Báo đốm nhận “bài học đau đớn” vì nôn nóng tấn công… nhím

(Dân trí) - Phát hiện hai con nhím đang di chuyển nên báo đốm chủ động tấn công nhanh và hậu quả nó đã phải nhận một “bài học đau đớn”. Mặc dù ở pha tấn công đầu tiên nhằm vào con nhím đi trước báo đốm đã phải trả giá nhưng nó vẫn tiếp tục vồ con nhím phía sau. Kết quả nhím thì chẳng bị tổn hại gì nhiều còn thân hình báo đốm bị đầy gai sắc nhọn cắm vào.

Nguyễn Hùng

Video: Kruger Sightings