Trắc nghiệm: Nếu trả lời đúng 10/10 câu dưới đây thì bạn đã sẵn sàng cho IELTS rồi đấy

Dân trí Để viết đúng ngữ pháp trong câu đơn đã khó. Để ngữ pháp “chuẩn từng milimets" trong các cấu trúc câu phức càng khó hơn. Thế nhưng, câu phức lại là yếu tố ghi điểm khá lợi hại trong bài thi IELTS. Nếu bạn có thể chỉ ra chính xác 10 lỗi sau trong 10 câu dưới đây thì bạn đã sẵn sàng bước vào giai đoạn luyện IELTS nước rút rồi đấy!
 >> Trắc nghiệm: 12 câu test ngữ pháp tiếng Anh “tưởng không khó mà khó không tưởng"
 >> Trắc nghiệm về từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh
 >> Trắc nghiệm: 12 câu test ngữ pháp cực “hiểm”trong bài thi IELTS