GS.TS Lê Vinh Danh: “Sẽ phá sản mục tiêu tự chủ đại học nếu Nghị định làm không tốt”

Dân trí Nhận xét về Dự thảo Nghị định tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học đang lấy ý kiến góp ý để trình Chính phủ, GS.TS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, trong Dự thảo một số quyền của các đại học tự chủ bị tước bỏ; cơ sở giáo dục đại học sẽ không được tự chủ như khi chưa có Nghị định.
>>Hội Đồng trường - Tự chủ đại học: Cần gỡ bỏ rào cản, không hình thức, không giả dối
>>Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tự chủ đại học phải gắn chặt với cơ chế giải trình
>>Tự chủ đại học: Phải xóa bỏ vai trò độc quyền chỉ đạo của cơ quan chủ quản

GS.TS Lê Vinh Danh: “Sẽ phá sản mục tiêu tự chủ đại học nếu Nghị định làm không tốt” - 1

GS.TS Lê Vinh Danh

Theo GS.TS Lê Vinh Danh, Dự thảo này nếu được ban hành đúng như vậy, sẽ tạo ra một bước thụt lùi rất lớn so với tinh thần của Nghị quyết 77, Luật GDĐH sửa đổi (có hiệu lực từ 01/7/2019), Nghị quyết 19 của Hội nghị TW6 vì một số quyền của các đại học tự chủ bị tước bỏ, không bằng khi chưa có Nghị định.

Dự thảo thay vì phải bám sát Nghị quyết TW 6, Nghị quyết 08 của Chính phủ, Luật sửa đổi-bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Nghị quyết 77 và các văn bản liên quan để chuẩn bị dự thảo thì nội dung lại chủ yếu lấy nội dung từ các qui định hiện hành, chưa kịp sửa của Bộ GD&ĐT và các Bộ khác để qui định.

Như vậy là phản khoa học dẫn đến hệ quả Dự thảo Nghị định kém xa nội dung của Nghị quyết 77 bởi những qui định chi li, bó buộc theo cơ chế xin - cho kiểu cũ.

Những vấn đề trong Dự thảo không được giải thích rõ đại học tự chủ là: đơn vị hành chính - nhà nước hay đơn vị dịch vụ công (để rồi giải thích các quyền phía sau của đơn vị). Nếu là đơn vị dịch vụ công, thì phải áp dụng theo Luật doanh nghiệp hay luật nào?

Hay như quyền quyết định nhân sự (của từng loại đơn vị tự chủ); quyền quyết định nhiệm kỳ, tuổi bổ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; quyền quyết định bộ máy tổ chức; quyền quyết định sử dụng tài sản và nguồn thu do đại học tự làm ra; đơn vị tự chủ đầu tư bằng nguồn tiền do trường tự tích lũy thì áp dụng theo Luật đầu tư công hay Luật đầu tư?; các quyền khác thì theo Luật doanh nghiệp hay Luật chuyên ngành đối với đơn vị hành chính-sự nghiệp?...

Sẽ để lại những di chứng có hại lâu dài nếu...

Tại sao ông lại có sự nhìn nhận như vậy?

Nghiên cứu dự thảo tôi thấy, cơ quan quản lý ngành có vẻ không muốn “buông” cho các đại học được thực sự tự chủ. Bộ vẫn muốn quản, vẫn muốn duy trì cơ chế xin cho vì thế, cần xem xét thận trọng chủ trương “bỏ bộ chủ quản” do Bộ khởi xướng, rất có thể sẽ là “bỏ bộ chủ quản” nhưng sẽ hình thành “bộ quản lý” (theo tư duy cũ) các trường đại học.

Tôi nghĩ, Nghị định có thể ra chậm để lấy ý kiến rộng rãi hơn, nhất là ý kiến của những người làm thực tế, từ các trường đã tự chủ thành công để có một Nghị định để đời và làm thay đổi diện mạo giáo dục, mở rộng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục theo đúng tinh thần NQ TW 6.

Nếu ban hành vội vàng, ban hành khi các luật như: Luật viên chức, Luật lao động, Luật đầu tư công chưa kịp sửa cho đúng tinh thần NQ TW 6, chúng ta sẽ có một Nghị định mới, nhưng lại theo các qui định pháp luật cũ, ngược lại với NQ TW 6, điều này sẽ để lại những di chứng có hại lâu dài cho nền GDĐH nước nhà.

Như ông nói, Dự thảo Nghị định kém xa nội dung của Nghị quyết 77 bởi những qui định chi li, bó buộc theo cơ chế xin - cho kiểu cũ. Ông có thể nói rõ quan điểm của mình ?

Nghị định này dự kiến ban hành trong bối cảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34) vừa được Quốc hội ban hành và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2019. Vì thế, có thể coi Nghị định  này là một Đạo luật.

 Đạo luật này không phải là Đạo luật qui định cho phép tự chủ, hay qui định về điều kiện đăng ký để được tự chủ mà là Đạo luật triển khai các hoạt động tự chủ cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học theo tinh thần của Luật số 34 (bao gồm cả đại học tư thục, công lập và nước ngoài; đại học tự chủ toàn diện, tự chủ một phần và chưa tự chủ).

Do đó, Nghị định này không thể đơn giản là văn bản triển khai hay chi tiết hóa Luật số 34 mà phải là một văn bản pháp lý qui định mới hơn nữa về tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Việc dẫn chiếu Luật giáo dục đại học, các Luật viên chức, Luật lao động, Luật đầu tư công trong các qui định của Nghị định là cần thiết nhưng nhất thiết phải xem xét các qui định pháp luật trên có phù hợp với tinh thần của NQ TW 6 hay không?; nếu không, chúng ta đang cố gắng đi xây dựng một mô hình quản trị tự chủ, song lại dẫn chiếu những qui định từ những Luật cũ, chưa sửa đổi. Cách dẫn chiếu ấy sẽ làm phá sản mục tiêu tự chủ.

Luật số 34 có nhiều điểm tiến bộ. Do đó, Nghị định này cần tiếp thu đầy đủ những điểm tiến bộ trên và mở rộng hơn nữa, cụ thể hơn nữa quyền tự chủ của các CSGD.

GS.TS Lê Vinh Danh: “Sẽ phá sản mục tiêu tự chủ đại học nếu Nghị định làm không tốt” - 2

GS.TS Lê Vinh Danh: "Việc qui định về tự chủ phải đặt các cơ sở giáo dục vào môi trường đang cạnh tranh trong đào tạo đại học".

 

Vậy theo ông, dự thảo Nghị định này mở rộng như thế nào để đạt kết quả?

Thứ nhất, Nghị định phải tiếp thu toàn vẹn những giá trị mới của Luật số 34.

Thứ hai, bảo đảm rằng cơ chế tự chủ có khác biệt và tiến bộ, phát triển hơn so với mô hình quản trị đại học chưa tự chủ (mô hình thông thường).

Trong Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban chấp hành Trung ương đã đưa ra rất nhiều giải pháp đột phá cho việc đổi mới hoạt động, quản lý của các cơ sở giáo dục đại học như: không áp dụng chế độ công chức trong các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; thí điểm thuê người điều hành; áp dụng mô hình quản lý như doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục đại học….

Những giải pháp trên là mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH. Do đó, không có bất kỳ lý do nào để các qui định trong Nghị định tự chủ đại học lại còn có giải pháp ôn hòa, thỏa hiệp hay thụt lùi, bảo thủ hay kém quyết liệt hơn so với NQTW 6.

Ban soạn thảo chỉ cần chuyển hóa các giải pháp mà Trung ương đặt ra và pháp lý hóa theo ngôn từ pháp luật. Chỉ cần vậy, chúng ta sẽ có được văn bản pháp quy phù hợp với chỉ đạo của Đảng và chắc chắn là Dự thảo Nghị định về tự chủ đại học sẽ rất chất lượng.

