 1

Trụ sở Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Phải thu hồi khoản cho vay hơn 2.200 tỷ đồng 

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu năm 2019 của Vicem đạt 1.393 tỷ đồng (bằng 82% so với năm 2018). Trong đó, doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia là 971 tỷ đồng (giảm 370 tỷ đồng so với năm 2018). Lợi nhuận thực hiện là 1.181 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018, chủ yếu do hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính. 

Tổng giá trị đầu tư (giá gốc) của Vicem là 13.643 tỷ đồng, cổ tức và lợi nhuận được chia là 971 tỷ đồng (trong đó chủ yếu từ Cty Xi măng Hoàng Thạch, Cty Xi măng Hà Tiên 1, Cty Siam City, Cty Xi măng Nghi Sơn, Cty Xi măng Chinfon đóng góp). 

Theo phân tích của Bộ Tài chính, tỷ suất cổ tức, lợi nhuận được chia/tổng giá trị đầu tư là 7,1% (giảm 2,7% so với năm 2018). Nguyên nhân chủ yếu do giảm cổ tức được chia của Cty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (giảm 92 tỷ đồng), Cty Siam City (giảm 96 tỷ đồng), Cty Xi măng Nghi Sơn (giảm 150 tỷ đồng), Cty Xi măng Chinfon (giảm 32 tỷ đồng). 

Hết năm 2019, Vicem có số dư nợ phải thu là 2.242 tỷ đồng, riêng Công ty Xi măng Tam Điệp vay 700 tỷ đồng, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long vay 100 tỷ đồng và Sông Thao vay 288 tỷ đồng. 

Bộ Tài chính khẳng định, thời gian qua ba công ty trên có số lỗ lũy kế lớn, tình hình tài chính khó khăn nên các khoản cho vay khó có khả năng thu hồi hoặc thu hồi chậm. 

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Vicem có biện pháp kiểm soát, thu hồi các khoản nợ mà Vicem cho các công ty xi măng như Tam Điệp, Hạ Long và Sông Thao vay. Ngoài ra, Vicem cần đánh giá các khoản đầu tư để có phương án xử lý đối với các khoản đầu tư không mang lại hiệu quả; thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. 

Không quá sa đà vào lĩnh vực bất động sản

Bộ Tài chính cho rằng, Vicem không được để tình trạng có sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chia cổ tức thấp hơn năm trước.  

Đặc biệt, yêu cầu Vicem chỉ đạo người đại diện tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết biểu quyết tăng tỷ lệ chia cổ tức hàng năm để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, trong đó có cả công ty liên doanh nước ngoài. 

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng kiểm tra, giám sát Vicem trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả đầu tư, rà soát việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính của Vicem đảm bảo theo đúng chế độ quy định. 

“Bộ Xây dựng cần khẩn trương phê duyệt lại phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của Vicem và thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ - Vicem theo đúng kế hoạch, chịu trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của công ty mẹ - Vicem tại thời điểm ngày 31/12/2019 trong trường hợp kế hoạch cổ phần hóa Vicem có sự thay đổi” - văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ.

Tin liên quan
Đang được quan tâm