Nên hay không việc công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam?

Dân trí Để thực sự đưa được tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ở nước ta thì cần có sự quyết tâm chính trị rất lớn và sự đồng thuận cao vì sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam trước đòi hỏi của thời đại.
>>Giáo sư Trương Nguyện Thành: “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2, chiến lược cần có trước”
>>Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Ý tưởng tuyệt vời nhưng phải cẩn trọng
>>Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Phải thay đổi nhiều chính sách

Tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2018 với chủ đề: “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam” diễn ra ở Đà Nẵng vào ngày 29/11/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam. Đây là một vấn đề hệ trọng nên ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của công luận với nhiều ý kiến khác nhau.


Tiếng Anh là ngôn ngữ chủ yếu được dùng trong các công bố khoa học-công nghệ, là ngôn ngữ chính của thương mại, hàng không quốc tế…

Tiếng Anh là ngôn ngữ chủ yếu được dùng trong các công bố khoa học-công nghệ, là ngôn ngữ chính của thương mại, hàng không quốc tế…

Cần hiểu rõ khái niệm thế nào là ngôn ngữ thứ 2

Tiếng Anh hiện nay được xem là ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất, được 67 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng làm ngôn ngữ chính thức và gần 70 quốc gia sử dụng làm ngôn ngữ thứ hai (Economic Forum, 2015).

Theo David Crystal (2006) trên thế giới tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của khoảng 400 triệu người, ngôn ngữ thứ hai của khoảng 400 triệu người khác và khoảng 600-700 triệu người dùng ngôn ngữ này như là ngoại ngữ. Thực tế hiện nay số người sử dụng tiếng Anh đã tăng lên rất nhiều so với những con số này.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của các tổ chức quốc tế về chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, quân sự như Liên hiệp quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái bình dương (APEC), Hiệp hội các nước Đông-Nam Á (ASEAN)…

Tiếng Anh là ngôn ngữ chủ yếu được dùng trong các công bố khoa học-công nghệ, là ngôn ngữ chính của thương mại, hàng không quốc tế… Ngôn ngữ này ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân trong thời đại toàn cầu hóa và CMCN 4.0 hiện nay. Chính vì thế ngoài những nước nói tiếng Anh là bản ngữ thì nhiều nước khác đã công nhận tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai.

Trước khi bàn về việc công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai ở nước ta, chúng ta cần phải hiểu rõ khái niệm thế nào là ngôn ngữ thứ hai, nó có khác gì so với ngoại ngữ.

Theo Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics (1992), ngoại ngữ là một ngôn ngữ được dạy ở trường như một môn học nhưng không được sử dụng như một phương tiện giảng dạy ở trường cũng như là ngôn ngữ giao tiếp của một quốc gia (ví dụ: trong chính phủ, kinh tế hay công nghiệp); trong khi đó, ngôn ngữ thứ hai là một ngôn ngữ không phải là bản ngữ của một quốc gia nhưng là phương tiện giao tiếp được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống (ví dụ: trong giáo dục, công việc và chính phủ) và thường được sử dụng cùng với một hay nhiều ngôn ngữ khác của quốc gia đó. Vừa qua cũng đã có một số tác giả phân tích rõ sự khác biệt giữa ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai.

Tóm lại, hiện tại ở Việt Nam tiếng Anh mới là ngoại ngữ, dù bây giờ có thể coi là ngoại ngữ thứ nhất, nhưng chưa phải là ngôn ngữ thứ hai.

Phải được quy định trong Hiến Pháp

Việc sử dụng tiếng Anh là ngôn thứ hai sẽ có lợi ích lớn đối với sự phát triển chung của đất nước cũng như với từng công dân của nước ta.

Việt Nam đang trên đường hội nhập ngày càng sâu rộng với một thế giới mà ở đó Tiếng Anh là một ngôn ngữ giao dịch chính như đã nói ở trên. Vì vậy việc dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 sẽ là đòn bẩy và phương tiện vô cùng quan trọng để Việt Nam tiếp cận với thế giới, tiếp thu tri thức của nhân loại và, ngược lại, tăng cường được ảnh hưởng cũng như sự đóng góp của mình với dự phát triển chung, trên cơ sở đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, khoa học và văn hóa của Việt Nam.

Công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai sẽ kích thích việc phổ cập tiếng Anh cho người dân, trước hết cho lớp trẻ, vì đó sẽ là động lực tốt cho mỗi cá nhân học và sử dụng ngôn ngữ này như một phương tiện không thể thiếu để trở thành công dân toàn cầu và không bị loại ra bên lề của cuộc CMCN 4.0.