Việc qui định về tự chủ phải đặt các cơ sở giáo dục vào môi trường đang cạnh tranh trong đào tạo đại học; cần bảo đảm rằng các cơ sở đào tạo đại học công lập có được cơ hội cạnh tranh bình đẳng, công bằng, lành mạnh với các cơ sở đào tạo thuộc các hình thức khác như đại học tư, đại học nước ngoài, đại học quốc gia.

Chỉ có như vậy, giáo dục đại học mới có cơ hội phát triển và đạt được những thành tựu trong tương lai cả về giáo dục và nghiên cứu.

Cần có 3 loại hình đại học

 Ông có đề nghị gì đối với dự thảo Nghị định này?

Về nội dung, chúng tôi đề nghị cần chia chính xác 3 loại hình đại học hiện nay theo mức độ tự chủ từ trên xuống là Đại học tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên và chi đầu tư; Đại học tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên; Đại học tự chủ một phần chi thường xuyên.

Mỗi loại hình có một chương quy định riêng về 3 vấn đề: quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình, những hỗ trợ từ nhà nước.

Vì sao phải phân loại và qui định như vậy, thưa ông?

 Thứ nhất, đại học còn được bao cấp hoàn toàn chi thường xuyên trở lên là đơn vị chưa tự chủ, vẫn còn có công chức theo văn bản mới nhất của Văn phòng Chính phủ. Do đó, nhóm đại học này không phải là đối tượng của Nghị định này.

Thứ hai, như vậy, chi thường xuyên là chỉ dấu rất quan trọng để xác định mức độ tự chủ vì nó xác định loại hình lao động làm việc trong đại học tự chủ.

Thứ ba, căn cứ vào chi thường xuyên, chỉ có 3 loại hình trên mà thôi.

Thứ tư, vì loại 1 và loại 2 không còn công chức, loại 3 còn công chức một thời gian nữa. Trong khi loại 2 và loại 3 tiếp tục vẫn còn ngân sách nhà nước chi đầu tư, chi cho các dự án dở dang một thời gian thì loại 1 hoàn toàn không.

Do đó, loại 2 và loại 3 sẽ còn áp dụng Luật đầu tư công và quản lý tài sản công, trong khi loại 1 hoàn toàn có thể và nên được chuyển sang hoạt động như doanh nghiệp không áp dụng Luật đầu tư công và quản trị tài sản công.

Khi đã phân định đúng 3 loại hình đại học tự chủ ngay từ đầu dựa vào "chi thường xuyên", ta sẽ có qui định được chính sách đúng cho từng loại để giúp tất cả đều phát triển. Điều này rất quan trọng và vô cùng có ý nghĩa.

Và như vậy, khi đã phân loại đúng thì Nghị định này cần được chỉnh lại, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với từng loại trong cả 3 loại để giúp tất cả cùng phát triển. Bởi mỗi loại có đặc thù rất khác nhau và không thể cào bằng về mặt quy định.

Ngoài ra, với những vấn đề còn lại, Bộ phận làm dự thảo cần tự trả lời các câu hỏi: Liệu trong thực tế có làm được điều đó không? liệu như thế là đã bảo đảm công bằng giữa các loại hình trường chưa? liệu mình có đang tạo dễ dàng và thuận lợi cho cơ quan quản lý và đẩy khó khăn về cho trường không?....

Trả lời tốt những câu hỏi này có trách nhiệm, mới mong có được một Dự thảo tốt.

Điểm cuối cùng là không thể viện dẫn những Luật cũ, chưa sửa đổi theo chỉ đạo của NQTW 6 để làm Nghị định vì như thế làm cho Nghị định không phù hợp thực tế. Thà rằng có thể chờ các qui định pháp luật lỗi thời kia được sửa đổi theo đúng NQTW 6 (như trường hợp Luật số 34) hãy ban hành Nghị định tự chủ.

Trân trọng cám ơn ông!

Hồng Hạnh

 

 

CÁC BÀI MỚI
Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm cho công ty Hương Thành
Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm cho công ty Hương Thành

(Dân trí) - Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Bắc Ninh có báo cáo về đơn vị cung cấp một số thực phẩm cho công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành - nơi cung ứng thực phẩm cho 22 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Những trường này hiện đang có học sinh xét nghiệm sán lợn.

Thứ ba, 19/03/2019 - 03:21

Vụ học sinh “hỗn chiến”: Tạm giữ, đình chỉ học một nam sinh lớp 10
Vụ học sinh “hỗn chiến”: Tạm giữ, đình chỉ học một nam sinh lớp 10

(Dân trí) - Một nam sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Gò Vấp, TPHCM) đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra vụ việc học sinh lớp 10 "hỗn chiến". Trường cũng tạm đình chỉ học tập đối với nam sinh này.

Thứ ba, 19/03/2019 - 02:27

Học sinh nhiễm sán lợn: Bộ GD&ĐT yêu cầu “quản” chặt bữa ăn học đường
Học sinh nhiễm sán lợn: Bộ GD&ĐT yêu cầu “quản” chặt bữa ăn học đường

(Dân trí) - Sau vụ học sinh nhiễm sán lợn, Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục.

Thứ ba, 19/03/2019 - 02:14

Nhiều tín hiệu tích cực sau 2 tháng triển khai Chương trình Sữa học đường
Nhiều tín hiệu tích cực sau 2 tháng triển khai Chương trình Sữa học đường

(Dân trí) - Sau hơn hai tháng Chương trình Sữa học đường được triển khai tại các trường mầm non và tiểu học ở Hà Nội, Sở GD-ĐT cho biết số học sinh đăng ký tham gia ngày một tăng. Chất lượng sữa cùng với cách vận hành chuyên nghiệp đã nhân lên niềm tin của phụ huynh và xã hội về Chương trình này.

Thứ ba, 19/03/2019 - 02:00

Trao 13 giải Nhất cuộc thi KHKT khu vực phía Nam
Trao 13 giải Nhất cuộc thi KHKT khu vực phía Nam

(Dân trí) - Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019 khu vực phía Nam vừa kết thúc sáng nay 19/3 với 13 dự án được trao giải Nhất.

Thứ ba, 19/03/2019 - 01:43

Bộ GD-ĐT sẽ thẩm định một số dự án đạt giải Khoa học kỹ thuật phía Bắc
Bộ GD-ĐT sẽ thẩm định một số dự án đạt giải Khoa học kỹ thuật phía Bắc

(Dân trí) - Trước thông tin phụ huynh phản ánh chất lượng một số đề tài đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh khu vực phía Bắc "có vấn đề", Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thẩm định lại một số dự án.

Thứ ba, 19/03/2019 - 11:15

Vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Đình chỉ công tác thêm một số cán bộ
Vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Đình chỉ công tác thêm một số cán bộ

(Dân trí) - Sau Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) là bà Cao Thị Hòe, địa phương này tiếp tục đình chỉ công tác bà Nguyễn Thị Minh Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Khương và một số cán bộ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Thứ ba, 19/03/2019 - 10:43

Câu chuyện truyền cảm hứng của thầy giáo âm nhạc giành giải Grammy danh giá
Câu chuyện truyền cảm hứng của thầy giáo âm nhạc giành giải Grammy danh giá

(Dân trí) - Sức mạnh của dàn hợp xướng trường trung học West Orange (ở Winter Garden, bang Florida, Mỹ) không chỉ nằm ở giọng hát đầy nội lực của các ca sĩ mà còn xuất phát từ triết lý của người thầy, người chỉ huy dàn nhạc, Jeffery Redding.

