Vụ Trường ĐH tự phong giáo sư: Cần tiếng nói của cơ quan nhà nước!

Dân trí GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng: “Cuộc tranh luận về trường ĐH tự phong GS,PGS đã làm tổn thương rất nhiều đến đội ngũ GS,PGS. Đã đến lúc chúng ta phải làm lại trật tự kỷ cương. Không thể một trường đại học nhân danh thí điểm tự chủ, theo nước ngoài mà tự làm như thế được. Việc này cần tiếng nói của cơ quan nhà nước”.
>>Vụ tự phong GS, PGS: Tổng LĐLĐ yêu cầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng báo cáo
>>Trường ĐH Tôn Đức Thắng phản bác thông tin dừng việc tự phong GS,PGS
>>Trường ĐH Tôn Đức Thắng dừng việc tự phong GS,PGS

Trao đổi với PV Dân trí, về việc trường ĐH Tôn Đức Thắng, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo - ĐH Quốc gia HN, Chủ tịch Hội đồng chức danh GS ngành các khoa học lịch sử cho biết, qua theo dõi rất nhiều ý kiến trên diễn đàn báo chí, tôi thấy, đề xuất và ý tưởng của trường ĐH Tôn Đức Thắng đâu có sai, nhưng trường làm chưa đúng, chưa đủ. Chúng ta phải căn cứ vào những quy định hiện hành của pháp luật, trường làm gì thì làm cũng phải dựa trên những văn bản Nhà nước đã ban hành.

Hiện nay, việc phong hàm chức danh GS,PGS do Thủ tướng quy định, trường muốn làm khác đi nhưng lại “biện minh” thế giới làm được thì chúng ta cũng làm được. Nhưng thực tế nhiều cái thế giới làm được chúng ta có làm được đâu. Việc trường ĐH Tôn Đức Thắng tự thực hiện việc xét phong GS,PGS chưa đầy đủ về cơ sở pháp lý. Tôi biết trường ĐH Tôn Đức Thắng có đề án thí điểm nhân sự, nhưng trong đó không có nội dung được phong hàm chức danh GS, PGS.

Vụ Trường ĐH tự phong giáo sư:  Cần tiếng nói của cơ quan nhà nước! - 1

GS.TSKH Vũ Minh Giang

Không nên hiểu tự chủ là muốn làm gì thì làm.

Lãnh đạo trường ĐH Tôn Đức Thắng lý giải rằng, chức danh GS, PGS mà trường bổ nhiệm không phải GS,PGS theo nghĩa học hàm mà Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận. Để được bổ nhiệm chức danh này thì ứng viên sẽ được một nhóm chuyên gia thẩm định, đánh giá gồm GS trong và ngoài nước. Từ ý kiến thẩm định của chuyên gia, Hội đồng xét duyệt tiêu chuẩn và bổ nhiệm của trường sẽ phân tích, kết luận để ra quyết định bổ nhiệm…. Ông nghĩ sao?

Nếu nói GS là danh từ chỉ người dạy, ngày xưa dạy phổ thông cũng gọi là GS để đánh lập lờ việc mình tự phong chức danh là không ổn, thậm chí lộn xộn, như thế sao không gọi là “sinh viên mầm non”.

GS, PGS ở Việt Nam lâu nay vẫn được coi là danh hiệu cao quý, còn tôi cho đó là một chức vụ khoa học, hiện đang có hệ thống pháp lý do Thủ tướng quyết định để không nhầm lẫn. Với các trường đại học mới, non nớt, đội ngũ đang xây dựng, nếu trường nào cũng sở hữu từ “giáo sư” thì sẽ không đúng với thực tế hiện nay, không nên phá rào, phá lệ với những dẫn chứng chưa thuyết phục

Hiện xét GS,PGS phải qua ba cấp: cơ sở, ngành và nhà nước. Ở cấp cơ sở, không phải tất cả những người tham gia Hội đồng xét đều biết chuyên môn ngành ứng viên xét GS,PGS, nên phải có một hội đồng ngành đại diện đánh giá. Công đoạn ấy rất cần để đánh giá chất lượng các nhà khoa học. Trên thực tế hiện nay, các hội đồng ngành làm rất chặt chẽ, nếu không làm chặt chẽ thì sẽ bị chất vấn rất nhiều.

