Phân tầng, xếp hạng đại học: Cần tính đến bài học kinh nghiệm của nước ngoài

Dân trí PGS.TS Trần Khánh Đức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, phân tầng và xếp hạng đại học là một vấn đề mới và phức tạp đối với Việt Nam. Do đó, cần được tiếp tục nghiên cứu dựa trên quan điểm, cách tiếp cận hệ thống hiện đại, có tính đến các bài học, kinh nghiệm khu vực và quốc tế.
>>ĐH Quốc gia Hà Nội vươn lên vị trí 124 trong bảng xếp hạng QS châu Á năm 2019
>>Xếp hạng đại học: Tự nguyện hay ép buộc?
>>Cần chỉ ra ai là người chịu trách nhiệm trong việc phân tầng xếp hạng đại học

Trong bài viết: “Lý thuyết hệ thống và ứng dụng trong phân tầng và xếp hạng đại học Việt Nam”, PGS.TS Trần Khánh Đức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có những phân tích các cơ sở khoa học của lý thuyết hệ thống và vận dụng trong phân tầng và xếp hạng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Các kinh nghiệm quốc tế trong phân tầng và xếp hạng trong hệ thống giáo dục đại học. Đồng thời, đề xuất tháp phân tầng và bộ tiêu chí xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.


Chủ trương phân tầng, xếp hạng ở Việt Nam đã có từ nawm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện

Chủ trương phân tầng, xếp hạng ở Việt Nam đã có từ nawm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện

Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học (73/2015/NĐ-CP) ngày 8 tháng 9 - 2015 của Chính phủ thì hoạt động phân tầng cơ sở giáo dục đại học là sự sắp xếp thành các nhóm các cơ sở giáo dục đại học theo mục tiêu, định hướng đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Nghị định này. Cơ sở giáo dục đại học được phân thành 3 tầng: cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành.

Xếp hạng là sự sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học theo thứ tự từ cao xuống thấp về chất lượng được tính bằng điểm theo khung xếp hạng trong mỗi tầng của hệ thống giáo dục đại học.

Khung xếp hạng là các giới hạn trên và giới hạn dưới được tính bằng điểm để phân chia các cơ sở giáo dục đại học thành các hạng theo nhóm chất lượng trong mỗi tầng của hệ thống giáo dục đại học.

Theo đó, PGS.TS Trần Khánh Đức đã đưa ra phân tích các mô hình phân tầng hệ thống giáo dục đại học như mô hình Mỹ, Trung Quốc, Hàn quốc… Với mô hình Việt Nam, dựa theo sứ mạng và mục tiêu của các Đại học và các trường đại học Việt Nam có thể phân tầng các Đại học và các trường đại học Việt Nam với các tầng sau: (không phân biệt trường công hay trường tư; trường quốc tế). Cụ thể:

Đại học khoa học & nghiên cứu (Research Univesity/Institute) theo đuổi sứ mạng và mục tiêu đẳng cấp khu vực và quốc tế về nghiên cứu và đào tạo nhân lực trình độ cao, chất lượng cao (Tiến sĩ; sau Tiến sĩ và Thạc sĩ theo hướng Hàn lâm-nghiên cứu).

Có thể tính đến các cơ sở GDĐH ở tốp này là các Đại học quốc gia Hà Nội; TP HCM; Các trường Đại học Bách khoa Hà nội; TP HCM; Y-Dược Hà Nội và TP HCM; Trường Đại học kinh tế quốc dân; HV nông nghiệp Hà Nội..Đại học sư phạm HN.. Tầng này chiếm khoảng 10%.

Các Trường Đại hoc khoa học ứng dụng & kỹ thuật theo các ngành/chuyên ngành như: Các trường đại học xây dựng/nông-lâm nghiệp/Mỏ-địa chất/Công nghiệp/Sư phạm/Bưu chính-viễn thông/Ngoại thương/ Thương mại… Tầng này chiếm khoảng 30%

Các trường đại học công nghệ & nghề nghiệp: Bao gồm các trường đại học theo hướng thực hành-nghề nghiệp ở các vùng/địa phương như Trường đại học Điện lực, FPT; Trường đại học Thủ đô/ Trường đại học Phú yên; Hải Phòng…. Tầng này chiếm khoảng 60%.