Thứ ba, 19/03/2019 - 09:41

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn dạy không đủ tiết vẫn nhận ưu đãi
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn dạy không đủ tiết vẫn nhận ưu đãi

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có kết luận kiểm tra đơn phản ánh tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Kết quả kiểm tra cho thấy, Hiệu trưởng nhà trường không giảng dạy đủ số tiết theo quy định nhưng vẫn hưởng phụ cấp...

Thứ ba, 19/03/2019 - 08:30

Phụ huynh “tố” một số đề tài đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia có vấn đề!
Phụ huynh “tố” một số đề tài đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia có vấn đề!

(Dân trí) - Báo điện tử Dân trí vừa nhận được đơn thư của một số phụ huynh có con là học sinh Hải Phòng vừa tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia 2019 (VISEF) phía Bắc (diễn ra trong 4 ngày từ 9 đến 12/3) kiến nghị về việc một số đề tài đoạt giải nhất tại cuộc thi chất lượng có vấn đề.

Thứ ba, 19/03/2019 - 08:15

Tư vấn tuyển sinh: Mình chọn đam mê hay đam mê chọn mình?
Tư vấn tuyển sinh: Mình chọn đam mê hay đam mê chọn mình?

(Dân trí) - Tại Ngày Hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019, thí sinh đặt câu hỏi: “Trong quá trình chọn ngành nghề ở mùa tuyển sinh đại học này, em băn khoăn liệu mình chọn đam mê hay đam mê chọn mình?”.

Thứ ba, 19/03/2019 - 08:09

Hệ thống trường EMASI trang bị gì cho học sinh trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế?
Hệ thống trường EMASI trang bị gì cho học sinh trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế?

(Dân trí) - Trước những thách thức lớn của kỷ nguyên hội nhập quốc tế, hệ thống trường EMASI đã có kế hoạch trang bị cho học sinh sẵn sàng chinh phục thế giới sau khi chính thức ra mắt vào ngày 7/3.

Thứ ba, 19/03/2019 - 08:00

CÙNG CHUYÊN MỤC
Chung tay xây dựng nhà vệ sinh trong trường học vùng cao
Chung tay xây dựng nhà vệ sinh trong trường học vùng cao

(Dân trí) - Qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai có hơn 1.554 nhà vệ sinh trường học phải sửa chữa và còn thiếu 1.853 phòng. Trước tình hình đó, nhiều trường học trên địa bàn đã huy động từ nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà vệ sinh nhằm phục vụ thuận lợi cho học sinh trong việc sinh hoạt cá nhân và học tập.

Thứ ba, 19/03/2019 - 02:28

Chuyển “cô giáo ném vở học sinh” sang bộ phận văn phòng
Chuyển “cô giáo ném vở học sinh” sang bộ phận văn phòng

(Dân trí) - Tái phạm hành vi phản sư phạm (ném vở học sinh) sau thời gian bị kỷ luật vì nhiều tháng lên lớp không giảng bài, cô Trần Thị Minh Châu - giáo viên Trường THPT Long Thới, TPHCM chính thức được điều chuyển qua làm công tác văn phòng.

Thứ hai, 18/03/2019 - 09:53

Cô giáo bị người yêu là đồng nghiệp giết chết sau khi chia tay
Cô giáo bị người yêu là đồng nghiệp giết chết sau khi chia tay

(Dân trí) - Bị chị T. từ hôn, Thắng nhiều lần liên lạc với chị T. để hàn gắn tình cảm nhưng chị T. không đồng ý. Trong lúc tức giận, Thắng rút dao trong cốp xe máy đâm nhiều nhát vào người khiến chị T. tử vong.

Thứ hai, 18/03/2019 - 07:21

Bắc Ninh: Báo cáo Chính phủ về vụ học sinh nhiễm sán lợn
Bắc Ninh: Báo cáo Chính phủ về vụ học sinh nhiễm sán lợn

(Dân trí) - Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, trong chiều nay (18/3), tỉnh báo cáo Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương về vụ việc nhiễm sán lợn. Đồng thời, tỉnh gửi kèm theo kết quả xét nghiệm về bữa ăn mà phụ huynh phản ánh là ôi thiu, được cho rằng trẻ mầm non Trường Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh đã ăn vào ngày 16/2.

