Thứ ba, 22/10/2019 - 06:55

Đà Nẵng phê duyệt tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2030

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030 nhằm định hướng và huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao Đà Nẵng gắn với khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có tính cạnh tranh cao

Đề án xác định rõ quan điểm phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để Nhà nước huy động tối đa nguồn lực trong nước và ngoài nước, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Đảm bảo sự phát triển đồng bộ các chức năng của Khu CNC.

Đà Nẵng phê duyệt tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2030 - 1

Bản quy hoạch Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Trong đó, tập trung vào hai mũi nhọn: Sản xuất công nghệ cao và Nghiên cứu - phát triển, ươm tạo - khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo. Từ đó, định hướng phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng cần ưu tiên tiếp cận, theo sát xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 để định hướng thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao phù hợp; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển dài hạn Khu công nghệ cao theo đúng định hướng trở thành một Khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia, tránh khỏi nguy cơ trở thành một Khu công nghiệp.

Về cơ chế, chính sách phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030, đề án xác định cần triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo quy định tại Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ; tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng trên cơ sở triển khai các nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị; thực hiện chính sách thu hút đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; cơ chế quản lý nhà nước tại Khu công nghệ cao. Qua đó, đề ra được các giải pháp, các chương trình, đề án ưu tiên phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030; phân công cụ thể các sở, ban ngành thành phố hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ, là một trong ba khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia. Qua hơn 9 năm đầu tư xây dựng và phát triển, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 85% khối lượng của giai đoạn 1, hoàn thành 70% khối lượng của giai đoạn 2, cung cấp hơn 350 hecta đất sạch cho nhà đầu tư với đầy đủ hạ tầng cơ bản phục vụ cho đầu tư sản xuất.

Tính đến nay, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 17 dự án, trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 330,96 triệu USD (chiếm 58,8%) và 9 nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn là 5.353,7 tỷ đồng, tương đương với 232,16 triệu USD (chiếm 41,2%), trong đó nổi bật nhất là dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine của Mỹ (UAC) với tổng vốn đầu tư lên đến 170 triệu USD - một trong các dự án FDI lớn nhất tại Đà Nẵng.

Khánh Hồng