Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ĐH biểu dương mô hình học tập

Ảnh: Đỗ Linh Lệ Thu (ghi)

(Dân trí) - Ngày 1/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020 của Hội Khuyến học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ĐH biểu dương mô hình học tập - 1

Các đại biểu nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Đỗ Linh)

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã viết, nhân dịp Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020 của Hội Khuyến học Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu và các đại  biểu về dự Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc của Hội Khuyến học Việt Nam diễn ra trong không khí cả nước đang tích cực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đang tập trung mọi nỗ lực, vừa kiểm soát hiệu quả phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ĐH biểu dương mô hình học tập - 2

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi chúc mừng Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020 của Hội Khuyến học Việt Nam ngày 1/12/2020/

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, phát triển, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư.

Sự học trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đã trở thành hoạt động giáo dục thường xuyên, không thể thiếu của mọi người dân, thấm sâu vào từng gia đình, dòng họ, chi tộc và các tổ chức, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân.

Thành tích mà các đại biểu đem đến Đại hội hôm nay vừa là sự nỗ lực vượt bậc của các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, vừa thực hiện tư tưởng, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự học, về học tập suốt đời, đó là "học không bao giờ cùng".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ĐH biểu dương mô hình học tập - 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, các cấp hội khuyến học và các đại biểu, tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, khó khăn nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… Bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục tập trung nguồn lực để đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong bối cảnh đó, phong trào xây dựng các mô hình học tập do các cấp Hội Khuyến học và toàn thể hội viên bền bỉ phấn đấu, thực hiện sẽ góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ĐH biểu dương mô hình học tập - 4

Các đại biểu vinh dự nhận bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, các cấp hội khuyến học và các đại biểu, tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, động viên gia đình, dòng họ, bà con khối xóm, thôn bản, cộng đồng tích cực tham gia học tập; học cho bản thân  và những người xung quanh hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào thường xuyên, phát triển sâu rộng, không thể thiếu của tất cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM