Những băn khoăn rất cần được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước giải đáp?

Dân trí Việc công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn GS,PGS năm 2019 đã kết thúc, tuy nhiên có nhiều nhà khoa học cho rằng, họ chưa tâm phục (nên không thể "khẩu phục") trong đợt xét này về lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
>>Năm 2019: Việt Nam có thêm 73 giáo sư và 349 phó giáo sư
>>Tranh luận xét GS,PGS 2019: Cần công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước?
>>Tranh luận xét giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng ngành sai hay Hội đồng giáo sư nhà nước sai?

Những băn khoăn rất cần được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước giải đáp? - 1

Phiên họp lần thứ III của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bất ngờ về tỷ lệ công bố quốc tế của các thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Quyết định 37 của Thủ tướng về “Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" (QĐ 37) đã khiến rất nhiều nhà khoa học tin tưởng và cho rằng đây là một quyết định mở ra sự công bằng, tiến bộ nhất trong việc xét chức danh GS,PGS hiện nay.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) cho biết, tinh thần chung của QĐ 37 là hướng tới chất lượng GS, PGS cao hơn, thực chất hơn và minh bạch hơn.

Năm nay chất lượng và trình độ chuyên môn của các ứng viên được đo bằng một trong các điều kiện cần là các bài báo quốc tế có uy tín đối với nghiên cứu cơ bản; sáng chế và giải pháp hữu ích đối với các nghiên cứu đổi mới sáng tạo…bởi công bố vừa là chuẩn mực của nghiên cứu, đồng thời là trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của các nhà khoa học.

Về tính minh bạch, theo GS Đức, năm nay thực hiện công khai hồ sơ của các ứng viên, tạo điều kiện cho cộng đồng đóng góp các ý kiến phản ánh, phản biện và thông tin về các ủy viên Hội đồng giáo sư.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong các tiêu chí được dư luận đánh giá cao là các thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước phải có công bố khoa học trong 5 năm gần đây bởi đây là những người cầm cân nảy mực trong việc xét GS,PGS.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng, một nhà khoa học không phải chỉ có 5 năm cuối mà là cả cuộc đời hoạt động khoa học công nghệ và giáo dục đại học của họ. Tiêu chí 5 năm cuối là cần nhưng đó chỉ là điều kiện để đảm bảo rằng nhà khoa học đó còn hoạt động khoa học, chứ không phải là tất cả. Nếu chỉ lấy chỉ tiêu này thì nhiều tân tiến sĩ mới từ nước ngoài về sẽ có chỉ số rất cao.

Chính vì vậy, nhiều nhà khoa học đã có những thống kê về các bài báo quốc tế trên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) Scopus và Wob of Science (WoS) tính đến tháng 06/2019 của các thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước (vì theo thông báo của Văn phòng HĐGSNN: Hội đồng chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng viên đến hết ngày 05/7/2019, nên việc tìm hiểu năng suất khoa học của các ứng viên - trò và các thanh viên HDGSNN - thày tính đến hết tháng 6/2019 là hợp lý).

Việc tìm hiểu này cho ra các con số rất đáng kinh ngạc: rất nhiều thành viên không có công bố quốc tế và nếu có thì công bố rất ít, thậm chí còn công bố trên các tạp chí dởm hoặc cận dởm.

Vì tiêu chuẩn của WoS hơi cao và khắt khe hơn so với Scopus, nên để phù hợp hơn với “sức vóc” của cộng đồng khoa học nước nhà, chúng tôi đã thống kê con số tổng quát về công bố quốc tế của Hội đồng GSNN năm 2019 trên Scopus, tính đến 06/2019, và thấy như sau:

Nội dung

Thành viên HĐ ngành/liên ngành

Chủ tịch Ngành/liên ngành

Thành viên HĐ Nhà nước

Trích dẫn

SL

Tỷ lệ (%)

SL

Tỷ lệ (%)

SL

Tỷ lệ (%)

Tổng số thành viên

272

 

28

 

32

 

Bằng = 0

118

43.38

12

42.86

12

37.50

<=5 (Không bao gồm =0)

28

10.29

4

14.29

4

12.50

Trên 100 và <=500

38

13.97

3

10.71

3

9.38

Trên 500

25

9.19

4

14.29

5

15.63

H-index

           

Tổng số thành viên

272

 

28

 

32

 

Bằng 0

118

43.38

12

42.86

12

37.50

<=5 (Không bao gồm =0)

96

35.29

9

32.14

12

37.50

<=10 (không bao gồm = 0 và <= 5)

28

10.29

1

3.57

1

3.13

>10

30

11.03

6

21.43

7

21.88

5 năm cuối

           

Tổng số thành viên

272

 

28

 

32

 

Bằng 0

129

47.43

12

42.86

13

40.63

<=5 (Không bao gồm =0)

83

30.51

9

32.14

11

34.38

<=10 (không bao gồm = 0 và <= 5)

22

8.09

2

7.14

2

6.25

>10

38

13.97

5

17.86

6

18.75

Tổng số

           

Tổng số thành viên

272

 

28

 

32

 

Bằng 0

105

38.60

12

42.86

12

37.50

<=5 (Không bao gồm =0)

74

27.21

6

21.43

8

25.00

<=10 (không bao gồm = 0 và <= 5)

33

12.13

4

14.29

5

15.63

>10

60

22.06

6

21.43

7

21.88

Chia sẻ với chúng tôi, một nhà khoa học ngành IT, người đã tham gia nhóm phân tích số liệu cho biết: “Nhìn vào Tóm tắt lý lịch khoa học (CV) của một số thành viên trong 28 Hội đồng cho thấy có người một thời gian dài “im lặng”, nhưng 5 năm cuối lại có “tiến bộ” thần kỳ với 5-6 công bố ‘quốc tế’; có thành viên “khiêm tốn” suốt, đến giai đoạn chuẩn bị đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS mới “thể hiện” bằng một loạt công bố trong và ngoài nước, rồi xuất bản hết Giáo trình này đến sách Chuyên khảo kia.

Thậm chí, có những người có 5-6 công trình trong 5 năm cuối, nhưng toàn tự trích dẫn (self citations, họ tự trích dẫn bài trước của họ cho bài sau), ngoài ra không có bất kỳ một trích dẫn của các tác giả nào khác, nghĩa là trích dẫn trên thực tế = 0.

Nhìn qua bảng thống kê khảo sát thì thấy nhiều thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước số lượng và chất lượng về nghiên cứu khoa học còn thua xa cả tiêu chí tối thiểu của ứng viên xét đạt tiêu chuẩn GS,PGS theo qui định hiện hành”.

Các thành viên Hội đồng GSNN có bị áp về tiêu chí giảng dạy?

Ngoài các tiêu chuẩn tiêu chí về học thuật (năng suất và chất lượng hoạt động KH&CN) thì điều 17 của QĐ 37 về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng có khoản 5 là: “Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý (đào tạo?) từ trình độ đại học trở lên”.

Với quy định này, thường trực HĐGSNN có ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn để “đo” xem ai đang tham gia đào tạo không? Có cho công khai các minh chứng của các thành viên hội đồng về việc họ có đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý giáo dục đại học không? Bao giờ thì cho công khai các minh chứng này?

Ví dụ, tiêu chí về KH&CN có tiêu chí về công bố trong 5 năm gần đây, vậy về giảng dạy có yêu cầu thành viên HĐGSNN, HĐGS ngành/liên ngành phải có số tiết dạy (quy đổi) tối thiểu là bao nhiêu tiết/năm trong 5 năm gần đây không? Hay đã là thành viên HDGSNN rồi thì không nhất thiết phải dạy nữa?

Tương tự như vậy, Hội đồng có cho công khai số giờ dạy của các giảng viên thỉnh giảng đã được lựa chọn vào HĐ các cấp không?

Hội đồng GSNN có thẩm định tính pháp lý hồ sơ của các thành viên?

Hội đồng Giáo sư Nhà nước được xã hội và cộng đồng các nhà khoa học cho đó là một tổ chức học thuật, hội tụ các nhà khoa học ưu tú nhất, họ là rường cột của Giáo dục đại học và KH&CN nước nhà.

Điều đó cũng được khẳng định rất rõ trong Nghị quyết 01 của HĐGSNN “(HĐGSNN) là đầu mối tập trung trí tuệ của cả nước; tư vấn cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ về các vấn đề liên quan đến phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài của quốc gia”.

