PGS.TS Nguyễn Kim Sơn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Chiều nay 16/8, Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đảng bộ.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội - 1

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội

Sau 2 ngày làm việc 15 và 16/8, Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN gồm có 25 đồng chí, trong đó có 22 đồng chí được bầu tại đại hội và 03 đồng chí sẽ được kiện toàn sau đại hội.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành mới, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn khẳng định: "Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN đã thành công tốt đẹp. Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và sức mạnh của tập thể, đồng lòng với mục tiêu đưa ĐHQGHN lên một tầm phát triển mới.

Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI sẽ tập trung nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; Tạo ra một bước phát triển quan trọng, đưa ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước".

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội - 2

Ban chấp hành Đảng bộ ĐH Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo - trách nhiệm quốc gia - phát triển bền vững, thể hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao của toàn Đảng bộ ĐHQGHN.

Đại hội đã đưa ra chỉ tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025 là quy mô đào tạo đại học: 50.000 sinh viên; Tỉ lệ công bố khoa học trong cơ sở dữ liệu ISI và Scopus thuộc nhóm Q1, Q2 trên tổng số công bố thuộc Scopus: 50%; Học liệu được số hóa: 100%.

Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ 100% các hạng mục xây dựng từ nguồn vay ODA Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới tại dự án Hòa Lạc. Đến năm 2025, đưa 15.000 sinh viên (chiếm 30%) trên tổng số sinh viên lên học tập tại cơ sở mới ở Hòa Lạc. Đến năm 2025, 100% hoạt động điều hành của cơ quan ĐHQGHN chuyển lên  Hòa Lạc.

Phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.