Thứ hai, 18/03/2019 - 05:24

Học sinh lớp 10 “hỗn chiến”, hai em nhập viện cấp cứu
Học sinh lớp 10 “hỗn chiến”, hai em nhập viện cấp cứu

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào chiều tối 17/3, sau cuộc ẩu đả của nhiều học sinh hai trường THPT Nguyễn Trung Trực và THPT Gò Vấp (TPHCM), hai em phải nhập viện.

Thứ hai, 18/03/2019 - 05:08

Học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Phụ huynh bức xúc đề nghị khởi tố
Học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Phụ huynh bức xúc đề nghị khởi tố

(Dân trí) - Hiện đã có hơn 200 học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh. Nhiều phụ huynh bức xúc, đồng thời gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu khởi tố. Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội), nếu biết lợn bị dịch bệnh nhưng không tiêu hủy mà vẫn chế biến cho học sinh ăn, gây hiệu quả nghiêm trọng thì có thể bị khởi tố hình sự.

Thứ hai, 18/03/2019 - 01:24

96 ngành đào tạo ĐH thí sinh được xét tuyển thẳng
96 ngành đào tạo ĐH thí sinh được xét tuyển thẳng

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 96 ngành đào tạo bậc ĐH được xét tuyển thẳng dành cho thí sinh đoạt giải học sinh giỏi trong năm 2019.

Thứ hai, 18/03/2019 - 11:56

Vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Nhà trường loanh quanh
Vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Nhà trường loanh quanh

(Dân trí) - Mặc dù sự việc phụ huynh phát hiện ra bữa ăn của học sinh Trường mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) có thịt lợn nhiễm sán từ ngày 20/2/2019 nhưng qua trao đổi với PV, lãnh đạo nhà trường cho rằng “đang chờ đợi” hoặc "không biết" vì không thuộc thẩm quyền.

Thứ hai, 18/03/2019 - 11:34

Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Học sinh ùn ùn đến xét nghiệm tại trường
Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Học sinh ùn ùn đến xét nghiệm tại trường

(Dân trí) - Sáng nay 18/3, hàng trăm học sinh tiếp tục được xét nghiệm sán lợn tại Trường mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Nhiều phụ huynh chăng biển đòi quyền lợi cho học sinh và mong muốn được các cơ quan Trung ương vào cuộc.

Thứ hai, 18/03/2019 - 11:06

Thông tin tuyển sinh hệ chính quy Trường ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2019
Thông tin tuyển sinh hệ chính quy Trường ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2019

(Dân trí) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực thuộc Bộ Nội vụ thông báo thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

Thứ hai, 18/03/2019 - 11:03

Sinh viên cần chú trọng phát triển kỹ năng xã hội và nghề nghiệp
Sinh viên cần chú trọng phát triển kỹ năng xã hội và nghề nghiệp

(Dân trí) - Quý 3/2018, số lượng thanh niên có trình độ cao đẳng và đại học trở lên thất nghiệp tăng gần 30.000 người so với quý trước. Thực tế cho thấy mặc dù nhiều sinh viên có thành tích học tập tốt nhưng vẫn khó hoặc không xin được việc làm, làm trái ngành nghề được đào tạo hoặc chậm thích ứng trong công việc.

Thứ hai, 18/03/2019 - 11:00

Sau vụ gian lận điểm thi, tất cả thí sinh Hòa Bình trúng tuyển trường công an đã nhập học
Sau vụ gian lận điểm thi, tất cả thí sinh Hòa Bình trúng tuyển trường công an đã nhập học

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo thuộc Bộ Công an, cho biết các thí sinh thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình trúng tuyển vào trường công an đều đã nhập học

Thứ hai, 18/03/2019 - 09:51