Trong tương lai dù có áp dụng hình thức xét phong này thì vẫn cần phải có một hội đồng để thẩm định về chuyên môn nếu không sẽ hỗn độn việc phong.

Nếu thực hiện như trường ĐH Tôn Đức Thắng nêu (tức là lúc đó không có hội đồng ngành nữa) thì sẽ đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ có rất nhiều GS, PGS.

Nếu một số trường ĐH nào đó được Chính phủ cho phép tự xét phong GS,PGS , như vậy sẽ có 2 hệ thống song song phong GS,PGS (GS do trường phong và GS do HĐCDGSNN phong), ông nghĩ thế nào?

Nếu thực hiện thí điểm là song song đấy thôi. Trước hết, phải làm thí điểm đàng hoàng, cho một số cơ sở giáo dục có chất lượng cao, đội ngũ giảng viên đông đảo. Còn trường ĐH Tôn Đức Thắng là tự chủ nhân sự, chứ không phải là tự chủ phong GS, PGS. Cũng không nên hiểu tự chủ là muốn làm gì thì làm.

Thưa giáo sư, nếu cho thí điểm, vậy chức danh GS,PGS sẽ bình đẳng?

Nếu như cơ sở giáo dục đào tạo có chất lượng cao, thì phải có được cam kết tiêu chuẩn, chế độ ngang như GS, PGS do HĐCDGSNN phong, thì mới có giá trị. Trường được tự chủ là cứ phong, rồi đòi hỏi mọi người công nhận là không được. Anh phải có đề án. Phải chứng minh rõ đủ sức làm như HĐCDGSNN, phải được thẩm định và Nhà nước cho phép. Nhưng tôi biết trường chất lượng cao họ chưa muốn làm như thế, vì chưa có sự cam kết là việc phong của họ ngang bằng với GS do HDCDGSNN phong.

Ở đây, nên nhớ bộ tiêu chí xét GS,PGS không quan trọng bằng sự công nhận của giới học thuật và xã hội.

Giáo dục đại học chưa xếp hạng, chưa phân tầng chất lượng, nên không thể đặt vấn đề cho trường ĐH tự phong GS gắn với tên trường ĐH . Quan điểm của ông như thế nào?

Xếp hạng, phân tầng giáo dục lại là một câu chuyện khác. Phân tầng lại là một thuộc tính của giáo dục đại học vì giáo dục đại học là nơi cung ứng nhân lực chất lượng cao cho xã hội, xã hội lại cần nhiều trình độ khác nhau, nên không có trình độ nhất loạt cho tất cả các trường ĐH.

Một thời kỳ chúng ta cứ cổ súy trường chất lượng cao, nhưng nhu cầu xã hội có những nơi cần chất lượng rất cao, có nơi lại rất vừa phải. Có nơi cần kế toán cho tập đoàn, có nơi cần kế toán cho doanh nghiệp gia đình dăm ba chục công nhân. Các cơ sở giáo dục cung cấp nhân lực trình độ khác nhau tạo ra sự phân tầng tự nhiên.

Còn xếp hạng là một chứng chỉ “sức khỏe” của các tổ chức kiểm định độc lập. Ta hay đồng nhất xếp hạng với phân tầng, nguy hiểm hơn nó thuộc cơ quan nhà nước đứng ra.

Vậy liên quan gì đến câu chuyện chúng ta đang nói: GS, PGS là những người thầy mà uy tín của họ gắn với uy tín, thương hiệu của các trường.

Thứ hai, mặt bằng chất lượng các trường đại học của chúng ta còn thấp, nhất là những trường đại học mới thành lập mấy năm trở lại đây. Đội ngũ giảng viên đang chia sẻ với nhau, nhiều trường lập ra còn mượn danh, còn đi thuê cán bộ chứ giáo viên cơ hữu có đâu.

