Thứ hai, 06/02/2017 - 16:22

1500 tỷ đồng ALC 1,2 nợ Bảo hiểm Xã hội: Chờ quyết định của Chính phủ

Dân trí

Kiểm toán cho thấy đến cuối 2015, ALC I còn nợ BHXHVN 26,2 tỷ đồng tiền lãi, trong khi ALC II nợ BHXHVN 12 hợp đồng vay vốn đã quá hạn thanh toán từ năm 2011 với số tiền 769,3 tỷ đồng. Năm 2015, công ty không trả được lãi, tổng lãi tính đến hết 2015 cần phải thu là hơn 735,5 tỷ đồng.

Đầu tư có lãi trong năm 2015 song cho đến nay BHXHVN vẫn đang phải chật vật để thu những khoản nợ cũ từ hai công ty cho thuê tài chính
Đầu tư có lãi trong năm 2015 song cho đến nay BHXHVN vẫn đang phải chật vật để thu những khoản nợ cũ từ hai công ty cho thuê tài chính

Đầu tư 6.000 tỷ đồng vào Thủy điện Lai Châu

Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về việc quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) cho thấy, đến cuối năm 2015, các quỹ này có số dư 471.813,5 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2014.

Với số tiền này, BHXHVN đã dành 45.500 tỷ đồng mua trái phiếu Chính phủ (số liệu cuối 2015), chiếm tỷ trọng 10,46% dư nợ đầu tư, giảm 1,99% so với năm 2014, đồng thời số dư mua trái phiếu cũng giảm 500 tỷ đồng.

Trong khi đó, số dư cho ngân sách nhà nước vay lại tăng nhẹ 0,31% với 324.000 tỷ đồng, chiếm 74,46% dư nợ đầu tư, đồng thời số dư cho vay tăng 50.000 tỷ đồng. Số dư cho ngân hàng thương mại vay là 59.629,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,7% dư nợ đầu tư, tăng 1,92% so với năm 2014. Dư nợ tăng 16.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, BHXHVN còn dành 6.000 tỷ đồng để đầu tư vào dự án thủy điện Lai Châu, chiếm tỷ trọng 1,38% dư nợ đầu tư.

Tốc độ tăng đầu tư năm 2015 là 17,8% được đánh giá là vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng các quỹ trong năm là 22%. Đối tượng đầu tư cũng được ghi nhận là đã cho vay đúng đối tượng theo Quyết định số 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãi thu được từ hoạt động đầu tư quỹ là 32.079,7 tỷ đồng, cao hơn 6,9% so với kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm, tăng 27,8% so với năm 2014. Lãi các khoản tiền gửi (không bao gồm lãi tài khoản chi quản lý bộ máy) là 396,4 tỷ đồng.

Qua kiểm toán phân bổ lại lãi đầu tư vào các quỹ do BHXH trích trùng nguồn kinh phí quản lý bộ máy số tiền 108,7 tỷ đồng.

Tuy vậy, về cơ bản, theo đánh giá của KTNN, trong năm 2015, BHXH VN đã đầu tư cho vay và phân bổ lãi đầu tư đúng quy định, việc đầu tư từ các quỹ đảm bảo an toàn và có tăng trưởng.

Doanh nghiệp không có khả năng trả nợ?

Riêng về khoản cho vay hai công ty tài cho thuê tài chính, KTNN cũng cho biết, đến 31/12/2015, BHXHVN chưa thu hồi hết các khoản nợ gốc và lãi của Công ty cho thuê tài chính II (ALC II), chưa thu được lãi của Công ty cho thuê tài chính I (ALC I – công ty này đã trả hết nợ gốc).

Cụ thể, năm 2015, ALC I đã trả 1 tỷ đồng lãi vay, số lãi còn phải thu đến 31/12/2015 là hơn 26,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chưa thu được lãi vay là do ALC I đang trong quá trình tái cơ cấu nên không có đủ nguồn thu để trả nợ lãi. Trong năm 2016, đã làm việc với hội sở chính để thống nhất các biện pháp thu hồi nợ lãi trên.

Riêng tại ACL II, đến 31/12/2015, công ty này còn nợ BHXHVN 12 hợp đồng vay vốn đã quá hạn thanh toán từ năm 2011 với số tiền 769,3 tỷ đồng. Năm 2015, công ty không trả được lãi, tổng lãi tính đến hết 2015 cần phải thu là hơn 735,5 tỷ đồng. Đơn vị không có khả năng trả nợ do hiện đang chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đến cuối năm 2015, BHXHVN đang hạch toán khoản công nợ phải trả cho các ngân hàng thương mại là khoản phí trả trước hạn với số tiền 52 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa có phương án xử lý dứt điểm khoản công nợ này do BHXHVN đã có văn bản trừ vào công nợ của ALC II nhưng Agribank chưa có văn bản trả lời.

Chính vì vậy, KTNN đề nghị BHXHVN cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Agribank và các cơ quan liên quan đôn đốc, thu hồi khoản Công ty cho thuê tài chính I, II còn nợ. Xử lý dứt điểm khoản phí trả nợ trước hạn của các ngân hàng thương mại với số tiền 52 tỷ đồng hiện đang hạch toán trên khoản công nợ phải trả.

Bích Diệp