Sứ mạng và mục tiêu của Hệ thống giáo dục đại học như sau:

Phân tầng, xếp hạng đại học: Cần tính đến bài học kinh nghiệm của nước ngoài - 2

Việt Nam tham gia bảng xếp hạng QS Asia có phù hợp?

Trong lĩnh vực giáo dục đại học đã có đến 15 hệ thống xếp hạng quốc tế với 5 hệ thống được xem là phổ biến là:

ARWU, còn được biết dưới tên gọi Bảng xếp hạng Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc), ra đời năm 2003; QS World, trước đây thường được gọi là THES hoặc THE-QS, ra đời năm 2004 tại Anh Quốc; Webometrics, chuyên xếp hạng trang web của các trường đại học, ra đời năm 2004 tại Tây Ban Nha;

QS Asia, dành riêng cho khu vực châu Á dựa trên hệ thống xếp hạng toàn cầu của QS, ra đời năm 2009 và THE, tách ra từ nhóm THE-QS và kết hợp với Thomson Reuters thành một hệ thống riêng, mới ra đời năm 2010 tại Anh Quốc.

PGS.TS Trần Khánh Đức cho biết, tuy cùng chung các chuẩn mực về đào tạo và nghiên cứu cùng các điều kiện đảm bảo chất lượng về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo …song các Hệ thống xếp hạng trên có triết lí, mục đích và các chuẩn mực, tiêu chí khác nhau.

Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu thì trong giai đoạn trước mắt (2020-2025) các đại học và trường đại học Việt Nam nên tham gia hệ thống xếp hạng QS Asia. Một số trường đại học mạnh có thể tham gia các Bảng xếp hạng quốc tế như QS World/ THE… với thứ hạng còn thấp để làm quen với các luật chơi và chuẩn mực quốc tế.

Theo PGS.TS Đức, xếp hạng đại học trong nước nên được thực hiện theo các phân tầng giáo dục đại học (Nghiên cứu/Khoa học ứng dụng/ Thực hành-nghề nghiệp) với các tiêu chí đánh giá cơ bản về chất lượng đào tạo/chất lượng nghiên cứu/ chất lượng đội ngũ giảng viên/Uy tín trong nước và quốc tế/Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp/Tỷ lệ GV/SV…. Có thể xếp hạng theo từng tiêu chí hay kết quả tổng hợp các tiêu chí như sau:

Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng đại học Việt Nam

STT

Tiêu chí

Tỷ trọng đánh giá

Nguồn minh chứng và đánh giá

1

Chất lượng đào tạo

20- 30%

- Đánh giá của người học/SV tốt nghiệp

-Đánh giá của người sử dụng lao động (SV tốt nghiệp)

- Mức phù hợp với Sứ mạng và Mục tiêu đào tạo

2

Chất lượng nghiên cứu KH&CN

20 - 30%

- Các giải thưởng nghiên cứu KH&CN của SV/GV

-Bài báo khoa học quốc tế

–Sản phẩm nghiên cứu khoa học-công nghệ/Thu nhập từ NCKH&CN

-Các giải thưởng KH&CN trong nước và quốc tế

-Đánh giá của giới học thuật trong và ngoài nước

3

Chất lượng đội ngũ giảng viên

10- 15%

-Tỷ lệ GS/PGS/TS

- Tỷ lệ GV/SV

-Số Giảng viên được mời thỉnh giảng trong nước và quốc tế

- Số/Tỷ lệ giảng viên có các giải thưởng/Bằng sáng chế KH&CN quốc gia và quốc tế

4

Chương trình đào tạo

10- 15%

-Đánh giá của chuyên gia về Chương trình ĐT

- Số lượng/Tỷ lệ CTĐT tiên tiến/Chất lượng cao

-Số lượng/Tỷ lệ CTĐT được kiểm định trong nước và khu vực/quốc tế

5

Cơ sở vật chất/học liệu

10-20%

- Số liệu về Giảng đường/ Phòng thí nghiệp/ Xưởng thực hành/Thư viện/ Khu thể thao…

- Ý kiến đánh giá của SV/GV/Chuyên gia về sự phù hợp/chất lượng/hiệu quả

6

Uy tín quốc tế

5-10%

- Kết quả Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu/dịch vụ

- Thành viên các Hiệp hội GD ĐH khu vực/Quốc tế

7

Uy tín trong nước

5-10%

-Kết quả hợp tác trong nước

- Ý kiến của các đối tác trong nước (Doanh nghiệp/Tổ chức sử dụng lao động..)