Những trường đó mà đứng ra phong giáo sư sẽ gặp khó khăn, chắc chắn chất lượng sẽ bị ảnh hưởng. Thương hiệu uy tín của trường đó sẽ tạo ra hình ảnh không đẹp cho GS,PGS ở trường đó.

Cho nên ta mới giao quyền bổ nhiệm cho trường trên cơ sở đã có nơi xác định rằng trình độ ấy là ngang trình độ GS,PGS của ngành đó. Trường chỉ bổ nhiệm vào vị trí làm việc chứ trường không làm việc xét GS,PGS, vì trường chưa đủ khả năng để đánh giá trình độ của GS,PGS.

Sẽ xảy ra hiện tượng trường đua nhau số lượng GS,PGS

GS Ngô Bảo Châu cho rằng, Việt Nam đang đánh đồng khái niệm GS, PGS, còn ông ?

Đúng! Việt Nam đang có sự đánh đồng khái niệm này tức là, cái hiện nay ta đang làm xuất phát từ thực tế nhưng còn xa nữa mới tới tự chủ hoàn toàn của cơ sở GD ĐH; chất lượng đội ngũ GV của các cơ sở không đồng đều, số cán bộ có chất lượng cao không nhiều.

Trường mà hiệu trưởng là tiến sĩ ở Việt Nam rất nhiều vì luật cho phép. Với trường ĐH mà hiệu trưởng là tiến sĩ nhưng số GS,PGS lác đác như thế ngồi phong với nhau thì chất lượng không cao. Nếu thực hiện bây giờ, thời gian sau chúng ta có hiện tượng trường nào cũng đua nhau về số lượng GS,PGS.

Chúng ta nhớ Nghị Quyết TƯ 6 về Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT vừa rồi có nhận định về một trong những nguyên nhân chất lượng kém đó là chạy theo hư danh. Trường nào cũng chạy theo số lượng GS,PGS lúc đó không ai kiểm soát được nữa. Chỉ một thời gian sau, đội ngũ GS,PGS của Việt Nam dưới danh nghĩa tự chủ sẽ thành một thứ hỗn loạn.

Tôi cho rằng đã đến lúc cơ quan nhà nước phải vào cuộc, ít ra muốn phát triển mạnh mẽ đội ngũ GS,PGS phải có sự thống nhất. Sự thống nhất ấy là căn cứ vào các văn bản pháp quy chứ bàn về lý thì cứ thảo luận.

Theo GS, cơ quan nhà nước giải quyết việc ĐH tự phong GS, PGS như thế nào?

Các cơ quan Nhà nước như Chính phủ, Bộ GD-ĐT, HĐ CDGSNN phải đứng ra phân định đúng sai. Cần phải lên tiếng yêu cầu các cơ sở đào tạo trong tình hình hiện nay thực hiện đúng văn bản quy phạm của Nhà nước, cụ thể là Quyết định 174 và Quyết định 20 do Thủ tướng Chính phủ ký. Khi nào trường chứng minh Quyết định 174 sai thì chúng ta bàn tiếp.

Tôi cho rằng trường ĐH Tôn Đức Thắng đang làm sai luật cần điều chỉnh lại ngay và không được phép tổ chức hội đồng tự phong GS,PGS như thế rất lộn xộn.

Nhà nước cần chấn chỉnh những trường đang làm sai pháp luật. Đây là xu hướng quốc tế nhưng cũng phải phù hợp với điều kiện VN, bước đi phải có lộ trình chứ không phải quốc tế làm gì ta làm việc đó. Vấn đề đang trong lộ trình nhưng rơi vào những trường còn nhiều vấn đề, không cẩn thận sẽ tạo ra hiệu ứng lôi kéo ngược.

Chúng ta học quốc tế nhưng chúng ta không hiểu hết chữ. Học quốc tế thì phải hiểu hoàn cảnh của mình. Hiện nay, mặt bằng các trường đại học VN còn nhiều điều phải bàn.

Nếu để các trường ĐH tự phong GS,PGS thì nguy cơ lạm phát những hư danh còn đang tiềm ẩn mà bung vấn đề này ra thì tự chủ ở đâu, để cho các trường tự tung tự tác như thế là loạn. Chúng ta còn xa mới tới Tự trị đại học như các nước.