Theo tinh thần của Nghị quyết 01 của phiên họp lần thứ nhất của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, Văn phòng HĐGSNN có nhiệm vụ rà soát các điều kiện, qui trình đánh giá, và kiểm tra các hồ sơ/ kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập của các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan; còn HĐGS cơ sở có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ ứng viên (tham gia xét duyệt đủ tiêu chuẩn GS,PGS 2019) về tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo, bằng cấp, thâm niên đào tạo và kết quả đào tạo, NCKH của ứng viên; kiểm tra tính pháp lý của các minh chứng và xác định số lượng công trình khoa học kê khai của ứng viên.

Đồng thời với việc thẩm định, rà soát, kiểm tra hồ sơ của các ứng viên (trò); Thường trực HĐGSNN có thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ các thành viên tham gia HĐGS các cấp (thày) không?

Hội đồng GSNN có cho rà soát, kiểm tra năng suất và chất lượng khoa học cũng như giảng dạy của các ứng viên sau khi nhận lý lịch khoa học tóm tắt của các ứng viên trước khi quyết định bổ nhiệm họ vào các HĐGSNN và HĐGS ngành/liên ngành không?

Những băn khoăn thắc mắc trên của rất nhiều nhà khoa học rất cần được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước giải đáp?!.

Khoản 2 Điều 17 Quyết định 37 quy định Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

2. Trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

Điều 7, khoản 3, mục e của thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ký ngày 28/3/2019 cũng yêu cầu “Danh sách thành viên HĐ GSNN và bản tóm tắt lý lịch của các thành viên được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của HĐGSNN.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
TPHCM ra công văn khẩn về xe đưa đón học sinh
TPHCM ra công văn khẩn về xe đưa đón học sinh

(Dân trí) - Sau hàng loạt sự cố liên quan đến xe đưa đón học sinh (HS) xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước, TPHCM vừa ra công văn khẩn về các giải pháp bảo đảm an toàn cho HS khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng ô tô.

Thứ năm, 12/12/2019 - 12:08

Việt Nam đoạt 3 HCV kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế
Việt Nam đoạt 3 HCV kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

(Dân trí) - Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO (International Junior Science Olympiad) năm 2019 - lần thứ 16 vừa kết thúc. Đoàn Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc. Đây là thành tích cao sau 9 năm Việt Nam tham gia kỳ thi.

Thứ năm, 12/12/2019 - 12:07

Vì sao Bộ GD&ĐT thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia?
Vì sao Bộ GD&ĐT thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia?

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi một số đơn vị về tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi năm 2019 - 2020. Một số độc giả băn khoăn, việc thanh tra này có liên quan gì đến những lùm xùm quanh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia mà Thanh tra Bộ GD&ĐT đưa ra đầu năm 2019?

Thứ năm, 12/12/2019 - 10:12

Nhiều trường có lịch nghỉ Tết Canh Tý từ 2-3 tuần
Nhiều trường có lịch nghỉ Tết Canh Tý từ 2-3 tuần

(Dân trí) - Theo quy định, lịch nghỉ Tết Canh Tý là 7 ngày. Tuy nhiên, so một số đặc thù, nhiều trường cho học sinh nghỉ gấp 2-3 lần so với lịch chung.

Thứ năm, 12/12/2019 - 09:27

Choáng với độ "vung tiền" của du học sinh Trung Quốc ở trời Tây
Choáng với độ "vung tiền" của du học sinh Trung Quốc ở trời Tây

(Dân trí) - Các du học sinh Trung Quốc mạnh tay chi tiền mua sắm không kém giới nhà giàu châu Âu ở những trung tâm thương mại xa xỉ tại London (Anh) đã trở nên quen thuộc. Đối tượng sinh viên xuất thân từ nhà giàu Trung Quốc đang dần "định hình" lại xu hướng bán lẻ phương Tây, tạo ra một ngành công nghiệp tiếp thị hàng hóa hướng đến họ.

Thứ năm, 12/12/2019 - 07:50

Cô giáo trẻ trăn trở vì học trò nghèo vẫn chưa có áo ấm mùa đông
Cô giáo trẻ trăn trở vì học trò nghèo vẫn chưa có áo ấm mùa đông

(Dân trí) - Chứng kiến cảnh cả trăm học trò đến trường chỉ trong những bộ quần áo lấm lem bùn đất, rồi mùa khô các em lại run lên cầm cập vì không có áo ấm, cô giáo Hồ Thị Hương đã đi xin quần áo về tặng cho học trò của mình.

