8.318 tin tức, video về "

xi măng việt nam

"
Tập thể CBCNV vicem thi đua chào mừng 120 năm ngày ra đời ngành công nghiệp xi măng Việt Nam

Tập thể CBCNV vicem thi đua chào mừng 120 năm ngày ra đời ngành công nghiệp xi măng Việt Nam

Với tinh thần Thi đua yêu nước, Cán bộ Công nhân lao động VICEM luôn nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa hoàn thành các mục tiêu mà tổng công ty đề ra để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước và chào mừng 120 năm ngày ra đời ngành Công nghiệp Xi măng Việt Nam, 90 năm ngày truyền thống ngành Xi măng.