Cuộc tranh luận này đã làm tổn thương rất nhiều đến đội ngũ GS,PGS. Đã đến lúc chúng ta phải làm lại trật tự kỷ cương. Kỷ cương đó đã có trong Quyết định 174 và Quyết định 20 rồi nên không trừ trường nào vì đây là Luật. Luật GD ĐH cũng đã quy định rất rõ các chức danh theo từng quy trình. Không thể một trường đại học nhân danh thí điểm tự chủ, biện luận là theo mô hình như nước ngoài mà tự làm như thế được.

Xin trân trọng cám ơn GS!

Hồng Hạnh (thực hiện)

(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)

MỚI NHẤT
Đào tạo nguồn nhân lực phải là động lực cho sự đổi mới sáng tạo của một quốc gia
Đào tạo nguồn nhân lực phải là động lực cho sự đổi mới sáng tạo của một quốc gia

Phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2015 vừa qua đã gây nên nhiều sự ồn ào trong dư luận, nhưng "đầu vào" chưa hẳn là những vấn đề căn cốt của giáo dục đại học. Tham gia vào đợt sinh hoạt chính trị lớn - góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - GS.TSKH, Nhà giáo Nhân dân Bành Tiến Long đã đề cập tới những nội dung cốt lõi để đổi mới toàn diện giáo dục ĐH nói riêng, đổi mới sáng tạo của đất nước nói chung. Đó cũng là nội dung cuộc trò chuyện của Báo Hànộimới cùng ông nhân dịp các tân sinh viên tựu trường.

Chủ nhật, 27/09/2015 - 10:45

Bạn đọc giúp đỡ tân sinh viên không có tiền đóng học phí
Bạn đọc giúp đỡ tân sinh viên không có tiền đóng học phí

(Dân trí) - Trưa chủ nhật 27/9, ông Hà Như Ngọc (bố em Hà Lâm Anh, nhân vật trong bài viết “Không tiền đóng học phí, tân sinh viên đứng trước nguy cơ phải bỏ học”) báo cho PV Dân trí biết, gia đình đã được bạn đọc của báo Dân trí chia sẻ và quan tâm giúp đỡ rất nhiều.

Chủ nhật, 27/09/2015 - 05:00

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng sách và quà tới học sinh Thái Bình
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng sách và quà tới học sinh Thái Bình

(Dân trí) - Ngày 26/9 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã tới thăm và làm việc tại Thái Bình nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 diễn ra vào ngày 2/10 với chủ để “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Chủ nhật, 27/09/2015 - 02:48

Học sinh sôi nổi thi vẽ tranh đón Tết Trung thu
Học sinh sôi nổi thi vẽ tranh đón Tết Trung thu

(Dân trí) - Sáng nay 27/9, tại Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cùng tham gia cuộc thi vẽ tranh góp phần làm sôi nổi không khí Tết Trung thu.

Chủ nhật, 27/09/2015 - 12:00

Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng: GS và PGS không phải là hai chữ độc quyền!
Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng: GS và PGS không phải là hai chữ độc quyền!

(Dân trí) - Việc trường ĐH Tôn Đức Thắng tự xây dựng quy trình bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đang gây nhiều tranh luận. Dân trí đã có cuộc phỏng vấn Hiệu trưởng Lê Vinh Danh về việc trường này tự thực hiện bổ nhiệm các chức danh của trường mà không thông qua Hội đồng Chức danh GS Nhà nước.

Chủ nhật, 27/09/2015 - 11:30

Trao gần 2,3 tỷ đồng học bổng tới 34 tân sinh viên
Trao gần 2,3 tỷ đồng học bổng tới 34 tân sinh viên

(Dân trí) - Sáng 27/9, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (là Tổ chức phi Chính phủ hoạt động tại Việt Nam kể từ năm 1988) phối hợp với Hội khuyến học các tỉnh/thành miền Trung tổ chức trao học bổng cho các tân sinh viên theo học tại các trường đại học công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chủ nhật, 27/09/2015 - 10:20

Ngày đầu ở trường đại học của chàng tân sinh viên không tay
Ngày đầu ở trường đại học của chàng tân sinh viên không tay

(Dân trí) - Sau khi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, Peng Chao không bỏ cuộc. Cậu nỗ lực ôn thi lại và năm nay đã đỗ vào Trường Luật thuộc Đại học Tứ Xuyên (Thành Đô, Trung Quốc). Peng bị mất đôi tay trong một vụ tai nạn hồi nhỏ, nhưng cậu có thể sử dụng đôi bàn chân hết sức khéo léo.