Vì sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam chúng ta có thể mong muốn sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai để làm đòn bẩy cho việc phổ cập nhanh ngôn ngữ này.

Tuy nhiên, vấn đề cơ bản của ngôn ngữ thứ hai là ở chỗ nó được sử dụng như thế nào chứ không chỉ đơn thuần là việc Thủ tướng thông qua. Chúng ta cần phải xác định được các điều kiện để một ngôn ngữ có thể được công nhận là ngôn ngữ thứ hai. Đó là mục tiêu mà khi đạt được thì mới công nhận được và khi công nhận rồi thì nó có thể được sử dụng đúng nghĩa là ngôn ngữ thứ hai. Chúng ta cần phải thấy hết những khó khăn và thách thức phải vượt qua trước khi có thể có được sự công nhận này.

Trước hết về luật pháp, Hiến pháp (sửa đổi năm 2013) của nước ta quy định “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữa gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”.

Như vậy, không có quy định về ngôn ngữ thứ hai trong Hiến pháp và cũng vì thế cho đến nay ở nước ta chưa có luật về ngôn ngữ hay luật nào khác quy định về ngôn ngữ thứ hai.

Do vậy, việc công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai lúc này là chưa phù hợp với pháp luật, Thủ tướng không thể thông qua. Cũng như quốc hiệu, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, vấn đề ngôn ngữ của một quốc gia phải được quy định trong Hiến pháp.

Có thể lấy Canada làm ví dụ, Hiến pháp nước này quy định tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Theo đó, Tiếng Anh và tiếng Pháp có địa vị ngang nhau trong các tòa án liên bang, Nghị viện, và trong toàn bộ các cơ quan liên bang; Các công dân có quyền, ở nơi đủ nhu cầu, nhận các dịch vụ của chính phủ liên bang bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; Các ngôn ngữ thiểu số có địa vị chính thức, được đảm bảo có trường học sử dụng chúng tại tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ.

Như vậy, muốn công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai thì chúng ta cũng phải điều chỉnh về mặt luật pháp, trong đó có cả việc xác định lại địa vị cho ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số.

Nên hay không việc công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam? - 2

Phải có mục tiêu rõ ràng

Về trình độ tiếng Anh, trước hết ở Việt Nam không có dân tộc hay cộng đồng cư dân nào nói tiếng Anh là bản ngữ. Việt Nam vốn không phải là thuộc địa cũ của một nước nói tiếng Anh nào nên hầu hết người dân không biết tiếng Anh.

Hầu hết đội ngũ trí thức của nước ta trước đây không được đào tạo trong môi trường ngôn ngữ Anh nên việc sử dụng tiếng Anh bị hạn chế. Trọng tâm đào tạo ngoại ngữ cũng như quan hệ quốc tế của nước ta cũng đã có nhiều thay đổi trong lịch sử.

Nhìn chung ở nước ta gần đây tiếng Anh mới được chú trọng dạy và học hơn so với các ngoại ngữ khác. Chính phủ đã có Đề án NNQG 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì thực hiện.

Kết quả đánh giá đến năm 2016 cho thấy Đề án đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng; tuy nhiên, so với 4 mục tiêu đề ra thì đều đạt thấp cả về số lượng và chất lượng. Vì có nhiều mục tiêu chưa đạt được, năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ bổ sung cho đề án giai đoạn tiếp theo và đã được Chính phủ thông qua đề án chỉnh sửa bổ sung và ban hành quyết định mới cho đề án giai đoạn 2017-2025.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là một đề án dạy và học ngoại ngữ nói chung, không riêng cho tiếng Anh, và càng chưa phải là một đề án phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Đó là những khó khăn về ngôn ngữ đối với Việt Nam so với nhiều nước khác khi muốn dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai.

Với mặt bằng trình độ như hiện nay, tiếng Anh chưa thể công nhận được để sử dụng đúng nghĩa như là ngôn ngữ thứ hai ở nước ta.

Về đối ngoại, chúng ta phải đặt việc công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đa phương hóa, đa diện hóa trong quan hệ quốc tế và muốn làm bạn với tất cả các dân tộc trên thế giới.

