ĐH Quốc gia HN công khai phổ điểm Kỳ thi đánh giá năng lực

(Dân trí) - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố số liệu thống kê điểm bài thi của thí sinh tại đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực bậc đại học năm 2015. Theo đó, có hơn 30.000 thí sinh đạt ngưỡng 70 điểm trở lên và có 3 thí sinh đạt mức điểm từ 126 - 129 điểm.

ĐH Quốc gia HN công khai phổ điểm Kỳ thi đánh giá năng lực

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH QGHN có 43.369 thí sinh đến dự thi so với 45.350 thí sinh đăng ký, chiếm gần 96%.

Theo thống kê của ĐH QGHN, số thí sinh đạt ngưỡng từ 70 điểm trở lên là 30.707 thí sinh. Trong đó, số thí sinh đạt mức điểm từ 100 – 109 là 2.543 thí sinh; số thí sinh đạt mức điểm từ 110 - 119 có 622 thí sinh; mức điểm 120 – 125 có 54 thí sinh và mức điểm 126 – 129 có 3 thí sinh.

Theo quy định của ĐH QGHN, thí sinh đạt mức điểm từ 70 điểm trở lên ở bài thi đánh giá năng lực đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các ngành học của các trường, khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Về nguyên tắc xét tuyển ĐH QGHN sử dụng bài đánh giá năng lực đợt 1 để xét cho đợt 1, xét nguyện vọng từ trên cao xuống thấp và dành chỉ tiêu để xét tuyển đợt 2.

ĐH Quốc gia HN công khai phổ điểm Kỳ thi đánh giá năng lực

Phó Giám đốc ĐH QGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết, qua phân tích kết quả tại các điểm thi có thể thấy tỷ lệ trên 70% tổng số thí sinh đạt được điểm trung bình trở lên, như vậy chứng tỏ tỷ lệ các câu hỏi khó, dễ là hợp lý, khả năng phân loại thí sinh của bộ đề là tốt. Sự phân hóa thí sinh cũng khá rõ ràng, bảo đảm yêu cầu đặt ra.

Theo ông Sơn, có thể từ những năm sau, đề thi đánh giá năng lực sẽ dần dần được đưa vào nội dung thi một tỷ lệ nhất định những kiến thức bên ngoài chương trình phổ thông một cách phù hợp.

Hồng Hạnh