Qui định chuẩn quốc gia đối với đại học: Các trường khó thực hiện!

Dân trí GS.TS Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, Thông tư số 24/2015/TT – BGDĐT – ngày 23/09/2015, của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, về “Qui định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học” ở Việt Nam hiện nay (gọi tắt là Thông tư 24) còn nhiều bất cập và khó thực hiện được.

Làm việc gì cũng phải xin phép!

Hiện nay ở Việt Nam, không kể hệ thống an ninh và quốc phòng, trong lĩnh vực dân sự đã có 436 trường đại học và cao đẳng (năm học 2014 – 2015), trong đó có 219 Đại học (và trong số này có 60 ĐH ngoài công lập). Như vậy bình quân mỗi tỉnh cũng có gần 7 Trường Đại học và Cao đẳng. Số lượng như vậy là lớn, nhưng phân tán, nên Bộ GD&ĐT rất khó kiểm soát trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đào tạo tại các trường.

Đề cập đến quyền tự chủ của các Đại học và quyền kiểm tra giám sát của Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với các Trường, trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Luật định. GS.TS Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, một số nội dung còn bất cập tại Thông tư số 24/2015/TT – BGDĐT – ngày 23/09/2015, của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, về “Qui định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học”ở Việt Nam hiện nay (gọi tắt là Thông tư 24).

Theo GS Hóa, nhiệm vụ trọng tâm của các Đại học là đào tạo trình độ từ cử nhân đến tiến sĩ. Để thực hiện nhiệm vụ này, các Đại học phải thực hiện những công việc như: Xây dựng cơ sở vật chất; Tuyển chọn đội ngũ cán bộ giảng dậy và quản lý; Mở ngành và chuyên ngành đào tạo; Xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh; Xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức đào tạo; In phôi bằng và chứng chỉ, cấp cho người học.

Các việc trên hầu hết các trường đều phải xin phép, Bộ đồng ý các Trường mới được thực hiện. Trong đó chỉ có việc thứ nhất – Xây dựng cơ sở vật chất, các Trường ngoài công lập, được “tự động thực hiện”, còn các việc tiếp theo đều phải xin phép.


Theo qui định tại Thông tư 24, thì diện tích đất, phải đảm bảo 25 m2 /1SV... có quá xa vời. (ảnh: minh họa)

Theo qui định tại Thông tư 24, thì diện tích đất, phải đảm bảo 25 m2 /1SV... có quá xa vời. (ảnh: minh họa)

Khó đạt chuẩn về cơ sở vật chất

Về xây dựng cơ sở vật chất, GS Hóa cho rằng, cơ sở vật chất của các Đại học là yếu tố rất quan trọng để tạo dựng môi trường và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay cơ sở vật chất của hầu hết các Đại học, đặc biệt là Đại học ngoài công lập, còn rất thấp kém so với nhiều trường đại học trong khu vực. Còn có không ít đại học ngoài công lập, phải thuê mượn địa điểm thường xuyên. Rất tạm bợ, không đủ điều kiện tác nghiệp về sư phạm.

Thấy được tình trạng trên, Bộ đã có Thông tư chỉ đạo các Đại học cần nâng cấp, để đạt chuẩn quốc gia. Theo qui định tại Thông tư 24, thì diện tích đất, phải đảm bảo 25 m2 /1SV. Vậy nếu trường có 10.000 SV, thì phải có khuôn viên 25 ha; 25.000 SV – 65 ha; 30. 000 SV – 75ha...

"Với qui định này, hiện nay ở Việt Nam đã có mấy trường đạt chuẩn về diện tích theo qui định?!. Như vậy qui định này là chưa xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Nếu qui định này là cho “tương lai”, thì lại là quá xa vời" - GS Hóa nhấn mạnh.

Còn đối với diện tích sàn xây dựng, theo Thông tư 24, phải là: 3m2/1SV, theo GS Hóa, Bộ cần thống nhất cách tính cho các ca học của Trường: phải tính 2 ca/ngày. Nghĩa là “ Diện tích sàn xây dựng” phải được nhân đôi.

Qui định tại Thông tư 24/2015, “sàn xây dựng” bình quân là 3m2/1 sv, đã cao hơn qui định tại Thông tư 57/2011/TT – BGDĐT, ngày 02/12/2011: 2m2/1 sv. Tăng thêm 1m2/1SV. Với qui chuẩn này, là rất khó khăn với các Đại học, như vậy đồng nghĩa với việc khó đạt chuẩn cho nhiều Đại học trong điều kiện ở VN hiện nay.

