Bình Định:

Các trường nghề tự đánh giá chất lượng để khẳng định thương hiệu

Doãn Công

(Dân trí) - Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN), chất lượng đào tạo không chỉ nhằm nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh giữa các cơ sở GDNN mà để biết năng lực các trường đang ở đâu.

Từ năm 2008, khi Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH về hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề. Từ đó, công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN, tự đánh chất lượng chương trình đào tạo là hoạt động thường niên của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tại Bình Định, 2 trường là CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn và CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đã tiếp cận và tiến hành tự kiểm định nội bộ.

Các trường nghề tự đánh giá chất lượng để khẳng định thương hiệu - 1
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở GDNN và đạt kiểm định Chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp vào năm 2020.

Cụ thể, năm 2009, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở GDNN. Năm 2010, Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ cũng được Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục GDNN) đánh giá ngoài và đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất).

Đến nay, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiếp tục đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở GDNN vào năm 2015, 2020 và đạt kiểm định Chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp vào năm 2020.

Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ cũng đạt kiểm định ngoài lần thứ hai vào năm 2015. Năm 2021, trường đăng ký đánh giá ngoài cơ sở GDNN và đánh giá chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp.

Dự kiến, vào tháng 10/2021, Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đón Đoàn đánh giá ngoài về làm việc tại trường.

Ông Trần Ngọc Sang, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, cho rằng: "Tự đánh giá là cách để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá. Qua đó, huy động toàn trường cùng thực hiện công tác này, đồng thời duy trì những nội dung, hoạt động mà trường đã đạt được.

Mặt khác khắc phục những nội dung, hoạt động theo tiêu chí, tiêu chuẩn mà trường chưa đạt sẽ giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn. Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ phấn đấu đến năm 2025, trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4".

Các trường nghề tự đánh giá chất lượng để khẳng định thương hiệu - 2
Tự đánh giá là cách để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Ông Phạm Văn Tường, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, chia sẻ: "Có 3 lý do mà nhà trường xác định tự kiểm định. Thứ nhất, ngoài kiểm định là chiến lược của nhà trường thì chúng tôi muốn biết trường đang ở đâu trong lĩnh vực GDNN. Thứ hai, đây là cách để khẳng định thương hiệu với người học, với doanh nghiệp. Thứ ba, đạt kiểm định chất lượng thì sẽ được nhà nước đầu tư để hoàn thiện chất lượng đào tạo, có cơ hội được đặt hàng đào tạo…".

Những năm gần đây, hoạt động theo Luật GDNN, các trường như: Trường CĐ Bình Định, CĐ Y tế Bình Định cũng cập nhật bộ tiêu chí, tiêu chuẩn mới trong tự đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở GDNN, từng bước thực hiện tự đánh giá chất lượng.

Theo ông Lê Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐ Bình Định, hiện nay nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng, ổn định lại cơ cấu bộ máy, nhân lực sau khi 4 trường trung cấp sáp nhập vào. Cùng với đó, trường có 4 cơ sở nằm rải rác trên địa bàn của tỉnh, gây khó khăn trong việc tập trung nhân lực và triển khai thực hiện tự đánh giá.

"Tuy nhiên, Hội đồng Tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021 của trường đã nhanh chóng bắt tay vào việc, tổ chức cho các đơn vị tiến hành thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị", ông Nguyên cho hay.