TPHCM: Yêu cầu báo cáo thù lao của giáo viên dạy thêm

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các Phòng Giáo dục, các trường học và các tổ chức, cá nhân gấp rút báo cáo về tình hình hoạt động dạy thêm, học thêm - một vấn đề vẫn không ngừng gây bức xúc cho phụ huynh, học sinh ở TPHCM.

Theo yêu cầu của Sở, các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm học thêm sẽ trực tiếp thông tin cụ thể với Sở các nội dung như tên tuổi, số điện thoại cụ thể, địa chỉ sinh sống, nơi công tác (đối với người dạy thêm đang là công chức, viên chức), địa điểm nơi tổ chức dạy thêm...


Dạy thêm học thêm tiêu cực vẫn là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý ở TPHCM

Dạy thêm học thêm tiêu cực vẫn là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý ở TPHCM

Các tổ chức, cá nhân dạy thêm báo cáo đang giảng dạy cho học sinh thuộc bậc học nào, lớp mấy, bộ môn giảng dạy...

Đối với các trung tâm, tổ chức dạy thêm, ngành giáo dục yêu cầu báo cáo về số lượng giáo viên, lập danh sách giáo viên tham gia giảng dạy. Trong đó, đề cập số giáo viên trường công lập đang tham gia giảng dạy (cả những giáo viên có giấy đồng ý của hiệu trưởng và giáo viên không có giấy đồng ý của hiệu trưởng.

Đồng thời, các tổ chức cũng phải thông tin rõ về mức thù lao dạy thêm thấp nhất và cao nhất của giáo viên/tháng.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện báo cáo. Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên có trách nhiệm yêu cầu cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm, học thêm (nơi giáo viên đang tham gia dạy thêm) thực hiện thông tin để Sở nắm tình hình.

Hoài Nam