Thứ năm, 12/12/2019 - 06:45

Trường ĐH Bạc Liêu: Nữ sinh viên được mặc váy nhưng không ngắn trên đầu gối
Trường ĐH Bạc Liêu: Nữ sinh viên được mặc váy nhưng không ngắn trên đầu gối

(Dân trí) - Trường Đại học Bạc Liêu vừa ra quy định về trang phục của sinh viên, học viên trong giờ lên lớp đang tham gia học tập tại trường này.

Thứ năm, 12/12/2019 - 06:39

Trường mới xây hơn 13 tỷ đồng đã bị sụt lún, nứt móng, thầy trò không dám vào học
Trường mới xây hơn 13 tỷ đồng đã bị sụt lún, nứt móng, thầy trò không dám vào học

(Dân trí) - Chỉ mới đưa vào sử dụng hơn 1 năm, Trường THPT Nguyễn Thái Học cơ sở 2 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) được đầu tư tổng kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng đã có dấu hiệu bị sụt lún nền, nứt móng, vỡ ống nước… Chính điều này đã khiến thầy và trò không dám vào học và sử dụng nhà vệ sinh.

Thứ năm, 12/12/2019 - 04:02

Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0
Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0

(Dân trí) - Ngày 10/12, Hội Khuyến học Ninh Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã đến dự.

Thứ tư, 11/12/2019 - 08:50

Tạm đình chỉ thầy giáo bị tố nói nữ sinh “hàng to”, “thầy tán em được không”
Tạm đình chỉ thầy giáo bị tố nói nữ sinh “hàng to”, “thầy tán em được không”

(Dân trí) - Ngày 11/12, theo nguồn tin của phóng viên, thầy giáo dạy Thể dục Nguyễn Thanh H. (giáo viên trường THPT Cao Thắng, TP Huế) đã bị tạm đình chỉ dạy học.

Thứ tư, 11/12/2019 - 05:10

Sinh viên nhiều trường ĐH đạt huy chương tại SEA Games 30
Sinh viên nhiều trường ĐH đạt huy chương tại SEA Games 30

(Dân trí) - Trong số các vận động viên Việt Nam tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 30) và giành được huy chương có nhiều người đang là sinh viên ở các trường ĐH.

Thứ tư, 11/12/2019 - 03:45

Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm HN, Hiệu trưởng trường ĐH Vinh về tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi năm 2019 - 2020.

Thứ tư, 11/12/2019 - 03:14

ĐÁNG QUAN TÂM
Cán bộ, giảng viên phân hiệu ĐH Y Hà Nội sẽ được hỗ trợ lên đến 1,3 tỷ đồng
Cán bộ, giảng viên phân hiệu ĐH Y Hà Nội sẽ được hỗ trợ lên đến 1,3 tỷ đồng

(Dân trí) - Với mục tiêu phấn đấu trở thành cơ sở hoàn chỉnh về cơ cấu tổ chức và bộ máy với quy mô đào tạo vào năm 2025 khoảng 1.300 sinh viên đại học (ĐH) và sau ĐH. Tuy nhiên, sau 3 năm, phân hiệu Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa mới chỉ thu hút được 30 bác sĩ nội trú...

Thứ tư, 11/12/2019 - 11:47

Hà Nội: Học sinh mầm non đồng loạt nghỉ vì phụ huynh phản đối hiệu trưởng
Hà Nội: Học sinh mầm non đồng loạt nghỉ vì phụ huynh phản đối hiệu trưởng

(Dân trí) - Do phản đối hiệu trưởng nên hàng loạt phụ huynh Trường mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) cho con em đồng loạt nghỉ học. Đây là nơi có học sinh từng bị ngã gãy chân trong trường nhưng hiệu trưởng phát ngôn vô cảm với gia đình học sinh đó, khiến nhiều người bức xúc.

Thứ tư, 11/12/2019 - 11:36

Thần đồng 9 tuổi bất ngờ bỏ đại học dù sắp tốt nghiệp
Thần đồng 9 tuổi bất ngờ bỏ đại học dù sắp tốt nghiệp

(Dân trí) - Cậu bé Bỉ 9 tuổi, người nổi tiếng toàn cầu vì sắp tốt nghiệp đại học trong vài tháng tới, đã bất ngờ nghỉ học.