Trước hết, về ngôn ngữ, Việt Nam là một thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ (L’organisation international de la francophonie). Cho tới nay Việt Nam đã tham gia vào nhiều tổ chức khác nhau thuộc cộng đồng Pháp ngữ như Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), Hiệp hội quốc tế thị trưởng các thành phố sử dụng một phần hay toàn phần tiếng Pháp (AIMF), Diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ (FFA).

Do vậy, việc Việt Nam tuyên bố chính thức công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ với các nước thuộc Cộng đồng Pháp ngữ. Hơn nữa chúng ta đã từng và đang có mối quan hệ tốt với nhiều nước đối tác quan trọng không phải là những nước trong khối các nước nói tiếng Anh (Commonwealth). Đó cũng là những điều chúng cũng cần cân nhắc nếu muốn chính thức công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Với những quan tâm nêu trên, để thực sự đưa được tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ở nước ta thì cần có sự quyết tâm chính trị rất lớn và sự đồng thuận cao vì sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam trước đòi hỏi của thời đại.

Trước hết cần có chủ trương định hướng của Đảng, trên cơ sở đó Chính phủ cần xây dựng được một đề án tổng thể và toàn diện về vấn đề này.

Một đề án như vậy phải xác định được mục tiêu rõ ràng đến lúc nào và đạt được chuẩn mực nào thì tiếng Anh có thể được công nhận chính thức là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam.

Đề án đó phải xác được lộ trình cụ thể không chỉ cho việc đào tạo và sử dụng tiếng Anh mà cũng cần xác định lộ trình cho việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cần thiết. Hơn nữa, công tác truyền thông cũng hết sức quan trọng để tạo ra được sự thống nhất về nhận thức, có sự đồng thuận và quyết tâm hành động cao trong toàn xã hội.

GS.TS, NGND Nguyễn Xuân Trạch

MỚI NHẤT
Long An: Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm người
Long An: Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm người

(Dân trí) - Phát hiện cơ thể con có nhiều vết bầm tím, gia đình gặng hỏi thì cháu K. (học sinh trường Tiểu học Bình Hữu, huyện Đức Hòa, Long An) cho biết bị cô V. đánh. Nguyên nhân ban đầu có thể do cháu K. chân bị tật, đi đứng không nhanh nhẹn nên bị cô K. phạt.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 11:22

Tiếng Anh trẻ em: Học tiếng Anh về màu sắc và đồ ăn qua tô màu sáng tạo
Tiếng Anh trẻ em: Học tiếng Anh về màu sắc và đồ ăn qua tô màu sáng tạo

(Dân trí) - Cách học từ vựng tiếng Anh liệu đã quá cũ kỹ? Mẹ cần một cách mới mẻ giúp bé hứng thú hơn? Và đây là một trong những giải pháp. Bố mẹ hãy cùng bé học từ vựng tiếng Anh chủ đề màu sắc qua việc khám phá thế giới thần tiên của chú gà trống nổi tiếng và giúp chú trang trí bộ cánh rực rỡ của mình.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 10:00

Thi THPT quốc gia 2019: Phối hợp với Bộ Công an về nghiệp vụ tổ chức thi
Thi THPT quốc gia 2019: Phối hợp với Bộ Công an về nghiệp vụ tổ chức thi

(Dân trí) - Thi THPT quốc gia 2019, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an để tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng chống, phát hiện gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 09:15

Ngôi trường Trung Quốc đào tạo các cậu bé thành "đàn ông đích thực"
Ngôi trường Trung Quốc đào tạo các cậu bé thành "đàn ông đích thực"

(Dân trí) - Ông Tang Haiyan (39 tuổi) thành lập và điều hành ngôi trường có tên “Câu lạc bộ những chàng trai đích thực” tại Trung Quốc. Đúng như tên gọi, ngôi trường có mục đích đào tạo những cậu bé thành những người đàn ông đích thực qua việc chơi các môn thể thao như golf, chèo thuyền, cưỡi ngựa, vượt qua các thử thách và không chấp nhận sự yếu đuối.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 08:57

Giáo viên “xuống tay” với học trò: Không phù hợp, hãy bỏ nghề!
Giáo viên “xuống tay” với học trò: Không phù hợp, hãy bỏ nghề!

(Dân trí) - Có thể chỉ đạo học trò đánh học trò tàn bạo, bắt học trò súc nước vắt giẻ lau bảng, đánh trẻ như kẻ thù... - trong những hoàn cảnh này, không chỉ học trò mà chính người thầy đã không nhìn thấy được niềm vui từ công việc, từ học trò.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 08:14

“Chuyến tàu ngược quá khứ”
“Chuyến tàu ngược quá khứ”

(Dân trí) - “Vậy thì bây giờ đây, cậu hãy sống hết mình với cái gọi là tuổi thơ đó đi, để sau này khi nhìn lại vẫn còn có cái để khiến cậu mỉm cười.”

