Thứ tư, 24/10/2018 - 15:00

Những phản ứng hóa học tuyệt đẹp có thể tự thực hiện ngay tại nhà (Phần 1)

Dân trí

Chỉ từ các loại nguyên vật liệu rất dễ kiếm như: xà phòng, trứng gà, dấm… cùng với chỉ dẫn dưới đây là bạn đã có thể tự mình thực hiện những phản ứng hóa học tuyệt đẹp ngay tại nhà!

Những phản ứng hóa học tuyệt đẹp có thể tự thực hiện ngay tại nhà .

Thảo Vy

Theo 5-Minute Crafts