Rừng giúp phát triển kinh tế sinh học của châu Âu

(Dân trí) - Rừng và các sản phẩm mà nó tạo ra có thể đóng góp đáng kể cho một tương lai bền vững và nền kinh tế tri thức thông qua các sản phẩm giá trị gia tăng mới. Một dự án EU đã khám phá những cách thức mới để quản lý rừng bền vững hơn và sử dụng chúng hiệu quả hơn trong các quy trình công nghiệp.

Ngành công nghiệp lâm nghiệp của châu Âu phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các khu vực trên thế giới sở hữu trữ lượng gỗ sợi phát triển nhanh chóng. Đồng thời nó cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong mô hình tiêu thụ, qua khả năng sinh lời thấp, tăng chi phí và giảm giá. Để duy trì tính cạnh tranh, ngành lâm nghiệp và công nghiệp lâm nghiệp phải giảm chi phí và phát triển các sản phẩm, quy trình và dịch vụ bền vững, thay đổi từ một nguồn tài nguyên truyền thống sang ngành công nghiệp có tri thức và giá trị gia tăng trong nền kinh tế sinh học châu Âu đang phát triển.

Rừng giúp phát triển kinh tế sinh học của châu Âu - 1

Dự án WoodWisdom-Net + giải quyết những thách thức này bằng cách tăng cường đổi mới và tích hợp kiến ​​thức về các sản phẩm và quy trình công nghiệp quy mô lớn, cũng như để thúc đẩy lâm nghiệp và công nghiệp lâm nghiệp. "WoodWisdom-Net + sẽ hoàn toàn chuyển đổi lâm nghiệp và công nghiệp lâm nghiệp của châu Âu và thúc đẩy quản lý rừng bền vững, cho phép nó tăng hiệu quả tài nguyên và phát triển sản phẩm mới, đồng thời thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu", tiến sĩ Ilmari Absetz cho biết.

Việc chuyển đổi lâm nghiệp và công nghiệp lâm nghiệp sẽ không chỉ làm tăng khả năng cạnh tranh, mà còn đóng góp cho các chính sách của EU về sự đổi mới và tính bền vững của ngành. Hơn nữa, nó sẽ hỗ trợ các chính sách của EU về biến đổi khí hậu và sử dụng bền vững các nguồn lực và năng lượng. Ví dụ, họ mong muốn giảm phát thải khí nhà kính từ 20 đến 30% với mức tăng 20% ​​sản lượng năng lượng tái tạo vào năm 2020.

Hợp tác là quan trọng

Sáng kiến ​​này bao gồm việc thực hiện chung một quy trình xuyên quốc gia, từ việc chuẩn bị và công bố tới việc đánh giá, lựa chọn và tài trợ các đề xuất. Nó cũng liên quan đến giám sát dự án và theo dõi giữa một số chương trình quốc gia và khu vực. Tiến sĩ Absetz cho biết: “Một quy trình xuyên quốc gia đã giải quyết toàn bộ chuỗi giá trị dựa vào rừng, từ việc quản lý bền vững tài nguyên rừng thông qua việc sử dụng hiệu quả các quy trình công nghiệp để đánh giá các sản phẩm gia tăng và các giải pháp của khách hàng cạnh tranh. Cách tiếp cận chính là để thay thế các nguồn tài nguyên không tái tạo, chẳng hạn như vật liệu hoặc nhiên liệu hóa thạch, với các lựa chọn thay thế dựa vào rừng để giảm lượng khí thải carbon và chất thải".

Quy trình xuyên quốc gia khuyến khích và sử dụng tốt nhất các hệ thống liên ngành, cải thiện tác động và hội nhập của nghiên cứu xã hội và kinh tế trong lĩnh vực này. WoodWisdom-Net + do đó cải thiện sự hợp tác giữa các ngành, SME, các bên liên quan, các tổ chức nghiên cứu và các nhà khoa học hàng đầu từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm vật liệu gỗ, xây dựng, sinh học, xã hội, kinh tế và các ngành khoa học liên quan khác.

Hợp tác nghiên cứu cho phép các quốc gia đạt được mục tiêu chung và tránh trùng lặp nỗ lực. Hơn nữa, các cơ quan tài trợ tham gia đã quyết định cùng nhau là cần thiết nhất. Theo Mika Kallio, điều phối viên của dự án ForestValue: “Sự hợp tác cho phép các nước đóng góp một phạm vi nghiên cứu rộng hơn so với họ có thể tự giải quyết”.

Gỗ - một vật liệu cho tương lai

WoodWisdom-Net + là một bước quan trọng hướng tới tinh giản, tăng cường khu vực nghiên cứu châu Âu trong lĩnh vực rừng. Thành công của nó sẽ giúp thúc đẩy các công trình xây dựng gỗ đô thị mới và phát triển bền vững, năng lượng và chi phí hiệu quả, các tòa nhà gỗ thẩm mỹ cao, nội thất, cầu và vật liệu gỗ và vật liệu tổng hợp. Kết quả cũng bao gồm các sản phẩm và quy trình khoa học dựa trên gỗ sáng tạo cho nhiên liệu mới, hóa chất, vật liệu và vật liệu tổng hợp. Ngoài ra, dự án đã tạo cơ sở cho sự hài hoà tiêu chuẩn hóa quốc tế.

N.M.P (Theo Cordis)