Trường ĐH Kinh tế quốc dân điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm 2015. Cụ thể, trường điều chỉnh từ 10 tổ hợp môn xét tuyển xuống còn 4 tổ hợp.


Sinh viên dự thi vào ĐH Kinh tế quốc dân 2014

Sinh viên dự thi vào ĐH Kinh tế quốc dân 2014

Cụ thể tổ hợp môn thi của trường ĐH Kinh tế quốc dân như sau:

Tên trường,
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN

KHA

 

 

4800

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

4800

1. Kinh tế

 

D310101

Xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp môn thi sau:
1. Toán + Vật lý + Hóa học
(Khối A cũ)
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
 (Khối A1 cũ)
3.Toán + Ngữ văn+ Tiếng Anh
 (Khối D1 cũ)
4. Toán + Hóa học + Sinh học
(Khối B cũ)
Các môn thi đều tính hệ số 1.

1000

2. Quản trị kinh doanh

 

D340101

340

3. Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

520

4. Kế toán

 

D340301

400

5. Thống kê kinh tế

 

D110105

120

6. Toán ứng dụng trong kinh tế

 

D110106

120

7. Kinh tế tài nguyên

 

D110107

70

8. Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

 

D110109

120

9. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

120

10. Quản trị khách sạn

 

D340107

70

11. Marketing

 

D340115

200

12. Bất động sản

 

D340116

130

13. Quản trị nhân lực

 

D340404

120

14. Hệ thống thông tin quản lý

 

D340405

120

15. Luật

 

D380101

120

16. Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)

 

D480101

100

17. Kinh tế quốc tế

 

D310106

120

18. Kinh doanh quốc tế

 

D340120

140

19. Kinh doanh thương mại

 

D340121 

170

20. Bảo hiểm

 

D340202

140

21. Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

90

22. Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) gồm :

 

D110110

Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp môn thi sau:
1. Toán + TIẾNG ANH + Ngữ văn  
2. Toán + TIẾNG ANH + Vật lý  
Môn Tiếng Anh hệ số 2 và các môn còn lại tính hệ số 1.

 350

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành POHE

 

D110110

50

Quản trị khách sạn POHE

 

D110110

50

Truyền thông marketing POHE

 

D110110

50

Thống kê kinh tế xã hội POHE

 

D110110

50

Toán tài chính POHE

 

D110110

50

Quản trị kinh doanh thương mại POHE

 

D110110

50

Luật kinh doanh POHE

 

D110110

50

23. Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán + TIẾNG ANH + Ngữ văn. Môn Tiếng Anh tính hệ số 2; môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 1

120

Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên trúng tuyển nhập học: Gồm các lớp chương trình tiên tiến, các lớp chương trình chất lượng cao và lớp Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP). Đối tượng tuyển vào các chương trình này là những sinh viên đạt điểm tuyển sinh có thể cao hơn điểm trúng tuyển thấp nhất vào ngành không dưới 3 điểm. Phương thức và điều kiện tuyển chọn cụ thể sẽ được Trường thông báo sau. Chỉ tiêu vào các lớp này nằm trong tổng chỉ tiêu 4800:

 

1 - Các lớp chương trình tiên tiến

 

Lớp Tài chính: 110 chỉ tiêu
Lớp Kế toán: 110 chỉ tiêu

220

2 - Các lớp chương trình chất lượng cao

 

Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị marketting, Ngân hàng, Kiểm toán: 50 chỉ tiêu/lớp.

300

3 - Lớp Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E- PMP)

 

50 chỉ tiêu

50Trường ĐH Kinh tế quốc dân sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển. Thí sinh đăng ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp ở cột (4) để Trường xét tuyển. Trường tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ và tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt 27 (Hai mươi bảy) điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên.

Trường xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ ít nhất 2 (hai) điểm. Trong xét tuyển đợt 1,  Trường xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Trường xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có đăng ký ngành NV2. Trường xét tương tự như vậy đối với ngành NV3, ngành NV4.

Kết thúc xét tuyển đợt 1, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Trường xét tuyển tiếp đợt bổ sung theo quy định của Bộ.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học, thời gian tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển, Trường cũng xét như trên. Điểm trúng tuyển vào từng ngành có thể thấp hơn, nhưng không quá 03 (ba) điểm so với đối tượng, khu vực tuyển sinh tương ứng không đăng ký xét tuyển liên thông, đồng thời đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ quy định.
 Chỉ tiêu xét liên thông không tính trong 4800 chỉ tiêu trên.
Trường cấp học bổng toàn phần cho sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa.

Xếp chuyên ngành: Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, chỉ tiêu từng chuyên ngành và nguyện vọng đăng kí của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành như sau:
Xếp vào chuyên ngành thuộc ngành hoặc chương trình mà sinh viên đã trúng tuyển.
 Sinh viên trúng tuyển vào các ngành sau không phải xếp chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn, Quản trị nhân lực, Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế và lớp E-BBA.

Xếp lớp học ngoại ngữ
- Sau khi nhập học, Trường tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên trúng tuyển theo các tổ hợp khối A cũ, khối B cũ và xếp lớp cho những sinh viên đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu) trở lên.
- Những sinh viên chưa đạt trình độ tương đương cấp độ A2 phải tự học để đạt trình độ tương đương cấp độ A2, sau đó Trường sẽ xếp lớp Tiếng Anh cho những sinh viên này.
- Sinh viên trúng tuyển theo tổ hợp khối A1 cũ, khối D1 cũ và sinh viên đăng kí học các ngoại ngữ khác không phải kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào.
Để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường: Tiếng Anh đạt trình độ tương đương cấp độ B1, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu).

Hồng Hạnh