- Đánh giá của báo chí/truyền thông/Hiệp hội Xã hội-nghề nghiệp

8

Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp và phát triển nghề nghiệp của SV tốt nghiệp

10 -15%

- Kết quả khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp hàng năm

- Số lượng SV thành đạt

9

Quản trị đại học

10-15 %

-Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý nhà trường

-Đánh giá của chuyên gia/nhà quản lý

-Ý kiến của CBQL/GV/SV nhà trường

Tổng số

100% ( 100 điểm)

PGS.TS Trần Khánh Đức cho rằng, việc đánh giá xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam dựa trên Bộ tiêu chí trên được thực hiện theo các phân tầng của cơ sở giáo dục đại học với sự điều chỉnh các tỷ trọng % ở các tiêu chí cho phù hợp với từng Tầng.

Kết quả xếp hạng ở từng tầng dựa trên tổng số tỷ trọng % của từng tiêu chí đạt được của từng cơ sở giáo dục đại học được đánh giá (tương ứng 1% là một điểm và Điểm đạt tối đa là 100 điểm).

Phân tầng và xếp hạng đại học là một vấn đề mới và phức tạp đối với Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập khu vực/quốc tế. Công việc này có tác động to lớn đến sự phát triển của từng cơ sở GD ĐH nói riêng và toàn hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam nói chung trong hiện tại cũng như trong tương lai.

PGS.TS Trần Khánh Đức cho hay, vấn đề này, cần được tiếp tục nghiên cứu dựa trên quan điểm, cách tiếp cận hệ thống hiện đại, có tính đến các bài học, kinh nghiệm khu vực và quốc tế.

Bộ 7 tiêu chí được nghiên cứu trước đó

Bộ 9 tiêu chí do ông Trần Khánh Đức đưa ra tương tự với đề xuất do nhóm nghiên cứu của bà Lê Thị Ngọc Lan (Đại học Ngoại thương) đề cập trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình xếp hạng các trường đại học Việt Nam” được nghiệm thu năm 2017.

Nhóm đã tổng hợp được bảng xếp hạng uy tín như THE, QS, US News & Report hay ARWU cũng như các bảng xếp hạng đại học Việt Nam đến năm 2017; tổng hợp thông tư, nghị định liên quan đến xếp hạng đại học và khảo sát sinh viên, chuyên gia giáo dục, nhà tuyển dụng về những tiêu chí cũng như trọng số cần thiết để đưa ra bộ 7 tiêu chí.

Thứ nhất là tiêu chí giảng viên (15,5%) với nội dung: tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ/tổng số giảng viên cơ hữu.

Thứ hai là nghiên cứu khoa học (13%), được xác định bằng tỷ lệ kinh phí thu được từ nghiên cứu khoa học/tổng nguồn thu, số lượng công trình được công bố quốc tế, số lượng đề tài, bài báo, sách đã công bố/xuất bản.

Thứ ba là tiêu chí sinh viên (17,5%), được đưa ra dựa trên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.

Đề xuất 7 tiêu chí xếp hạng đại học ở Việt NamGiảng viênGiảng viênNghiên cứu khoa họcNghiên cứu khoa họcSinh viênSinh viênCơ sở vật chấtCơ sở vật chấtTài chínhTài chínhKiểm ĐịnhKiểm ĐịnhQuốc tế hóaQuốc tế hóaCơ sở vật chất● Trọng số (%): 15

Thứ tư là cơ sở vật chất (15%) với nội dung: diện tích trung bình phục vụ học tập/sinh viên, tổng số đầu sách phục vụ học tập và nghiên cứu.

Thứ năm là về tài chính, chiếm 10%. Thứ sáu là tiêu chí kiểm định (14%) với nội dung liên quan đến các chương trình đào tạo đạt chứng nhận kiểm định cấp quốc gia, quốc tế.