Chủ nhật, 27/09/2015 - 09:26

Trầm trồ trước mô hình trường học mới ở Lào Cai
Trầm trồ trước mô hình trường học mới ở Lào Cai

(Dân trí) - Là địa phương tiên phong trong việc thực hiện mô hình trường học mới, Lào Cai được lựa chọn ghi hình mẫu để làm tài liệu học tập cho tỉnh thành cả nước. Tránh sự “nghi ngờ” về tài liệu mẫu, các tỉnh thành được bố trí về thực tế ở Lào Cai và ai cũng ngỡ ngàng với những gì được chứng kiến.

Chủ nhật, 27/09/2015 - 05:00

Những món quà ý nghĩa đêm Trung thu đến với trẻ em nghèo
Những món quà ý nghĩa đêm Trung thu đến với trẻ em nghèo

(Dân trí) - Tối ngày 26/9, Đoàn trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã phối hợp với các cơ quan tỉnh đoàn tổ chức “Ngày hội đêm rằm” cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Làng trẻ em SOS (TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Chủ nhật, 27/09/2015 - 04:55

Nữ sinh Bạc Liêu sáng tạo sản phẩm “trà trừ muỗi”
Nữ sinh Bạc Liêu sáng tạo sản phẩm “trà trừ muỗi”

(Dân trí) - Bằng sự sáng tạo, ham học hỏi, nữ sinh Lý Bình Nhi (HS lớp 10, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) trong một buổi học bài đã tình cờ sáng tạo ra một sản phẩm khá thú vị, đó là trà trừ muỗi.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 02:24

Đáp án bài toán thú vị một năm có mấy “thứ Sáu ngày 13”
Đáp án bài toán thú vị một năm có mấy “thứ Sáu ngày 13”

(Dân trí) - Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 luôn là một ngày không may mắn, ngày "xui xẻo", ngày 25/9, Dân trí đã đăng đề toán với chủ đề thứ Sáu ngày 13, dưới đây là đáp án bài toán thú vị này.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 01:57

Vị hiệu trưởng từ chối học hàm phó giáo sư
Vị hiệu trưởng từ chối học hàm phó giáo sư

Thầy Hoàng Ngọc Hiến – vị hiệu trưởng nổi tiếng của Trường Viết văn Nguyễn Du ngày nào, chưa hề có học hàm Giáo sư như lâu nay nhiều người vẫn nghĩ.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 12:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Đường lên núi bị cấm, cho học sinh đi cáp treo miễn phí
Đường lên núi bị cấm, cho học sinh đi cáp treo miễn phí

(Dân trí) - Ngày 26/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hùng Cường, Chánh văn phòng UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, sau khi đường lên núi Cấm bị cấm, lãnh đạo huyện kịp thời chỉ đạo đơn vị quản lí cáp treo phục vụ miễn phí cho học sinh, cán bộ và bệnh nhân.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 11:18

Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2016
Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2016

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2016, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Tuy nhiên, Bộ sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia cho phù hợp với thực tế.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 08:43

Trèo đèo lội suối vận động học sinh đi học nhưng cô giáo vẫn phải nghỉ việc
Trèo đèo lội suối vận động học sinh đi học nhưng cô giáo vẫn phải nghỉ việc

(Dân trí) - Suốt 3 năm bám trường với những lúc bị bọ chét cắn khi trèo đèo lội suối đi vận động học sinh, thức thâu đêm lúc học sinh đau ốm, gãy tay vì đường trơn trượt… đồng lương thì “bọt bèo”. Nhưng khi hết hạn hợp đồng, Ý đành phải chia tay nghề giáo….

