Thứ sáu, 02/09/2016 - 06:17

Phát hiện loài thằn lằn bay mới ở Patagonia

Dân trí

Các nhà khoa học vừa mới công bố phát hiện về một loài thằn lằn mới ở Tatagonia, Nam Mỹ. Các hài cốt hộp sọ vẫn ở trong trạng thái được bảo quản tuyệt vời và nó thuộc về một loài thằn lằn bay mới được phát hiện là tồn tại ở Đầu kỷ Jura, khoảng 170 triệu năm trước.

Hình ảnh tái tạo của loài thằn lằn bay (Ảnh: Gabriel Lio)
Hình ảnh tái tạo của loài thằn lằn bay (Ảnh: Gabriel Lio)

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho loài mới này là “Allkauren koi” ,theo tiếng bản địa Tehuelche thì “all” nghĩa là “bộ não” và “karuen” là “cổ xưa”.

Thằn lằn bay là một nhóm các loài bò sát bay sống phần lớn ở thời đại trung sinh. Nhóm này đã có một sự thích nghi đặc biệt để bay được, bao gồm xương có nhiều khoang chứa khí để trọng lượng nhẹ hơn, và ngón chân kéo dài và hỗ trợ cho màng cánh.

Hóa thạch của thằn lằn bay không phải là hiếm, nhưng giải phẫu học thần kinh của chúng chỉ được biết đến chỉ từ vài ba thứ nguyên còn lại riêng rẽ, chứ cho đến nay không hề có thông tin nào về các hình thức trung gian.

Nghiên cứu này đã cung cấp một thông tin mới về nguồn gốc, tiến độ và tình trạng tiến hóa của nhóm này và đặc biệt là loài bò sát bay.

Hóa thạch của Allkaruen koi đã được tìm thấy ở miền bắc trung tâm Tỉnh Chubut, Patagonia, Argentina và những gì còn lại là một hộp sọ còn nguyên. Để nghiên cứu chiếc xương sọ này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chụp quét cắt lớp, theo 3 hướng: khuôn, sọ não và tai trong. Sau đó, một phân tích về hệ thống sinh loài toàn diện đã được thực hiện, bao gồm các dữ liệu về sọ não và các đặc điểm giải phẫu khác.

Các mảnh xương của Allkaruen koi: hộp sọ, hàm dưới và đốt sống cổ (Ảnh: Codorniu L etal.)
Các mảnh xương của Allkaruen koi: hộp sọ, hàm dưới và đốt sống cổ (Ảnh: Codorniu L etal.)

Tiến sĩ Diego Pol, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết “Allkaruen đã bắt đầu bị hạn chế từ giữa giai đoạn sau của kỷ Jura, nó cho thấy một trạng thái trung gian về sự tiến hóa bộ não của thằn lằn bay và sự thích nghi của chúng với môi trường trên không. Kết quả là, nghiên cứu này đã tạo ra một đóng góp quan trọng đối với sự hiểu biết về sự tiến hóa của tất cả các loài thằn lằn bay.

Anh Thư (Tổng hợp)