"Lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Học viện Khoa học xã hội phản hồi kết luận Thanh tra Bộ GD&ĐT

Dân trí Vừa qua, Thanh tra Bộ GD&ĐT có kết luận thanh tra tại Học viện Khoa học Xã hội, trong đó nêu một số sai phạm nghiêm trọng về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ gây xôn xao dư luận. Dân trí đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc Học viện KHXH về vấn đề này.
>>Choáng với kết luận sai phạm trong "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ của Học viện Khoa học xã hội
>>Thanh tra "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Tiến sĩ kinh tế hướng dẫn NCS quản lý giáo dục

"Lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Học viện Khoa học xã hội phản hồi kết luận Thanh tra Bộ GD&ĐT - 1

Đào tạo đa ngành nên xác định giảng viên mang tính tương đối

Kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT cho biết đơn vị tự xác định chỉ tiêu đào tạo tại nhiều khối ngành vượt quá năng lực, ông đánh giá như thế nào về điều này?

Để thống nhất quản lý công tác đào tạo sau đại học về khoa học xã hội và nhân văn tại các Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) ngày 10 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 35/QĐ-TTg thành lập Học viện Khoa học xã hội. Tại Điều 2 của Quyết định trên quy định chức năng và nhiệm vụ của Học viện KHXH: - Đào tạo và cấp văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Sau khi Học viện Khoa học xã hội được thành lập, tháng 5 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao nhiệm vụ quản lý thống nhất đào tạo các chuyên ngành tiến sĩ và chuyên ngành thạc sĩ đã và đang ở các Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam về Học viện Khoa học xã hội kèm theo chỉ tiêu đào tạo.

Hằng năm, trên cơ sở đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu đào tạo cho từng trình độ đào tạo. Do yêu cầu nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội mang tính đa ngành, liên ngành và xuyên ngành khoa học xã hội, nên việc xác định một Giảng viên của khối ngành này hay khối ngành khác của Học viện Khoa học xã hội nhiều khi mang tính tương đối.

Từ khi Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học được ban hành, hàng năm, trên cơ sở năng lực về đội ngũ giảng viên cơ hữu, Học viện Khoa học xã hội đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các quy định của Thông tư trên.

Vậy còn chương trình đào tạo của đơn vị không đảm bảo một số yêu cầu mà quy chế quy định. Đặc biệt, Học viện chưa xây dựng ban hành xây dựng chuẩn đầu ra với chuyên ngành tiến sĩ?

Ngay sau khi Học viện Khoa học xã hội (KHXH) được thành lập, ngày 27 tháng 4 năm 2011, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã ký Quyết định số 653/QĐ-KHXH ban hành Quy chế đào tạo sau đại học tại Học viện KHXH. Tại Điều 58 và Điều 68 của Quy chế trên đã quy định yêu cầu của luận án tiến sĩ (chuẩn đầu ra). Trong quá trình đào tạo, đã từng có những nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại luận án do không đáp ứng những yêu cầu (chuẩn đầu ra) theo quy định của Học viện Khoa học xã hội.

Khi Thông tư 07/2015/BGDDT ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được ban hành cho đến tháng 8 năm 2016, do chưa nhận thức đầy đủ về tính cấp thiết và do nguyên nhân khách quan và chủ quan, Học viện Khoa học xã hội chưa kịp thời bổ sung, cập nhật Chương trình đào tạo tiến sĩ.

Từ tháng 09/2016, Học viện đã tiến hành rà soát các Chương trình đào tạo của các ngành Tiến sĩ và đã điều chỉnh Chương trình đào tạo đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu, kỹ năng, chuẩn đầu ra theo quy định tại Thông tư trên. Hiện nay, các NCS đã được xét tuyển từ tháng 08 năm 2015 trở lại đây đều đã và đang được học bổ sung các học phần theo quy định để đảm bảo chuẩn đầu ra và chất lượng đào tạo của Học viện Khoa học xã hội.