Việc qui định chuẩn “Diện tích đất” và “Diện tích sàn xây dựng” là cần thiết, để tiến tới có nhiều Đại học đạt chuẩn Quốc gia, tuy nhiên, theo GS Hóa, với quy định cần có lộ trình để các Đại học thực hiện. Nên chăng có sự phân biệt giữa Đại học công lập và ngoài công lập và Bộ sẽ xử lý thế nào, nếu một số đại học không đạt chuẩn quốc gia trong một thời gian dài.

Chưa thể tách bạch “định hướng” các đại học hiện nay

Về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, Thông tư 24, qui định tỷ lệ sinh viên/giảng viên. Tại Thông tư này, phân định chi tiết các cơ sở đào tạo, như: Cơ sở GDĐH định hướng nghiên cứu; Cơ sở GDĐH định hướng ứng dụng; Cơ sở GDĐH định hướng thực hành…

GS Hóa cho rằng, quy định như vậy chưa phù hợp với hiện trạng các đại học ở Việt Nam hiện nay. Vì chưa có một đại học nào chỉ theo một định hướng như Thông tư 24/2015/TT – BGDĐT! của Bộ. Mà hầu hết các Đại học đều đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vì thực tế tại hầu hết các đại học, một giáo viên có thể dạy một số môn chung cho một số ngành khác nhau, và như vậy họ phải được thống kê vào các khoa mà họ đảm nhận giờ giảng. Chưa thể tách bạch “định hướng”các đại học hiện nay, theo Thông tư 24 đã nêu.

Vì vậy, qui định “chuẩn giáo viên” cho từng ngành đào tạo, GS Hóa đề nghị cần phải xem xét trên thực tế của các Đại học Việt Nam và bước đi của các Đại học trong khu vực.

Về mở ngành đào tạo, theo GS Hóa đây là việc khó khăn của nhiều Đại học, đặc biệt là Đại học ngoài công lập. Vì tìm đủ các số giảng viên có học vị TS cho một mã ngành xin mở là không dễ. GS Hóa đề nghị Bộ GD&ĐT khi các trường xin mở ngành, chưa nhất thiết ngay từ đầu phải có đầy đủ giáo viên trong biên chế theo qui định, mà chỉ cần số giáo viên chủ chốt (TS, Ths… để lãnh đạo khoa, bộ môn…theo qui định).

Về thủ tục mở mã ngành, GS Hóa cho rằng rất phức tạp vì phải làm nhiều bộ hồ sơ, theo mẫu, nộp Sở GDĐT (với trường ngoài công lập). Sở duyệt, nếu được, sẽ trình Bộ. Chờ một vài tháng, nếu Bộ duyệt, “cấp phép”, coi như thành công. GS Hóa đề nghị: Hồ sơ mở ngành – với ĐH ngoài công lập, không cần qua Sở GDĐT, mà chuyển thẳng lên Bộ. Nếu đã được cấp phép một mã ngành, thì ngành tiếp theo không phải thuyết minh cơ sở vật chất và các điều kiện chung của Trường nữa; Nếu thực hiện được như vậy, có nghĩa là Bộ đã giảm được thủ tục hành chính với các trường Đại học.

Chỉ tiêu tuyển sinh xác định 1 lần có giá trị trong 5 năm

Về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, GS Hóa cho rằng, chỉ tiêu tuyển sinh là do các Đại học tự xác định, dựa trên hai điều kiện chủ yếu, đó là: Đội ngũ CBGD và Cơ sở vật chất của Trường.

Do đó, không nhất thiết năm nào cũng “xin”chỉ tiêu. Mà chỉ tiêu chỉ xác định một lần và có giá trị trong 5 năm, nếu Đại học ấy không có sự biến động hai điều kiện nêu trên.

Bộ cũng nên bỏ hình thức “phạt” khi một đại học nào đó tuyển vượt một số chỉ tiêu. Thực tế là: trường tuyển vượt chỉ tiêu thì phạt, còn trường tuyển sinh không đạt kế hoạch, thì lại “bình an vô sự”. Một thực tế khó thuyết phục trong điều kiện “kế hoạch hóa” ở Việt Nam!.

Việc Bộ có ý định một vài năm tới sẽ khống chế số lượng sinh viên của các Đại học. Về vấn đề này GS Hóa cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo, cần xem lại, vì: Cơ sở vật chất và đội ngũ CBGD, của một đại học, Bộ đã duyệt, đang đủ điều kiện để đào tạo một số lượng SV nhất định, bây giờ giảm số lượng sinh viên đi, vậy: Cơ sở vật chất của Trường thừa ra, sử dụng làm gì ?, Giáo viên thất nghiệp đi đâu, làm gì bằng nghề đặc thù của họ?!.

