Bộ Giao thông nói gì về mức giá, phí đấu thầu dự án PPP?

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải đề nghị trong trường hợp khung giá, phí đã được xác định ở bước báo cáo nghiên cứu khả thi thì khung giá, phí này phải được cố định trong quá trình thực hiện dự án.

Nội dung trên được nêu trong văn bản Bộ Giao thông vận tải (GTVT) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP và dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư.

Về giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, Luật PPP quy định: Phương án giá, khung giá sản phẩm, dịch vụ công theo thời hạn hợp đồng dự án PPP phải xác định cụ thể mức giá khởi điểm và mức giá cho từng thời kỳ bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá.

Bộ GTVT cho biết, do tính chất đặc thù của dự án PPP là thời gian thu phí dịch vụ để hoàn vốn kéo dài khoảng từ 15 - 20 năm, nên mức giá dịch vụ tại từng thời kỳ thường khác nhau theo xu hướng tăng dần và phụ thuộc vào chỉ số tiêu dùng, sức mua của đồng tiền trong từng thời kỳ.

Bộ Giao thông nói gì về mức giá, phí đấu thầu dự án PPP? - 1
Bộ Giao thông vận tải kiến nghị không thay đổi mức giá, phí sau đấu thầu dự án PPP

Hiện nay, pháp luật về giá chưa có quy định, hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ cho cả vòng đời dự án (bao gồm giá dịch vụ khởi điểm và giá dịch vụ cho từng thời kỳ) nên gây khó khăn trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt nghiên cứu khả thi.

Bộ GTVT đề nghị bổ sung quy định hướng dẫn về phương pháp xác định giá dịch vụ cho cả vòng đời dự án PPp, đồng thời cần làm rõ trong trường hợp khung giá, phí đã được xác định ở bước báo cáo nghiên cứu khả thi, khung giá, phí này phải được cố định trong quá trình thực hiện dự án.

Theo đó, giá, phí được quy định ở mức tối đa và đã được đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, được nhà đầu tư tính toán trong phương án tài chính làm cơ sở dự thầu nên cấp có thẩm quyền không được thay đổi mức giá, phí này.

Bộ GTVT cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP bổ sung điều khoản hướng dẫn về việc áp dụng cơ chế này, bao gồm một số nội dung về điều kiện áp dụng cơ chế tăng, giảm doanh thu: Quy định xem xét áp dụng cơ chế chia sẻ tăng, giảm doanh thu trong trường hợp doanh thu thực tế “cao hơn hoặc thấp hơn mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án 25%”.

Đối với các dự án PPP có thu phí, để xác định doanh thu thực tế cao/thấp hơn 25% phụ thuộc rất nhiều vào khoảng thời gian tính doanh thu (6 tháng, 1 năm, 2 năm…). Do vậy, Bộ GTVT đề nghị bổ sung quy định cụ thể về khoảng thời gian tính doanh thu để quyết định áp dụng cơ chế chia sẻ tăng, giảm doanh thu.

Về việc lựa chọn nhà đầu tư quy định, trong Luật PPP quy định nhà đầu tư cam kết sử dụng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị, nhà thầu trong nước để thực hiện phần công việc của dự án có giá trị chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư của dự án trở lên theo quy định của Luật PPP được hưởng mức ưu đãi 2 - 3% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo Bộ GTVT, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng gồm rất nhiều hạng mục công việc phức tạp, liên quan đến nhiều thiết bị, vật tư, đơn giá… nên trong giai đoạn đấu thầu khó có thể tính toán, xác định khối lượng và giá trị sử dụng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị; bên mời thầu cũng khó có thể đánh giá được tính phù hợp trong cam kết của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư sau khi được lựa chọn nhưng không thực hiện đúng cam kết sẽ khó xử lý nếu giai đoạn đấu thầu được hưởng mức ưu đãi 2 - 3% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bộ GTVT đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc kỹ đối với cơ chế ưu đãi trong trường hợp nhà đầu tư cam kết sử dụng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị và nhà thầu trong nước như quy định trong dự thảo Nghị định; xem xét, chỉ ưu đãi về điểm khi đánh giá hồ sơ dự thầu, đồng thời bổ sung điều khoản về cơ chế kiểm soát các cam kết của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Tin liên quan
Bộ Kế hoạch: Quyết toán ngay khi làm xong dự án PPP gây bức xúc, tạo dư luận

Bộ Kế hoạch: Quyết toán ngay khi làm xong dự án PPP gây bức xúc, tạo dư luận

Trong tờ trình đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẳng định thời gian tới Việt Nam cần lượng vốn xã hội hoá lớn để xây dựng hạ tầng, trong khi đó các chính sách pháp luật hiện tại về đầu tư PPP đang bộc lộ nhiều hạn chế, không đúng quy chuẩn quốc tế.
Đang được quan tâm