Việt Nam có bao nhiêu đơn vị giáo dục được gọi là Đại học?

(Dân trí) - Trước khi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội, cả nước chỉ có 5 Đại học.

Ngoài Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam có bao nhiêu đơn vị giáo dục khác được gọi là Đại học?

Trước khi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội, cả nước chỉ có 5 đại học, gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng.

Nhưng với 5 Đại học này, nhiều chuyên gia cho rằng đây thực chất chỉ là "liên hiệp các trường đại học chuyên ngành".

1. Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là trung tâm trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến.

Việt Nam có bao nhiêu đơn vị giáo dục được gọi là Đại học? - 1
ĐHQG Hà Nội tại cơ sở 144 Xuân Thủy (Ảnh: T.L)

Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động theo cơ chế tự chủ, làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các hoạt động và sự phát triển của ĐHQGHN.

ĐHQGHN có 9 Trường Đại học thành viên bao gồm:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Luật

Bên cạnh đó, ĐHQGHN cũng có các khoa, trung tâm đào tạo trực thuộc và các viện nghiên cứu khoa học thành viên và trực thuộc khác.

2. Đại học Quốc Gia TPHCM

Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) được Chính phủ thành lập vào năm 1995, là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Nam có bao nhiêu đơn vị giáo dục được gọi là Đại học? - 2
Không gian ĐHQG TPHCM (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Cũng giống ĐHQGHN, ĐHQG TPHCM có quy chế tổ chức và hoạt động riêng, gồm nhiều trường, khoa, viện nghiên cứu… Cụ thể, ĐHQG TPHCM có tổng cộng 7 Trường Đại học thành viên, bao gồm:

Trường Đại học Bách khoa TPHCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Quốc tế

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trường Đại học An Giang

Ngoài 7 Trường Đại học thành viên, ĐHQG TPHCM cũng có 1 viện nghiên cứu (Viện Môi trường và Tài nguyên) và 2 khoa trực thuộc (Khoa Y, Khoa Chính trị - Hành chính) và các phân hiệu, đơn vị trực thuộc khác.

3. Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Thai Nguyen University; viết tắt là TNU) được thành lập vào năm 1994. ĐHTN có mô hình đầy đủ của một đại học vùng, đa cấp, đa ngành bao gồm: các đơn vị quản lý, các đơn vị đào tạo, các đơn vị nghiên cứu và các đơn vị phục vụ đào tạo.

Việt Nam có bao nhiêu đơn vị giáo dục được gọi là Đại học? - 3
Khuôn viên Đại học Thái Nguyên (Ảnh: DT)

ĐHTN có tổng cộng 11 đơn vị đào tạo, cụ thể:

Trường Đại học Sư phạm

Trường Đại học Y - Dược

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Trường Ngoại ngữ

Khoa Quốc tế

Ngoài ra, ĐHTN cũng có 1 đơn vị nghiên cứu là Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa và 7 đơn vị phục vụ đào tạo khác.

4. Đại học Huế

Đại học Huế (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Hue University; viết tắt là HU) có tiền thân là Viện Đại học Huế, được thành lập vào năm 1957 và được tổ chức, sắp xếp lại thành Đại học Huế vào năm 1994.

Việt Nam có bao nhiêu đơn vị giáo dục được gọi là Đại học? - 4
Hình ảnh về Đại học Huế (Ảnh: Đại Dương)

Hiện nay, Đại học Huế bao gồm 9 đơn vị thành viên là:

Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Sư phạm

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Nông lâm

Trường Đại học Nghệ thuật

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Luật

Viện Công nghệ Sinh học

Trường Du lịch

Trường Đại học Huế cũng có các khoa trực thuộc khác, phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị, trung tâm, viện đào tạo, nghiên cứu, phục vụ đào tạo và nhà xuất bản.

5. Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) được thành lập vào năm 1994, nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những Trường Đại học Vùng trọng điểm Quốc gia, đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp độ quản lý.

Việt Nam có bao nhiêu đơn vị giáo dục được gọi là Đại học? - 5
ĐH Đà Nẵng với vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Minh Thu)

Đại học Đà Nẵng bao gồm 6 Trường Đại học thành viên:

Trường ĐH Bách khoa

Trường ĐH Kinh tế

Trường ĐH Sư phạm

Trường ĐH Ngoại ngữ

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng cũng có 8 đơn vị đào tạo trực thuộc khác là các phân hiệu, khoa, viện đào tạo, nghiên cứu...

Tin liên quan