Thiết kế hệ thống giáo dục nghề nghiệp hướng đến 55 triệu người lao động

(Dân trí) - Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên, thiết kế hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt hướng vào đối tượng trên 55 triệu lao động là nội dung được tập trung cao độ trong thời gian tới.

Đó là khẳng định của TS. Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại Hội thảo quan điểm, mục tiêu, chiến lược và phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 tổ chức mới đây.

TS. Trương Anh Dũng cho rằng Việt Nam hiện nay với quy mô dân số trên 90 triệu người, lực lượng lao động trên 55 triệu người, mỗi năm giáo dục nghề nghiệp chỉ tuyển sinh khoảng 2,2 triệu người, lực lượng lao động qua đào tạo chưa tới 25% như vậy là chưa tương xứng.

Thiết kế hệ thống giáo dục nghề nghiệp hướng đến 55 triệu người lao động - 1

Tiến sĩ Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại hội thảo.

“Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong thời gian tới tăng quy mô tuyển sinh lên gấp đôi, gấp ba sẽ là một thách thức lớn cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên, thiết kế hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt hướng vào đối tượng trên 55 triệu lao động là nội dung mà Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tập trung cao độ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một thách thức lớn, giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều cải thiện xong khoảng cách còn rất xa so với các nước ASEAN-4”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, việc xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, hiệu quả đi liền với sử chuyển đổi mô hình đào tạo, số hóa hệ thống đào tạo, sản phẩm đầu ra của đào tạo là người học với những kỹ năng tích hợp và năng lực đổi mới sáng tạo sẽ là những thách thức rất lớn trước thực tế nguồn tuyển đầu vào có hạn chế nhiều mặt, tư duy đào tạo dựa vào nhà trường là chủ yếu vẫn hiện hữu trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ cũng là những thách thức lớn cho hệ thống, tư duy quản lý giáo dục nghề nghiệp còn chậm đổi mới.

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp phải là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đồng thời gắn với chiến lượng phát triển giáo dục và đào tạo, chuyển hệ thống vận hành theo cơ chế tự chủ và quy luật cạnh tranh, phát triển theo hướng mở rộng quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng. Nhấn mạnh vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội ngành nghề tham gia vào quá trình phát triển giáo dục nghề nghiệp, chẳng hạn như mô hình hội đồng kỹ năng ngành hiện nay rất tốt.

Thiết kế hệ thống giáo dục nghề nghiệp hướng đến 55 triệu người lao động - 2
Toàn cảnh hội thảo.

Tổng Cục trưởng nhấn mạnh ba nhóm vấn đề liên quan tới xây dựng mục tiêu chiến lược cần làm rõ là quy mô, chất lượng và cơ cấu ngành nghề đào tạo.

Vấn đề nhận thức của các cấp quản lý về giáo dục nghề nghiệp cần được thay đổi, câu chuyện thay đổi thể chế chính sách tiếp tục được đẩy mạnh tăng cường, tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình đào tạo, chuyển đổi số, các nội dung liên quan đến phát triển hệ thống như liên thông, khung trình độ, hội nhập quốc tế, đảm bảo chất lượng...

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cảm ơn và ghi nhận những ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý và sẽ tiếp tục tiếp thu để hoàn thiện dự thảo chiến lược trong thời gian tới. 

Đang được quan tâm