Cuối cùng là tiêu chí quốc tế hóa (15%) được xác định bởi tỷ lệ giảng viên quốc tế/số giảng viên cơ hữu, tỷ lệ sinh viên quốc tế/tổng số sinh viên, tỷ lệ sinh viên, giảng viên tham gia các chương trình trao đổi học thuật quốc tế.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất phương thức xếp hạng trong đó có đề cập đến việc phân tầng trường đại học trên cơ sở định hướng của Chính phủ và bộ, ban, ngành, thay đổi trọng số của bộ tiêu chí phù hợp với từng tầng.

Đồng thời, nhóm cũng đề xuất lộ trình áp dụng bộ tiêu chí để xếp hạng trường tại Việt Nam, trong đó đề xuất các trường nên tham gia vào bảng xếp hạng quốc tế như QS Asia.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Đã có “thầy thuốc” để “đo sức khỏe” của các trường đại học
Đã có “thầy thuốc” để “đo sức khỏe” của các trường đại học

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: "Triển khai kiểm định chất lượng đại học là chúng ta có thêm những “thầy thuốc” để “đo sức khỏe” của các trường đại học trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Từ đó, chúng ta có thể biết vị thế chúng ta ở đâu và cần làm gì để thúc đẩy quá trình phát triển".

Thứ tư, 24/10/2018 - 03:45

Gần 400 nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam luận bàn về giáo dục mở
Gần 400 nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam luận bàn về giáo dục mở

(Dân trí) - Sáng nay 24/10, Hội nghị thường niên lần thứ 32 của Hiệp hội các trường ĐH Mở châu Á (AAOU2018) đã khai mạc tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có gần 400 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục.

Thứ tư, 24/10/2018 - 11:12

Không có nhu cầu, giáo viên vẫn bị “ép” đi học bồi dưỡng
Không có nhu cầu, giáo viên vẫn bị “ép” đi học bồi dưỡng

(Dân trí) - Dù không có nhu cầu nhưng nhiều giáo viên tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vẫn phải đăng ký đi học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp bởi có công văn bắt buộc từ UBND huyện và cả Phòng Nội vụ huyện này.

Thứ tư, 24/10/2018 - 11:09

Học tiếng Anh: Bí kíp sử dụng giới từ "in - on - at" thật chuẩn xác
Học tiếng Anh: Bí kíp sử dụng giới từ "in - on - at" thật chuẩn xác

(Dân trí) - Bài học này đề cập đến ba giới từ trong tiếng Anh chỉ thời gian phổ biến nhất "In - On - At". Mỗi giới từ lại có những cách sử dụng, cụm từ đi kèm riêng biệt mà bạn cần phải biết.

Thứ tư, 24/10/2018 - 10:00

Lời cảnh tỉnh từ quy định phạt tiền trong giáo dục
Lời cảnh tỉnh từ quy định phạt tiền trong giáo dục

(Dân trí) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian qua. Nội dung, hình thức, số tiền đặt ra tuy còn cứng nhắc nhưng vấn đề được đề cập này xứng đáng là bài học, là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người từ mỗi người thầy, mỗi bậc làm cha làm mẹ, mỗi học trò... nghiêm túc nhìn nhận lại mình.

Thứ tư, 24/10/2018 - 09:25

Đại học Cambridge trao cơ hội học miễn phí cho sinh viên nghèo
Đại học Cambridge trao cơ hội học miễn phí cho sinh viên nghèo

(Dân trí) - “Hàng chục sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được học một năm miễn phí tại Đại học Cambridge. Việc làm này nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với giáo dục đại học cho sinh viên nghèo”, Giáo sư Stephen Toope - Phó hiệu trưởng ĐH Cambridge cho hay.

Thứ tư, 24/10/2018 - 08:34

Có nhất thiết “giành vé” vào lớp 10 chuyên?
Có nhất thiết “giành vé” vào lớp 10 chuyên?

(Dân trí) - Chẳng bao lâu nữa, kỳ thi vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra. Việc giành được một “tấm vé” vào các trường THPT chuyên luôn là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh và của cả các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, trường tốt phải đi kèm với tỉ lệ chọi cao. Chính điều này đã gây ra không ít áp lực cho các em học sinh có định hướng thi chuyên.