Theo GS Hóa, SV Việt Nam hiện nay thất nghiệp nhiều, thực tế này không chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới từng lúc, từng nơi cũng có nhiều người thất nghiệp, trong đó có không ít sinh viên. Sinh viên thất nghiệp không phải là “tội” của các đại học, mà là khuyết điểm của nền kinh tế, cụ thể là sự yếu kém của hệ thống doanh nghiệp và các cơ quan, không tạo ra được việc làm để thu hút những trí thức trẻ vừa được đào tạo. Do đó, theo GS Hóa căn cứ vào hiện tượng, để hành động theo cảm tính, sẽ là vội vàng và dễ dẫn đến sai lầm trong chính sách.

Chưa hợp lý trong in phôi bằng

Về việc phôi bằng và cấp bằng cho người học đủ điều kiện tốt nghiệp, GS Hóa cho rằng, cấp bằng tốt nghiệp là quyền của các đại học. Tuy nhiên quyền này phải được sự công nhận của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Logic thì trường đã được cấp bằng, thì phải được in phôi bằng. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đã lâu nay Bộ đã giữ quyền in phôi bằng. Các trường cần thì lên mua như vậy chưa hợp lý.

GS Hóa kiến nghị, việc được in phôi bằng và các chứng chỉ, là một nội dung trong quyền tự chủ của các đại học. Vì vậy Bộ cần trao quyền đó cho các đại học. Bộ giữ quyền kiểm tra và thanh tra định kỳ, nếu cần.

GS cũng đề nghị cần xem xét lại quy định, Bằng tốt nghiệp bị mất, được phép cấp lại. Theo khoản 3, điều 2 Qui chế Văn bằng, chứng chỉ, của Hệ thống giáo dục quốc dân(Ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ – BGD ĐT, ngày 20 tháng 6 năm2007, của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, qui định: Bản chính văn bằng, chứng chỉ, chỉ được cấp một lần, không cấp lại).

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
Rút ngắn thời gian dự bị đại học với chương trình chuẩn quốc tế
Rút ngắn thời gian dự bị đại học với chương trình chuẩn quốc tế

Chương trình Dự bị Đại học tại trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy được xây dựng với mục đích chuẩn bị cho học sinh một nền tảng kiến thức và kĩ năng vững chắc trước khi bước vào đại học. Với chương trình này, các bạn học sinh dự định du học có thể rút ngắn thời gian học dự bị ở nước ngoài với chương trình chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Thứ sáu, 06/01/2017 - 08:00

Yêu cầu các trường đại học báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp
Yêu cầu các trường đại học báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT đã gửi công văn đề nghị các ĐH, học viện; các trường ĐH; các trường CĐ sư phạm báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 kèm theo minh chứng để phục vụ việc xác thực thông tin.

Thứ sáu, 06/01/2017 - 07:50

Công bố quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐH QGHN
Công bố quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐH QGHN

(Dân trí) - Chiều ngày 5/1/2017, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 2218/QĐ - TTg ngày 17-11-2106 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) thành đơn vị thành viên thuộc ĐH QGHN.

Thứ sáu, 06/01/2017 - 07:33

Nhiều trường ĐH tuyển thẳng học sinh giỏi THPT: Ảo, vỡ trận?
Nhiều trường ĐH tuyển thẳng học sinh giỏi THPT: Ảo, vỡ trận?

Mùa tuyển sinh 2017, một số trường Đại học dự kiến ngoài xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia sẽ xét tuyển thẳng học sinh giỏi THPT và học sinh các trường THPT chuyên trên toàn quốc. Điều này khiến nhiều chuyên gia giáo dục băn khoăn lo sẽ gia tăng tỷ lệ ảo cho các trường đại học khác.

Thứ sáu, 06/01/2017 - 07:20

“Xóa mù” kiến thức chống xâm hại tình dục cho học trò vùng xa
“Xóa mù” kiến thức chống xâm hại tình dục cho học trò vùng xa

(Dân trí) - Thầy trò ba trường tiểu học ở vùng núi huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa được tiếp cận các kiến thức về giới tính, cách phòng chống xâm hại tình dục từ các thành viên của nhóm Sách và Trẻ thơ.