Thừa nhận nhiều thành viên Hội đồng không đúng chuyên ngành

Với nhiều điểm bất cập như phân công người hướng dẫn học viên không cùng ngành/chuyên ngành (có người chuyên ngành kinh tế nhưng lại hướng dẫn chuyên ngành quản lý giáo dục), một người hướng dẫn cùng lúc quá nhiều học viên; tuyển sinh tiến sĩ với học viên không đúng chuyên ngành; Hội đồng đánh giá luận văn không đúng chuyên ngành,… Liệu chất lượng của những luận văn này có đảm bảo?

Từ trước đến nay, người hướng dẫn khoa học và thành viên trong Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ở các chuyên ngành đào tạo tại Học viện đều là các nhà khoa học cùng chuyên ngành.

Căn cứ vào Điều 27 và Điều 28 của Thông tư số 15/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, quy định về Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn, Hội đồng đánh giá luận văn đều yêu cầu người hướng dẫn luận văn phải am hiểu lĩnh vực của đề tài (thậm chí đối với chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng thì người hướng dẫn 2 có thể có học vị thạc sĩ nhưng có 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài) và trên thực tế, có rất nhiều nhà khoa học không cùng ngành đào tạo nhưng rất am hiểu và đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.

Do đó, trong một số trường hợp, Học viện đã mời những nhà khoa học đó tham gia Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ. Ví dụ như: PGS.TS. Lê Phước Minh có học vị tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế; hiện nay giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục được mời tham gia đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Bên cạnh đó một số chuyên ngành như Nhân học được hình thành từ chuyên ngành Dân tộc học. Do đó các nhà khoa học ở chuyên ngành Dân tộc học hoàn toàn có thể tham đánh giá luận văn, luận án của ngành Nhân học.

Trong quá trình đào tạo tại Học viện, đã có một số Hội đồng đánh giá luận án còn có thành viên của Hội đồng mặc dù có những kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu nhưng không cùng chuyên ngành.

Nhận thức được điều này, từ tháng 09/2016 đến nay, Ban Giám đốc của Học viện khoa học xã hội đã kịp thời chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện.

"Lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Học viện Khoa học xã hội phản hồi kết luận Thanh tra Bộ GD&ĐT - 2

Đã tiến hành, xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân

Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra những sai phạm này? Học viện sẽ thực hiện những kiến nghị của Thanh tra Bộ GD&ĐT liên quan đến những sai phạm này như thế nào?

Trước khi Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác thanh tra tại Học viện, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐƯ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác đào tạo tại Học viện Khoa học xã hội

Thực hiện Nghị quyết trên, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã bổ nhiệm GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Học viện Khoa học xã hội kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Tiếp theo đó, trong năm 2016, Học viện Khoa học xã hội đã tiến hành kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân để xảy ra các thiếu sót, sai phạm trong công tác đào tạo tại Học viện KHXH.

Giám đốc Khoa học xã hội đã bổ nhiệm một số Trưởng Khoa mới; thay đổi nhân sự tại Phòng Quản lý đào tạo; thuyên chuyển công tác các Trợ lý đào tạo của các Khoa để xảy ra sai phạm nhằm ổn định tổ chức để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo của Học viện.

Trong thời gian tới, thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ GD&ĐT, Học viện tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý đào tạo tại Học viện khoa học xã hội theo Kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều ý kiến cũng băn khoăn việc Giám đốc Học viện, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thì sẽ hạn chế trong công tác giám sát, quản lý, thậm chí “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Ông nhận định ra sao về vấn đề này?

Thực hiện một trong ba chức năng quan trọng nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật, Học viện Khoa học xã hội với nhiệm vụ là quản lý thống nhất các cơ sở đào tạo sau đại học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Bởi vậy, để thực hiện chức năng này, Đảng ủy và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã giao cho một Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm nhiệm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