Thứ tư, 24/10/2018 - 06:19

Đắk Nông: Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo kiểu… cầm cự
Đắk Nông: Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo kiểu… cầm cự

(Dân trí) - Thiếu giáo viên, dẫn đến tình trạng quá tải ở các lớp học, thậm chí ở một số huyện, nhiều trẻ vẫn chưa được đến trường. Do không có chỉ tiêu biên chế nên để giải quyết tình trạng trên, tỉnh Đắk Nông phải dùng các biện pháp trước mắt để đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Thứ tư, 24/10/2018 - 03:03

Trường đại học nâng lương trước hạn cho giảng viên vượt chuẩn tiếng Anh
Trường đại học nâng lương trước hạn cho giảng viên vượt chuẩn tiếng Anh

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế TPHCM vừa ban hành quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức của trường. Đáng chú ý, một trong các tiêu chí chính là giảng viên vượt chuẩn trình độ tiếng Anh theo quy định của trường.

Thứ tư, 24/10/2018 - 12:53

Chị Chu Hồng Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội
Chị Chu Hồng Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội

(Dân trí) - Chị Chu Hồng Minh Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VI tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII.

Thứ ba, 23/10/2018 - 06:44

Nợ học phí 6 tỷ đồng, hơn 2.500 sinh viên có nguy cơ bị đuổi học
Nợ học phí 6 tỷ đồng, hơn 2.500 sinh viên có nguy cơ bị đuổi học

(Dân trí) - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa công bố danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 với số tiền hơn 6 tỉ đồng. Lượng sinh viên nợ học phí lên đến 2.571 sinh viên.

Thứ ba, 23/10/2018 - 04:53

Sinh viên phản đối quy định “mặc áo thun có cổ”?
Sinh viên phản đối quy định “mặc áo thun có cổ”?

(Dân trí) - Mới đây, Trường ĐH Tài chính - Marketing (TPHCM) ban hành nội quy học đường, tuy nhiên có điểm khiến nhiều sinh viên tranh luận, phản đối cho rằng trường gián tiếp cấm sinh viên “mặc áo thun không cổ”.

Thứ ba, 23/10/2018 - 04:44

ĐÁNG QUAN TÂM
Toán tương tác: Giải mã đề bài "Ai xếp được nhiều quân domino nhất"
Toán tương tác: Giải mã đề bài "Ai xếp được nhiều quân domino nhất"

(Dân trí) - Cách thức chơi domino không quá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên để có thể xếp được nhiều quân domino nhất trong bài Toán tương tác là điều không hề đơn giản.

Thứ ba, 23/10/2018 - 02:00

Nhiều bất cập nảy sinh sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học
Nhiều bất cập nảy sinh sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học

(Dân trí) - Vào năm học 2018-2019, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập trường học, tỉnh Quảng Trị đã giảm được 75 trường. Tuy nhiên, sau quá trình sáp nhập đã bộc lộ không ít khó khăn, bất cập về công tác quản lý, việc tổ chức các hoạt động dạy học, cũng như các chế độ chính sách.

Thứ ba, 23/10/2018 - 01:56

Thú vị mô hình tạo đồ chơi cho trẻ em ở huyện nghèo biên giới
Thú vị mô hình tạo đồ chơi cho trẻ em ở huyện nghèo biên giới

(Dân trí) - Nhằm giảm bớt kinh phí mua sắm đầu năm học cho phụ huynh vừa giúp các cô có đồ dùng phục vụ công tác dạy và học, từ đầu năm học 2018-2019 đến nay, 18/18 trường mầm non trên toàn huyện nghèo Tương Dương, Nghệ An đã làm tốt công tác vận động phụ huynh cùng chung tay tạo ra các món đồ chơi hữu ích để các con học tập vui chơi trong môi trường giáo dục lành mạnh.

Thứ ba, 23/10/2018 - 10:04

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đại học, liên thông, văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đại học, liên thông, văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018

(Dân trí) - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh nhiều đợt trong năm đối với Đại học, Liên thông lên Đại học, Văn bằng 2 hệ chính quy; Hệ đại học từ xa năm 2018. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2018.