Thứ bảy, 26/09/2015 - 08:25

Xúc động chuyến “thồ hàng” đến với học trò Mù Cang Chải
Xúc động chuyến “thồ hàng” đến với học trò Mù Cang Chải

(Dân trí) - Mang theo hàng hóa mà những người bạn xa gần của chúng tôi gom góp được, hai chục người chúng tôi, từ các cụ trên 80 tuổi đến các cháu thanh niên hai mấy tuổi đời vừa từ Hà Nội đến với hai trường Mồ Dề và Xéo Dì Hồ của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Thứ bảy, 26/09/2015 - 08:19

Thanh Hóa: Gặp khó khi thực hiện mô hình trường học mới ở cấp THCS
Thanh Hóa: Gặp khó khi thực hiện mô hình trường học mới ở cấp THCS

(Dân trí) - Năm học này, các trường THCS ở Thanh Hóa thực hiện thí điểm mô hình “trường học mới” theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Dù ngành giáo dục đã có nhiều quan tâm, chỉ đạo nhưng nhiều trường, giáo viên vẫn gặp khó, phụ huynh thì lo lắng khi con em mình học tập theo mô hình thí điểm này.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 07:27

Bộ Quốc phòng cho phép TS không đủ tiêu chuẩn vào hệ quân sự chuyển sang hệ dân sự
Bộ Quốc phòng cho phép TS không đủ tiêu chuẩn vào hệ quân sự chuyển sang hệ dân sự

(Dân trí) - Ngày 25/9//2015, Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã ký văn bản cho phép các thí sinh đã trúng tuyển hệ đại học quân sự nhưng không đủ tiêu chuẩn vào học, nếu có nguyện vọng được chuyển sang học hệ đào tạo dân sự tại các học viện, trường Quân đội có đào tạo hệ dân sự theo các ngành có cùng tổ hợp xét tuyển.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 05:05

Khen thưởng Thủ khoa và sinh viên tài năng của ĐH Huế
Khen thưởng Thủ khoa và sinh viên tài năng của ĐH Huế

(Dân trí) - Chiều 25/9, ĐH Huế đã làm lễ khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên (SV) năm học 2014-2015 và tuyên dương thủ khoa các trường ĐH thành viên, Phân hiệu, Khoa trực thuộc trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 05:00

Trường ĐH tự bổ nhiệm giáo sư là sự thách thức pháp luật!
Trường ĐH tự bổ nhiệm giáo sư là sự thách thức pháp luật!

(Dân trí) - "Nếu một trường đại học bổ nhiệm một người vào chức danh GS mà không có Quyết định công nhận của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, không bàn đến việc hay dở, mà cách thức làm và hành xử như vậy là một sự thách thức pháp luật..."

Thứ sáu, 25/09/2015 - 04:50

ĐBSCL: Tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất nước
ĐBSCL: Tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất nước

(Dân trí) - Ngày 25/9, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 04:09

Khởi động ViOlympic năm học 2015 - 2016 tại khu vực miền Trung
Khởi động ViOlympic năm học 2015 - 2016 tại khu vực miền Trung

(Dân trí) - Ngày 25/9, tại Đà Nẵng, cuộc thi Giải toán trên Internet - ViOlympic năm học 2015 - 2016 khu vực miền Trung đã chính thức khởi động.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 03:20

Thêm thí sinh được Bộ Công an đồng ý cho nhập học
Thêm thí sinh được Bộ Công an đồng ý cho nhập học

(Dân trí) - Công an tỉnh Sơn La đã báo cáo trường hợp của thí sinh Lường Thị Mỹ Anh bị rớt Học viện Cảnh sát Nhân dân vì phần sơ yếu lý lịch của ông nội mà báo Dân trí đã phản ánh, sau khi xem xét Bộ Công an đã đồng ý cho Mỹ Anh nhập học.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 01:40

ĐH Tây Đô tiếp tục xét tuyển NVBS đợt 3
ĐH Tây Đô tiếp tục xét tuyển NVBS đợt 3

(Dân trí) - Ngày 25/9, Trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ) thông báo kết quả trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) đợt 2 và tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 cho 18 ngành đào tạo.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 11:22