Thứ ba, 08/06/2021 - 07:03

TPHCM: Lấy ý kiến giáo viên đánh giá về hiệu trưởng

Dân trí

Các trường học tại TPHCM tổ chức lấy ý kiến giáo viên đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Và chính Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng tổng hợp các ý kiến này.

Sở GDĐT TPHCM vừa có hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020-2021. 

Việc đánh giá thực hiện trực tuyến trên hệ thống thông tin TEMIS.

Theo hướng dẫn thực hiện của Sở, đối với việc đánh giá hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ tự đánh giá theo chuẩn và tải minh chứng lên hệ thống TEMIS.

TPHCM: Lấy ý kiến giáo viên đánh giá về hiệu trưởng - 1

Giáo viên tại TPHCM tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 qua hình thức online.

Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Sau đó, chính hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ghi kết quả tổng hợp ý kiến và tải lên hệ thống. 

Đối với đánh giá giáo viên, giáo viên tự đánh giá theo chuẩn và tải minh chứng lên hệ thống TEMIS; tổ chuyên môn tổng hợp ý kiến đồng nghiệp đánh giá giáo viên theo chuẩn, tổ trưởng tổ chuyên môn ghi kết quả đánh giá và tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá trong tổ chuyên môn lên hệ thống. 

Hiệu trưởng sẽ đánh giá giáo viên trên hệ thống TEMIS trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. 

Các trường nộp báo cáo kết quả đánh giá về Sở GDĐT trước ngày 25/6. 

Hoài Nam 

Đáng quan tâm