Thứ ba, 23/10/2018 - 10:00

Tiếng Nhật: Học Kanji qua bộ truyện manga "Cô em gái hai mặt"
Tiếng Nhật: Học Kanji qua bộ truyện manga "Cô em gái hai mặt"

(Dân trí) - Nếu bạn bắt đầu mệt mỏi với việc học tiếng Nhật "khô khan", tại sao không thử “đổi vị” một chút với việc học Kanji qua bộ truyện manga “Himouto Umaru-chan” (Cô em gái hai mặt) nhé!

Thứ ba, 23/10/2018 - 10:00

Đề xuất Bộ GD&ĐT không tham gia biên soạn, xuất bản SGK
Đề xuất Bộ GD&ĐT không tham gia biên soạn, xuất bản SGK

(Dân trí) - Theo báo cáo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cơ quan quản lý ở nhiều nước không tham gia biên soạn, xuất bản sách giáo khoa (SGK). Ủy ban này kiến nghị Quốc hội xem xét tách việc biên soạn, xuất bản SGK giáo dục phổ thông ra khỏi chức năng quản lý nhà nước về giáo dục.

Thứ ba, 23/10/2018 - 08:41

ĐH Quốc gia Hà Nội vươn lên vị trí 124 trong bảng xếp hạng QS châu Á năm 2019
ĐH Quốc gia Hà Nội vươn lên vị trí 124 trong bảng xếp hạng QS châu Á năm 2019

(Dân trí) - Hôm nay, 23/10/2018, Bảng xếp hạng đại học châu Á của tổ chức QS sẽ công bố kết quả xếp hạng năm 2019. ĐH Quốc gia Hà Nội xếp thứ nhất trong các trường Việt Nam với vị trí 124 (tăng 15 bậc so với vị trí 139 năm 2018).

Thứ ba, 23/10/2018 - 06:50

Có hay không “bất thường” trong xét thăng hạng giáo viên THPT tại Huế?
Có hay không “bất thường” trong xét thăng hạng giáo viên THPT tại Huế?

(Dân trí) - Phóng viên báo Dân trí vừa nhận được đơn phản ánh của một nhóm giáo viên ở tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bất thường trong xét thăng hạng giáo viên THPT từ hạng 3 lên hạng 2 của tỉnh này năm 2018.

Thứ ba, 23/10/2018 - 06:39

TPHCM sẽ thực hiện hàng chục đợt thanh, kiểm tra trong ngành Giáo dục
TPHCM sẽ thực hiện hàng chục đợt thanh, kiểm tra trong ngành Giáo dục

(Dân trí) - Trong năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ thực hiện hơn 50 đợt thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, các giám đốc trung tâm GDTX và một số lãnh đạo, quản lý đơn vị giáo dục.

Thứ ba, 23/10/2018 - 06:29

Thừa Thiên Huế: Tặng bằng khen cho học sinh cứu 3 bạn đuối nước
Thừa Thiên Huế: Tặng bằng khen cho học sinh cứu 3 bạn đuối nước

(Dân trí) - Với hành động dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước, em Lê Văn Vũ, học sinh lớp 4/1 trường Tiểu học Hương Thọ, Thị xã Hương Trà đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen.

Thứ hai, 22/10/2018 - 08:07

Đêm thơ nhạc tưởng nhớ người thầy viết thư xin sách cho học trò
Đêm thơ nhạc tưởng nhớ người thầy viết thư xin sách cho học trò

(Dân trí) - Dẫn chương trình, hát, múa, chơi đàn, thổi sáo... kết nối với các cuốn sách, tác phẩm văn học, học sinh Trường THPT Nguyễn Thông (Vĩnh Long) gây bất ngờ cho người xem với các màn diễn đầy chiều sâu.

Thứ hai, 22/10/2018 - 04:33

Vì sao trường đại học phải là nơi học tập suốt đời của người lớn?
Vì sao trường đại học phải là nơi học tập suốt đời của người lớn?

(Dân trí) - Nền giáo dục phải được cải cách toàn diện. Giáo dục phải trở thành phong trào quần chúng thực sự; Phải xóa bỏ hàng rào giả tạo và lỗi thời giữa các ngành giáo dục và các cấp, bậc giáo dục, giữa giáo dục chính quy với giáo dục không chính quy, xóa bỏ sự cách biệt cứng nhắc giữa giáo dục phổ thông, giáo dục khoa học kỹ thuật và chuyên nghiệp.

Thứ hai, 22/10/2018 - 04:04