Giảng viên đại học phân tích đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Nhận định về đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2019, cô Cấn Thị Chang Duyên, giảng viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH QGHN cho rằng nội dung bao phủ tốt kiến thức về chủ đề, cấu trúc, ngữ âm và từ vựng của chương trình môn Tiếng Anh THPT.

Cụ thể về kiến thức cấu trúc, các cấu trúc quen thuộc như câu điều kiện loại 1, so sánh nhất, so sánh (không) bằng, câu gián tiếp, bị động… đều được thấy xuất hiện trong đề thi.

Những cấu trúc có tính vận dụng và vận dụng cao như cấu trúc phép đảo, cấu trúc giả định, cấu trúc phỏng đoán, dạng rút gọn… cũng xuất hiện. Tuy nhiên, những cấu trúc này có thể thấy xuất hiện phổ biến trong các đề thi THPT những năm gần đây.

Về kiến thức từ vựng: Một số từ vựng và cấu trúc collocation có tính vận dụng cao như: arrest the spread of cancerous cells, adhere to something, apply oneself to something, attach oneself to somebody/ something…có tính phân loại học sinh tốt.

Các câu hỏi từ, cụm từ đồng nghĩa và trái nghĩa có 1 câu hỏi ở cấp độ C1 (turn a blind eye), 1 câu ở cấp độ B2 (recall) và 2 câu khác ở cấp độ B1.

Các từ gạch chân có các lựa chọn đều là những từ vựng khá quen thuộc với học sinh. Và nếu học sinh có thể hiểu văn cảnh tốt, các câu này không khó với các bạn.

Đáng chú ý, ở phần từ vựng, chỉ có 1 câu hỏi kiến thức phrasal verb. Điều này cũng là điểm thuận lợi với học sinh bởi hầu hết đều cho rằng đây là một trong những phần gây khó khăn cho học sinh.

Về kiến thức ngữ âm, 4 câu về phát âm và trọng âm đều là những từ quen thuộc và tuân thủ theo quy tắc phát âm, quy tắc đánh dấu trọng âm… Các câu hỏi đều ở mức độ nhận biết.

Về kỹ năng Đọc, 2 bài đọc đều là những chủ đề quen thuộc về du lịch và môi trường. Bài đọc số 1 về chủ đề du lịch là một bài đọc có độ khó ở mức độ A2. Bài đọc số 2 về chủ đề môi trường, có độ khó ở cấp độ B1-B2.

Các từ vựng trong bài đều gặp ở các chủ điểm đã học trong chương trình THPT. Bài điền từ về chủ đề ngôn ngữ, có 02 câu hỏi từ vựng ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Tuy nhiên, các từ vựng này đều khá quen thuộc với học sinh. 3 câu hỏi còn lại, chỉ ở mức độ nhận biết và hiểu.

Về chức năng ngôn ngữ: Đây là dạng câu hỏi không quá khó, và quen thuộc với học sinh.

Cô Duyên cho biết những câu có tính phân loại cao của Mã đề thi 423 gồm câu 1, 8, 9, 11, 13, 25 và 26. Với đề thi này, học sinh trung bình có thể đạt 5-6 điểm, nhiều học sinh giỏi có thể đạt 9 -10.

Nhật Hồng