Do đặc thù của Học viện khoa học xã hội, phần lớn Giảng viên cơ hữu hàng ngày làm việc tại các Viện nghiên cứu chuyên ngành và nhiều Giảng viên trong số đó giữ các trọng trách trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các Chủ nhiệm Khoa hầu hết là Viện trưởng các Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bởi vậy, để thuận lợi cho công tác điều hành, chỉ đạo, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội phải là một Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Với sứ mạng của một Trường Đại học nghiên cứu và chỉ đào tạo sau đại học về khoa học xã hội nên việc kết hợp nghiên cứu với đào tạo theo hướng tiếp cận liên ngành, đa ngành luôn được chú trọng và đẩy mạnh. Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội đồng thời là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế và phát huy được toàn bộ tiềm năng nghiên cứu và đào tạo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Để thực hiện việc giám sát điều hành của Ban Giám đốc Học viện KHXH, ngày 15 tháng 9 năm 2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã ra Quyết định số 1909/QĐ-KHXH về việc thành lập Hội đồng Học viện Khoa học mới gồm 15 thành viên do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam làm Chủ tịch.

Hội đồng Học viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Hội đồng Học viện thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Học viện KHXH.

Xin trân trọng cám ơn ông!

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Nghệ An: Nhiều băn khoăn khi đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Nghệ An: Nhiều băn khoăn khi đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Ngoài 2 môn bắt buộc là Toán, Văn, môn thi thứ ba của kì thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An là môn tổ hợp, theo hình thức trắc nghiệm. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh và giáo viên.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 05:02

Quảng Ngãi: Tân trang nhà bán trú container cho học sinh vùng cao
Quảng Ngãi: Tân trang nhà bán trú container cho học sinh vùng cao

(Dân trí) - Sau 3 tháng hè, 20 nhà bán trú container của trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Lãnh (huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) đã được sửa chữa, tân trang sạch đẹp sẵn sàng cho năm học mới 2017 - 2018.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 01:05

HUTECH công bố điểm trúng tuyển học bạ đợt 31/8: Ngành cao nhất tăng 4 điểm
HUTECH công bố điểm trúng tuyển học bạ đợt 31/8: Ngành cao nhất tăng 4 điểm

Chiều ngày 31/8/2017, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ lớp 12 đối với đợt nhận hồ sơ đến ngày 31/8 cho tất cả các ngành Đại học chính quy. Theo đó, mức điểm trúng tuyển tăng mạnh ở tất cả các ngành so với các đợt nhận hồ sơ trước.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 01:00

Cấm giáo viên nữ mặc váy vì... sợ ảnh hưởng đến học sinh
Cấm giáo viên nữ mặc váy vì... sợ ảnh hưởng đến học sinh

(Dân trí) - Cho rằng giáo viên nữ mặc váy là phản cảm và khiến học sinh “không thể tập trung học tập”, Trường THPT Lý Tự Trọng (thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã có văn bản cấm giáo viên nữ không được mặc váy khi giảng dạy.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 04:36

Phụ huynh phản ứng vì bé hơn 2 tuổi không được học trường công
Phụ huynh phản ứng vì bé hơn 2 tuổi không được học trường công

(Dân trí) - Phụ huynh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) phản ứng sau khi bé gái hơn 2 tuổi không được học trường mầm non công lập vì “không có tên bố trong sổ hộ khẩu”. Phường khẳng định đã phân loại học sinh theo 5 tiêu chí và không hề làm sai trong trường hợp này.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 01:33

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư tới ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư tới ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Ngày 1-9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 12:01

Điều hiệu trưởng “nhận vơ” tiền phụ cấp xuống làm giáo viên
Điều hiệu trưởng “nhận vơ” tiền phụ cấp xuống làm giáo viên

(Dân trí) - Không đứng lớp vẫn “hồn nhiên” nhận phụ cấp hàng chục triệu đồng, cùng với những sai phạm trong quản lý tài chính... bà Q.T.Y.A, nguyên hiệu trưởng Trường Phước Vĩnh An, Củ Chi, TPHCM được điều xuống làm giáo viên.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 07:20

Vụ "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Bộ giáo dục yêu cầu thực hiện đúng kết luận thanh tra
Vụ "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Bộ giáo dục yêu cầu thực hiện đúng kết luận thanh tra