Thứ tư, 11/12/2019 - 10:38

TPHCM tập huấn cho giáo viên dạy lớp 1 chương trình mới
TPHCM tập huấn cho giáo viên dạy lớp 1 chương trình mới

(Dân trí) - Bắt đầu từ tháng 12 này, TPHCM sẽ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 đại trà năm học 2020-2021.

Thứ tư, 11/12/2019 - 10:30

Mỹ: Bà mẹ 6 con phát hơn 100 suất ăn nhanh miễn phí mỗi ngày cho học sinh
Mỹ: Bà mẹ 6 con phát hơn 100 suất ăn nhanh miễn phí mỗi ngày cho học sinh

(Dân trí) - Cứ mỗi ngày vào khoảng 2h30 chiều, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trên con phố trong khu St. Louis (bang Missouri, Mỹ) khi Anderson - một bà mẹ 48 tuổi có 6 người con - chuẩn bị suất ăn nhanh trên chiếc bàn bên ngoài căn nhà của bà.

Thứ tư, 11/12/2019 - 09:21

Ra mắt Bộ giáo trình tiếng Hàn tổng hợp phiên bản mới
Ra mắt Bộ giáo trình tiếng Hàn tổng hợp phiên bản mới

(Dân trí) - Ngày 10/12, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN sẽ diễn ra chương trình “Workshop: Cơ hội việc làm cho người học tiếng Hàn & ra mắt Bộ Giáo trình Tiếng Hàn Tổng hợp phiên bản mới”.

Thứ tư, 11/12/2019 - 09:06

85 sinh viên Việt Nam nhận học bổng Korcham năm 2019
85 sinh viên Việt Nam nhận học bổng Korcham năm 2019

(Dân trí) - Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) kết hợp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã trao học bổng cho 85 sinh viên Việt học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ sự kiện “Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc: Chung tay chia sẻ 2019”.

Thứ tư, 11/12/2019 - 09:00

Rầm rộ khởi công các dự án trường học rồi đồng loạt “đắp chiếu”
Rầm rộ khởi công các dự án trường học rồi đồng loạt “đắp chiếu”

(Dân trí) - Hàng loạt công trình trường học trên địa bàn huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) dù đã đến thời gian đi vào sử dụng nhưng hầu hết “đắp chiếu” hoặc chậm tiến độ.

Thứ tư, 11/12/2019 - 05:03

Học sinh trường cấp 2 tại Hà Nội trang trí cây thông Noel “siêu to khổng lồ”
Học sinh trường cấp 2 tại Hà Nội trang trí cây thông Noel “siêu to khổng lồ”

(Dân trí) - Xuất phát từ ý tưởng muốn các em học sinh có một hoạt động ý nghĩa để rèn luyện tính tập thể và tinh thần đoàn kết, trường THCS Trưng Nhị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cho học sinh cùng trang trí 3 cây thông "khổng lồ" ở sân trường để tạo không khí đón Giáng sinh.

Thứ ba, 10/12/2019 - 03:11

Tuyên dương ba học sinh tiểu học trả lại gần 30 triệu đồng cho người đánh rơi
Tuyên dương ba học sinh tiểu học trả lại gần 30 triệu đồng cho người đánh rơi

(Dân trí) - Ba em học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh nhặt được số tài sản có giá trị gần 30 triệu đồng đã nhanh chóng tìm chủ nhân để trả lại.

Thứ ba, 10/12/2019 - 02:03

Sách giáo khoa phải là cuốn sách tự học của học sinh
Sách giáo khoa phải là cuốn sách tự học của học sinh

(Dân trí) - Điều này có vẻ khó tin khi biên soạn sách giáo khoa (SGK) cho những đứa trẻ lớp 1 lần đầu đến trường.

Thứ ba, 10/12/2019 - 01:06

Không công bố đề thi minh họa thi THPT quốc gia 2020: Bộ Giáo dục nói gì?
Không công bố đề thi minh họa thi THPT quốc gia 2020: Bộ Giáo dục nói gì?

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng 10/12, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, giáo viên và học sinh sẽ dựa vào đề thi minh họa năm 2019 để ôn tập.

Thứ ba, 10/12/2019 - 11:32