Học sinh được dùng điện thoại phục vụ học tập, tăng số lần lưu ban

M. Hà

(Dân trí) - Thông tư 32/2020- TT BGDĐT vừa công bố, cấm học sinh sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp nếu không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.

Ngày 18/9, Bộ GD&ĐT công bố thông tư 32/2020- TT BGDĐT, thay thế cho thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành năm 2011.

So với thông tư cũ, thông tư mới quy định, học sinh không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học thay vì 2 lần như trước đây.

Theo Bộ GD&ĐT, đây là sự thay đổi theo hướng nhân văn hơn, tạo thêm cơ hội cho học sinh được khắc phục.

Trong số những điều học sinh được làm và không được làm, điều lệ mới cũng bỏ quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

Cụ thể, Điều lệ ban hành kèm Thông tư 12 cũ, quy định một trong những hành vi học sinh không được làm: “Sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học”.

Học sinh được dùng điện thoại phục vụ học tập, tăng số lần lưu ban - 1

Học sinh sẽ được sử dụng điện thoại di động nếu phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép.

Ở thông tư 32, nội dung này được thay đổi bằng: “Cấm sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Như vậy, học sinh sẽ được sử dụng điện thoại di động nếu phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép.

Cũng tại thông tư mới, quy định học sinh không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh. Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháp, các chất gây cháy nổ.

Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng. Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồi chơi hoặc chơi trò chơi có hạn cho sự phát triển lành mạnh của bản thân. Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Về quy định độ tuổi: Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng, căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng quy định về việc sử dụng điện thoại và Facebook trong trường học.

Theo đó, học sinh sử dụng điện thoại vào đầu, cuối giờ hoặc giờ ra chơi. Việc sử dụng điện thoại di động cấm tuyệt đối trong giờ học để tránh phân tâm khi học tập.