Thứ bảy, 08/12/2018 - 07:37

Học sinh đưa ước mơ, thông điệp cuộc sống lên các bức tường trong trường học
Học sinh đưa ước mơ, thông điệp cuộc sống lên các bức tường trong trường học

(Dân trí) - Hơn 600 em học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã tự tay vẽ trang trí cho những bức tường trong lớp học và quanh khuôn viên trường. Với những nội dung về bảo vệ môi trường, tình cảm thầy trò mà các em thể hiện đã tô đẹp cho ngôi trường và qua đó còn gửi gắm những thông điệp đầy ý nghĩa.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 07:09

Trẻ em học lập trình: Tuổi nào thì hợp lý?
Trẻ em học lập trình: Tuổi nào thì hợp lý?

(Dân trí) - Nhiều bậc phụ huynh thường mang suy nghĩ, lập trình gắn với các kỹ sư/ chuyên gia, người lớn còn “khó nhằn” huống gì là trẻ em. Tuy nhiên, bà Nhi Lê - Giám đốc chương trình cộng đồng khu vực Đông Nam Á của Microsoft cho hay, bố mẹ có thể cho con tiếp cận và học lập trình từ bé, không cần đặt nặng vấn đề độ tuổi.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 07:03

Những “tiết học vùng biên” hun đúc tình yêu Tổ quốc
Những “tiết học vùng biên” hun đúc tình yêu Tổ quốc

(Dân trí) - Mỗi tháng một lần, thay vì ngồi trong phòng học, học sinh huyện biên giới Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) được trải nghiệm thực tế tại những lớp học “dã chiến” dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Với hình thức “tiết học vùng biên”, những kiến thức về biên giới, lãnh thổ quốc gia đã được truyền đạt đến học sinh một cách chân thật nhất, góp phần hun đúc tình yêu biên cương Tổ quốc trong các em.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 04:03

Phạt học sinh tát nhau trong lớp: Lập hội đồng, đề xuất hình thức kỉ luật cô giáo
Phạt học sinh tát nhau trong lớp: Lập hội đồng, đề xuất hình thức kỉ luật cô giáo

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có báo cáo gửi Cục Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) về kết quả xác minh ban đầu, việc học sinh lớp 2A5 trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) bị cô giáo phạt cho bạn tát nhau trong lớp.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 05:30

Học tin học excel: Cách đổi dấu các giá trị trong bảng
Học tin học excel: Cách đổi dấu các giá trị trong bảng

(Dân trí) - Video hướng dẫn cách đổi dấu âm dương của các giá trị số trong Excel.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 05:00

TPHCM lắp hàng trăm camera để bảo vệ trẻ ở nhóm trẻ tư thục
TPHCM lắp hàng trăm camera để bảo vệ trẻ ở nhóm trẻ tư thục

(Dân trí) - TPHCM dự kiến sẽ lắp 315 camera cho tất cả 105 nhóm trẻ (dự kiến mỗi nhóm trẻ 3 camera) nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Tổng kinh phí thực hiện trên 3,2 tỷ đồng.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 04:42

ĐÁNG QUAN TÂM
Trường ĐH sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp sinh viên
Trường ĐH sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp sinh viên

(Dân trí) - Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM áp dụng quy định sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên chính quy. Đây có lẽ là trường ĐH đầu tiên thực hiện tiêu chí này.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 03:04

Toán tương tác: Chỉ là bài lớp 1 nâng cao, bạn có đáp án không?
Toán tương tác: Chỉ là bài lớp 1 nâng cao, bạn có đáp án không?

(Dân trí) - Bài toán tương tác kỳ này có hình thức rất giống kỳ trước. Tuy nhiên, nhóm học sinh lớp 1 có nhiều bạn giải được bài toán kỳ trước khi thử sức với bài toán kỳ này lại đều đưa ra kết quả chưa chính xác. Mời quý độc giả cùng thử sức...

