Việt Nam thu hút được 11 tỷ USD kiều hối trong năm 2013

Theo Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, kiều hối năm 2013 đạt con số ấn tượng 11 tỷ USD. Việc sử dụng nguồn kiều hối được đánh giá có bước chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, có tác động tốt tới nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam thu hút được 11 tỷ USD kiều hối trong năm 2013

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn tấm lòng của bà con Việt Kiều tại Đức trong công cuộc xây dựng quê hương (Nguồn: TTXVN)

Với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị kêu gọi triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong toàn bộ hệ thống chính trị, xem người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn nội lực phát huy để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: "Từ khi thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, các chính sách ban hành đã đáp ứng được nguyện vọng của bà con kiều bào. Gần 5 triệu kiều bào đang sinh sống tại 103 đất nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã góp phần quan trọng trong hoạt động chính trị đối ngoại, làm cầu nối giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ nơi bà con sinh sống. Dân tộc Việt Nam với đức tính cần cù, chịu khó, trí tuệ, thông minh, đồng thời được sự quan tâm của Chính phủ, Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách, các hoạt động tích cực, bà con rất tin tưởng, đồng lòng hướng về quê hương, đất nước với tầm lòng chân thành nhất và mong muốn nhìn thấy một đất nước Việt Nam giàu mạnh."

Hiện nay, Việt Nam đang phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là yếu tố quan trọng thu hút đông đảo bà con người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước, giúp đỡ gia đình làm ăn, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho lực lượng trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nhân phát huy sở trưởng, làm cầu nối giới thiệu các tập đoàn kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với nơi định cư.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng cho rằng muốn phát huy tốt nhất nguồn lực của kiều bào, đồng thời để nguồn lực đó ngày càng phát triển mạnh mẽ và được sử dụng hiệu quả thì ngoài những hoạt động của các tổ chức trong nước đang làm rất tốt để thu hút bà con đầu tư về nước, chúng ta cũng phải thể hiện rõ hơn nữa sự quan tâm của Chính phủ, Đảng và Nhà nước, đồng thời tiếp tục lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của kiều bào để có những cơ chế chính sách, có những bước đi đúng hơn nữa, chính xác hơn nữa, tạo thuận lợi tối đa để bà con kiều bào tiếp tục củng cố và phát triển nguồn lực hết sức quan trọng này.

Trong khi tình hình kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các quốc gia có Việt kiều sinh sống cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhưng bà con vẫn dành những đồng lương, những khoản tiền tiết kiệm được gửi về trong nước để góp phần đầu tư, giúp đỡ gia đình, nâng cao đời sống trong nước đồng thời giúp đất nước có thêm nguồn lực để phát triển.

Năm 2013, theo thống kê của các cơ quan tài chính Việt Nam cũng như quốc tế, Việt Nam là một trong chín nước có lượng kiều hối gửi về nhiều nhất. Năm 2012 con số này đạt 10,5 tỷ USD và năm 2013 đạt 11 tỷ USD. Đây là nguồn lực hết sức quan trọng với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho rằng việc khuyến khích kiều bào đầu tư làm ăn ở Việt Nam là hướng đi rất đúng. Ngoài những doanh nghiệp, doanh nhân phát triển rất tốt ở nước ngoài, nhiều kiều bào cũng mong muốn được phát triển sự nghiệp ở trong nước.

Thứ trưởng cho rằng đầu tư vào trong nước là bước đi "hai chân vững chắc." Một là dành tình cảm, nguồn vốn và khả năng của mình cho quê hương đất nước, cho cội nguồn, một mặt củng cố được vị thế ở quốc gia sở tại mà bà con đang sinh sống, để không những đóng góp cho sự phồn thịnh của xã hội tại chỗ, mà còn đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc. Đây là hướng đi mà chính Đảng và Chính phủ, Nhà nước đang động viên và khuyến khích bà con.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều kiều bào về nước, đầu tư làm ăn ở quê hương. Điều đó cũng chứng tỏ các chính sách của Chính phủ, Đảng và Nhà nước triển khai những năm vừa qua ngày càng phù hợp, đúng hướng, đúng nguyện vọng của kiều bào.

Điều đó cũng góp phần thể hiện lòng tin để kiều bào hướng về quê hương, đất nước ngày càng nhiều hơn, nguồn đóng góp của kiều bào thông qua lượng kiều hối tăng lên hàng năm đã góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Theo Thanh Hải
TTXVN