Thứ năm, 10/06/2021 - 08:21

Tỉnh đầu tiên dừng mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Dân trí

Sở Nội Vụ tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu tạm dừng mở các chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Mới đây, Sở Nội Vụ tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn số 699,700,709 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong dịp nghỉ hè tại 3 huyện Sơn Động, Lục Nam, Lạng Giang để đảm bảo điều kiện về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên theo các thông tư 01,02,03,04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, ngay sau đó Sở Nội Vụ tỉnh Bắc Giang đã thông báo tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Vì Công văn số 2499/BNV- CCVC Bộ Nội vụ vừa ban hành về rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Trong đó, Bộ Nội vụ có đề xuất việc cắt giảm một số chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên.

Cụ thể, tại phụ lục số 3b ban hành kèm Công văn 2499/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm một số loại chứng chỉ thuộc ngành giáo dục, trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên như sau:

Tỉnh đầu tiên dừng mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên - 1

Giáo viên sẽ được bỏ 2/3 số chứng chỉ.

Hiện nay, để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông các hạng I, II, III , thì giáo viên cần có 3 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh tương ứng với các hạng. Tuy nhiên, nếu đề xuất này được Chính phủ thông qua, thì giáo viên sẽ được cắt giảm 2 loại chứng chỉ bồi dưỡng.

Tương tự, với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, việc yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cũng được giảm 2 loại.

Như vậy, nếu đề xuất trên được Chính phủ thông qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất có thể sẽ phải sửa đổi các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên và các quy định về thi/xét thăng hạng và chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Văn Hiền

Đáng quan tâm