Thứ sáu, 07/12/2018 - 02:00

Công trình phòng học tiền tỷ xây dở dang rồi “đắp chiếu”
Công trình phòng học tiền tỷ xây dở dang rồi “đắp chiếu”

(Dân trí) - Để giải quyết tình trạng quá tải học sinh ở cả hai cấp mầm non và tiểu học, UBND xã Châu Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho 4 phòng học. Thế nhưng, sau khi hoàn thiện phần thô, công trình bất ngờ “đắp chiếu” hơn 1 năm qua.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 01:27

“Tinh giản biên chế đến mức không có giáo viên để dạy là không thỏa đáng”
“Tinh giản biên chế đến mức không có giáo viên để dạy là không thỏa đáng”

(Dân trí) - Đó là phát biểu của ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk trong phiên thảo luận chung tại kỳ họp thứ 7, HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk khóa IX vào ngày 6/12 về vấn đề tỉnh nhà đang thiếu trên 1.000 giáo viên.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 12:05

Dạy chữ Việt ở Savanakhet: Giữ tiếng Việt quê hương trên đất bạn Lào
Dạy chữ Việt ở Savanakhet: Giữ tiếng Việt quê hương trên đất bạn Lào

(Dân trí) - Vượt qua sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, các giáo viên Quảng Trị đã đóng góp một phần công sức, tâm huyết của mình trong việc giữ gìn tiếng Việt trên nước bạn, vun đắp thêm tình hữu nghị Việt - Lào.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 12:03

TPHCM: Giảm học phí cho học sinh bậc THCS và nhà trẻ
TPHCM: Giảm học phí cho học sinh bậc THCS và nhà trẻ

(Dân trí) - Tại TPHCM, kể từ năm 2019, học sinh bậc Trung học cơ sở và nhà trẻ tại các trường công lập được giảm học phí, mức giảm được chia theo 2 nhóm (19 quận và 5 huyện).

Thứ sáu, 07/12/2018 - 11:24

Sẽ chấn chỉnh việc vận động phụ huynh đóng tiền thuê giáo viên dạy tiếng Anh
Sẽ chấn chỉnh việc vận động phụ huynh đóng tiền thuê giáo viên dạy tiếng Anh

(Dân trí) - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) bị phản ánh đã có chủ trương chỉ đạo Hiệu trưởng một số trường Tiểu học vận động phụ huynh đóng góp kinh phí để thuê giáo viên dạy môn tiếng Anh.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 10:06

Học tiếng Anh: Luyện phát âm /ɑː/ & /ʌ/ vừa đúng vừa hay
Học tiếng Anh: Luyện phát âm /ɑː/ & /ʌ/ vừa đúng vừa hay

(Dân trí) - Clip lần này sẽ hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh chuẩn cặp âm /ɑː/ & /ʌ/ - đảm bảo ai cũng có thể học và phát âm vừa đúng vừa hay.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 10:00

Chuyện những cái tát: Có những việc quan trọng hơn "ném đá"!
Chuyện những cái tát: Có những việc quan trọng hơn "ném đá"!

(Dân trí) - Sự việc 231 cái tát ở Quảng Bình theo TS Phạm Thị Thúy là cơ hội để tất cả nhìn lại mình. Có những việc quan trọng mà mỗi phụ huynh, mỗi nhà giáo, mỗi quản lý giáo dục phải làm để thay đổi hơn là việc "ném đá".

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:48

Đáp án các môn thi của đề tham khảo THPT quốc gia 2019
Đáp án các môn thi của đề tham khảo THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - So với đề thi chính thức kì thi THPT quốc gia năm 2018, độ khó của đề thi tham khảo được giảm đi tương đối rõ rệt và tập trung nhiều vào mục tiêu để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Dưới đây là đáp án các môn thi của đề tham khảo THPT quốc gia 2019 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:40

Tránh bữa trưa với muối ớt, chuột đồng cho học sinh, giáo viên lên mạng “xin” giúp đỡ
Tránh bữa trưa với muối ớt, chuột đồng cho học sinh, giáo viên lên mạng “xin” giúp đỡ

(Dân trí) - Từng chứng kiến cảnh học sinh bắt chuột đồng về làm thịt, bữa trưa chỉ có cơm trắng với muối ớt rừng, những thầy cô giáo của xã vùng cao Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long - Đắk Nông đã lên mạng xã hội kêu gọi mọi người giúp đỡ cơm trưa cho học trò.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:04

Pháp dự kiến tăng học phí đại học gấp 16 lần đối với sinh viên quốc tế
Pháp dự kiến tăng học phí đại học gấp 16 lần đối với sinh viên quốc tế

(Dân trí) - Học phí đại học tại Pháp với các sinh viên nước ngoài không thuộc Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ tăng gấp 16 lần so với mức hiện tại.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 07:55