Bộ Công Thương thay đổi cơ cấu tổ chức: Bỏ đi một Cục

(Dân trí) - Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương gồm 28 đơn vị. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp sáp nhập lại thành Vụ Kế hoạch - Tài chính, trong khi bỏ Cục Công tác phía Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 96 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương. Đáng chú ý, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương sẽ được sắp xếp thu gọn, giảm từ 30 đơn vị xuống còn 28 đơn vị. 

Cụ thể, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp sáp nhập lại thành Vụ Kế hoạch - Tài chính. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng được thay thế bằng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thì cục này vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành. Trong khi đó, Cục Công tác phía Nam không được giữ lại.

Bộ Công Thương thay đổi cơ cấu tổ chức: Bỏ đi một Cục - 1

Trụ sở Bộ Công Thương (Ảnh: Chinhphu.vn).

Cũng theo Nghị định 96, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao (không bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin); cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước.

Bộ Công Thương còn phụ trách xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistics, phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12.

Tin liên quan