(Dân trí) - Về vụ "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ ở Học viện Khoa học xã hội, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT cho biết quan điểm là đã có vi phạm thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định hiện hành, không phân biệt cơ sở đào tạo lớn hay nhỏ. Theo đó, trong thời gian tới, HV phải khắc phục hậu quả, chấn chỉnh công tác đào tạo theo đúng kết luận của Thanh tra Bộ.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 07:17

Xét tuyển 50 chỉ tiêu ngành Thú y Đại học hệ chính quy đợt 2
Xét tuyển 50 chỉ tiêu ngành Thú y Đại học hệ chính quy đợt 2

Trường Đại học Đông Đô thông báo xét tuyển 50 chỉ tiêu ngành Thú y Đại học hệ chính quy đợt 2 năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Thứ sáu, 01/09/2017 - 07:15

UEF công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 31/8
UEF công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 31/8

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) vừa công bố kết quả xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 đợt 31/8.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 07:10

Tin nhắn “Mong cháu sớm khỏe” của người lái xe
Tin nhắn “Mong cháu sớm khỏe” của người lái xe

(Dân trí) - Con bệnh, người mẹ nhắn tin thông báo để chú lái xe đưa đón học sinh của trường tạm ngưng đón cháu vài hôm. Chị nhận lại được câu trả lời từ người lái xe: “Vâng chị. Mong cháu sớm mạnh khỏe”.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 05:03

Quảng Ngãi: Trường cũ đã bị đóng cửa, nhiều phụ huynh vẫn… cho con đến trường
Quảng Ngãi: Trường cũ đã bị đóng cửa, nhiều phụ huynh vẫn… cho con đến trường

(Dân trí) - Dù điểm trường cũ đã bị đóng cửa nhưng nhiều phụ huynh tại thôn Thế Long (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) kiên quyết không đưa con em đến nơi "học nhờ" để phản đối việc chính quyền địa phương chậm thực hiện cam kết xây trường mới. Sự việc diễn ra từ ngày 28/8 đến nay vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng, làm ảnh hưởng đến việc học tập của nhiều học sinh.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 12:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Trao học bổng Vallet đến HS, SV nghèo hiếu học tại 3 tỉnh miền Trung
Trao học bổng Vallet đến HS, SV nghèo hiếu học tại 3 tỉnh miền Trung

(Dân trí) - Chiều 31/8, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên ưu tú của 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Thứ năm, 31/08/2017 - 05:10

Nghệ An: Hát quốc ca, không được mở đĩa thu sẵn trong lễ khai giảng
Nghệ An: Hát quốc ca, không được mở đĩa thu sẵn trong lễ khai giảng

(Dân trí) - Các trường không báo cáo thành tích trong lễ khai giảng; diễn văn của Hiệu trưởng phải ngắn gọn, súc tích, phù hợp với lứa tuổi học sinh; tTrong lễ khai giảng, toàn thể giáo viên, học sinh phải hát quốc ca, các nhà trường không phát bài quốc ca được thu sẵn.

Thứ năm, 31/08/2017 - 04:55

Những “phát kiến” gây bất ngờ của trẻ khi được thử sức làm “nhà phát minh” nhí
Những “phát kiến” gây bất ngờ của trẻ khi được thử sức làm “nhà phát minh” nhí

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mỗi em bé khi sinh ra đều mang trong mình ít nhiều bản năng của sự sáng tạo, nếu được cha mẹ khuyến khích và rèn luyện đúng cách ngay từ nhỏ, bản năng này sẽ có thể phát huy thành tài năng thực sự khi bé trưởng thành…

Thứ năm, 31/08/2017 - 04:30

Dự kiến sẽ điều chỉnh phương án thi THPT quốc gia 2018
Dự kiến sẽ điều chỉnh phương án thi THPT quốc gia 2018

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ thay đổi các bài thi tổ hợp.

Thứ năm, 31/08/2017 - 02:58

Trường mầm non bị “khủng bố” bằng mắm tôm và đập phá tài sản
Trường mầm non bị “khủng bố” bằng mắm tôm và đập phá tài sản

(Dân trí) - Liên tiếp nhiều ngày liền, trường mầm non 1/6 (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị nhiều đối tượng ném mắm tôm vào trường. Khi bị bảo vệ phát hiện, khoảng 20 đối tượng đã lao vào trường dùng gậy sắt đập phá đồ đạc, tài sản rồi bỏ trốn.