Thứ sáu, 06/01/2017 - 07:14

Con nghỉ Tết sớm, phụ huynh “cầu viện” trường ngoại khóa
Con nghỉ Tết sớm, phụ huynh “cầu viện” trường ngoại khóa

Khoảng 23 âm lịch là con đã được nghỉ học, trong khi đó phải đến 29 Tết các bậc phụ huynh mới xong công việc. Gửi con đi đâu, cho con làm gì trong những ngày này là vấn đề nan giải với không ít gia đình. Nắm bắt nhu cầu này, các lớp ngoại khóa mùa cận Tết đã nhanh chóng ra đời.

Thứ sáu, 06/01/2017 - 06:00

Tầm quan trọng của âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ em
Tầm quan trọng của âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ em

Những nghiên cứu gần đây từ các trường Đại học hàng đầu đã chỉ ra rằng việc tham gia tương tác với âm nhạc là rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, đồng thời giúp các em tiến bộ trong nhiều lĩnh vực một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thứ năm, 05/01/2017 - 08:00

Vụ học sinh gãy chân trong trường: Hiệu trưởng nhớ ra có đi taxi vào trường
Vụ học sinh gãy chân trong trường: Hiệu trưởng nhớ ra có đi taxi vào trường

(Dân trí) - Liên quan đến vụ học sinh ngã gãy chân tại Trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội, ngày 5/1/2017, anh Trần Chí Dũng cho biết, Hiệu trưởng nhà trường mới nhớ ra mình đã đi taxi vào trường nhưng khi taxi quay trở ra có va quệt với cháu Trần Chí Kiên hay không thì chưa rõ.

Thứ năm, 05/01/2017 - 07:32

Bàn giải pháp quản lý tình trạng quá nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Bàn giải pháp quản lý tình trạng quá nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản

(Dân trí) - Hiện có tới 60.000 du học sinh, tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản, trong đó khoảng có 7-8% là du học sinh học trong các trường ĐH, số còn lại chủ yếu là tu nghiệp sinh.

Thứ năm, 05/01/2017 - 07:28

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 8 ngày
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 8 ngày

(Dân trí) - Theo thông báo từ Sở GD-ĐT Hà Nội, Tết Đinh Dậu, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ học 8 ngày, từ 25-1 đến hết ngày 1-2, tức 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng.

Thứ năm, 05/01/2017 - 03:24

Học sinh phải hấp thụ quá nhiều kiến thức
Học sinh phải hấp thụ quá nhiều kiến thức

(Dân trí) - Chương trình giáo dục hiện nay quá nặng đối với học sinh, hàng ngày các em học sinh phải hấp thụ quá nhiều kiến thức và chịu quá nhiều áp lực nên khả năng tiếp thu bị hạn chế.

Thứ năm, 05/01/2017 - 01:58

Giải nhanh bài toán đồ thị và lặp dao động Vật lí trong 75 giây
Giải nhanh bài toán đồ thị và lặp dao động Vật lí trong 75 giây

(Dân trí) - Đề thi THPTQG môn Vật lí những năm gần đây có xu hướng xuất hiện nhiều câu hỏi khó, lạ thuộc các dạng bài tập liên quan đến đồ thị, thí nghiệm thực hành, các câu hỏi liên quan đến thực tế cuộc sống hoặc câu hỏi đòi hỏi khả năng tính toán phức tạp, có khả năng gây nhiễu cho học sinh.

Thứ năm, 05/01/2017 - 08:54

ĐÁNG QUAN TÂM
Điều chuyển công tác hiệu trưởng ngôi trường hai năm liền bị phát hiện lạm thu
Điều chuyển công tác hiệu trưởng ngôi trường hai năm liền bị phát hiện lạm thu

(Dân trí) - Sau khi bị phụ huynh học sinh lên tiếng việc nhà trường đặt ra các khoản thu trái quy định, các ngành chức năng đã vào cuộc yêu cầu lãnh đạo nhà trường giải trình, buộc phải trả lại các khoản thu không phù hợp, gây bức xúc dư luận. Điều đáng nói, cũng chính ngôi trường này trong năm học trước đã bị phát hiện có tình trạng lạm thu nhưng không được xử lý triệt để.

Thứ năm, 05/01/2017 - 07:13

Đích đến của tất cả nghiên cứu sinh sau tiến sĩ là tiền?
Đích đến của tất cả nghiên cứu sinh sau tiến sĩ là tiền?

(Dân trí) - Mục đích làm khoa học của tất cả nghiên cứu sau tiến sĩ có phải là tiền không? Có thể là chưa chắc, nhưng họ phải tính toán làm sao cho đam mê của họ được trả tương đối xứng đáng, để nuôi gia đình và để tiếp tục đam mê.