Thứ năm, 31/08/2017 - 01:39

Cậu học trò có hoàn cảnh éo le đã trở thành tân SV Học viện Ngân hàng
Cậu học trò có hoàn cảnh éo le đã trở thành tân SV Học viện Ngân hàng

(Dân trí) - Với sự giúp đỡ của Học viện Ngân hàng và một số mạnh thường quân, Nguyễn Thạch Mậu Kim, cậu học trò có hoàn cảnh éo le ở thôn 5, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã nhập học khoa Luật kinh tế của Học viện này. Mậu Kim đã rất hạnh phúc trong ngày trở thành tân sinh viên.

Thứ năm, 31/08/2017 - 11:59

Thí sinh dân tộc đạt 28,75 điểm trượt đại học kêu cứu vì trường quên nhập đối tượng ưu tiên
Thí sinh dân tộc đạt 28,75 điểm trượt đại học kêu cứu vì trường quên nhập đối tượng ưu tiên

(Dân trí) - Thí sinh Nguyễn Trường Nam, dân tộc Nùng, điểm xét tuyển đại học được 25,25, cộng cả điểm ưu tiên 01 là đạt 28,75 nhưng bị trượt Trường Sĩ quan Chính Trị vì nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là trường THPT Tiên Du 1- Bắc Ninh đã nhập thiếu đối tượng ưu tiên cho em.

Thứ năm, 31/08/2017 - 11:49

Siết chặt đầu vào liệu có giải quyết được bức xúc về đào tạo sư phạm?
Siết chặt đầu vào liệu có giải quyết được bức xúc về đào tạo sư phạm?

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc siết chặt “đầu vào” khó giải quyết được những bức xúc về đào tạo sư phạm hiện nay...

Thứ năm, 31/08/2017 - 09:30

Cảm động lớp học tình thương dành cho người lớn và trẻ em chưa biết chữ
Cảm động lớp học tình thương dành cho người lớn và trẻ em chưa biết chữ

(Dân trí) - Lớp học tình thương này chủ yếu là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo,… trong đó có cả những người lớn tuổi và hầu hết chưa biết mặt chữ.

Thứ năm, 31/08/2017 - 06:52

Tăng cường tính thực tiễn và tích hợp kiến thức vào đề thi lớp 10
Tăng cường tính thực tiễn và tích hợp kiến thức vào đề thi lớp 10

(Dân trí) - Để tránh cho học sinh “sốc” với việc thay đổi về đề thi vào lớp 10 năm 2018, Sở GD-ĐT TPHCM đã sớm công bố những điểm mới trong định hướng biên soạn đề thi.

Thứ năm, 31/08/2017 - 06:45

Người thầy gần 40 năm gieo chữ vùng cao
Người thầy gần 40 năm gieo chữ vùng cao

(Dân trí) - Trong suốt sự nghiệp trồng người của mình, thầy giáo Nguyễn Sỹ Hà đã gắn bó với học sinh miền núi, với đồng bào người dân tộc. Những đóng góp của thầy cũng như các giáo viên cắm bản thực sự đã mang lại nhiều đổi thay nơi bản làng vùng biên ải.

Thứ năm, 31/08/2017 - 04:03

Trao 146 suất học bổng Vallet đến các thủ khoa, HS-SV xuất sắc tỉnh Nghệ An
Trao 146 suất học bổng Vallet đến các thủ khoa, HS-SV xuất sắc tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Sáng 30/8, tại Trường ĐH Vinh, chương trình Gặp gỡ Việt Nam - quỹ học bổng Odon Vallet đã trao 146 suất học bổng đến các em học sinh, sinh viên, thủ khoa và học sinh giành giải thưởng Olympic Vật lý Quốc tế 2017 của tỉnh Nghệ An.

Thứ tư, 30/08/2017 - 05:15