Thứ năm, 05/01/2017 - 07:06

TPHCM: 2 trường ĐH công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2017
TPHCM: 2 trường ĐH công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2017

(Dân trí) - Năm 2017, trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TPHCM) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành/ngành. Trong khi đó, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM dự kiến xét tuyển bổ sung thêm tổ hợp môn Toán, Văn, Khoa học tự nhiên cho một số ngành.

Thứ tư, 04/01/2017 - 06:50

Không thể chấp nhận sự im lặng đối với bạo lực học đường
Không thể chấp nhận sự im lặng đối với bạo lực học đường

(Dân trí) - Vụ việc cô giáo bắt cả lớp tát một học sinh, phải chăng “quả bóng” bạo lực học đường đã bùng nổ? Đến mức này chúng ta không thể im lặng được nữa. Im lặng đồng nghĩa với sự dung túng, chấp nhận cho bạo lực học đường leo thang?

Thứ tư, 04/01/2017 - 04:03

Video bài giảng Hóa học: Dễ dàng ghi điểm câu hỏi vận dụng cao Hóa học vô cơ
Video bài giảng Hóa học: Dễ dàng ghi điểm câu hỏi vận dụng cao Hóa học vô cơ

(Dân trí) - Xu hướng đề thi THPTQG những năm gần đây thường có bài tập vô cơ ở mức độ vận dụng cao liên quan đến phản ứng của kim loại và hợp chất tác dụng với H+ / NO3- kèm theo chuỗi các phản ứng phức tạp khác.

Thứ tư, 04/01/2017 - 03:08

Chấn chỉnh việc ra đề không phù hợp với học sinh
Chấn chỉnh việc ra đề không phù hợp với học sinh

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017. Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các trường trung học tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối kỳ hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Thứ tư, 04/01/2017 - 11:36

Không ép buộc tất cả giáo viên phải đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Không ép buộc tất cả giáo viên phải đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(Dân trí) - Các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông không được bắt buộc tất cả các giáo viên khi chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp phải có trình độ/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngay theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Thứ tư, 04/01/2017 - 09:20

Cần đào tạo gấp giáo viên chất lượng cao
Cần đào tạo gấp giáo viên chất lượng cao

(Dân trí) - Giáo viên chất lượng cao một lực lượng nòng cốt để hội nhập quốc tế, đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Thứ tư, 04/01/2017 - 08:47

Nhà nghiên cứu giáo dục lên tiếng về đề nghị sửa điểm thi của GS.Trần Phương
Nhà nghiên cứu giáo dục lên tiếng về đề nghị sửa điểm thi của GS.Trần Phương

Ông Phạm Hiệp, nhà nghiên cứu về giáo dục, hiện là nghiên cứu sinh tại ĐH Văn hoá Trung Hoa (Đài Loan, Trung Quốc) đã lên tiếng trước đề nghị Bộ GD&ĐT sửa lại quy định bài thi thành 7 điểm, nếu không sinh viên sẽ lười học của GS. Trần Phương.

Thứ tư, 04/01/2017 - 07:00

Học sinh quyên góp hàng ngàn đô la giúp thầy giáo bị thương
Học sinh quyên góp hàng ngàn đô la giúp thầy giáo bị thương

(Dân trí) - Một thầy giáo dạy Toán lâu năm và rất được học sinh yêu quý ở thành phố Virginia Beach (bang Virginia, Mỹ) vừa bị thương nặng khi thoát ra khỏi một ngôi nhà cháy hôm 31/12 vừa rồi. Giờ đây các học trò đang quyên góp hàng ngàn đô la để giúp đỡ một người mà với các em “không chỉ là một giáo viên dạy Toán”.

Thứ tư, 04/01/2017 - 05:00

Thủ tướng ban hành Quy chế hoạt động của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Thủ tướng ban hành Quy chế hoạt động của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Thứ ba, 03/01/2017 - 09:49

Hà Nội: Nhiều trường vẫn học trong ngày nghỉ Tết dương lịch
Hà Nội: Nhiều trường vẫn học trong ngày nghỉ Tết dương lịch

(Dân trí) - Theo phản ánh của phụ huynh, học sinh một số trường trên địa bàn Hà Nội phải đi học trong ngày nghỉ Tết dương lịch. Cá biệt có trường cho học sinh nghỉ để giáo viên đi… nghỉ mát.

Thứ ba, 03/01/2017 - 04:13