Cà Mau:

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho HS-SV

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có Kế hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc triển khai kế hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống thế hệ trẻ Cà Mau nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc; ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong cuộc sống; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động để trở thành những công dân có ích.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu đặc biệt coi trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động thực tiễn cuộc sống và những tấm gương điển hình trong học tập, công tác, sản xuất, chiến đấu; những tấm gương điển hình nghèo khổ, tật nguyền, có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua nhiều hoạt động, tỉnh Cà Mau sẽ đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho HSSV.
Thông qua nhiều hoạt động, tỉnh Cà Mau sẽ đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho HSSV.

Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau đề ra một số mục tiêu cần đạt được như 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác tổ chức xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử có văn hóa trong trường học; 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống góp phần hướng dẫn việc học tập cho con em trong gia đình; từ nay đến năm 2020 có trên 25.000 thanh niên, đoàn viên được giới thiệu cho Đảng châm bồi, trong đó có ít nhất 8.000 đảng viên trẻ được kết nạp (có ít nhất 1.000 là HS-SV đang học tại các trường THPT, Trung cấp, CĐ, ĐH); 100% thanh niên, HS-SV tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể;…

Một trong những giải pháp tỉnh Cà Mau thực hiện để đạt các mục tiêu trên là đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức đối, lối sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Trong đó, đối với giáo dục mầm non, thực hiện tốt việc tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với lứa tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của nhà trường, lớp học, gia đình và cộng đồng.

Đối với giáo dục phổ thông, thực hiện có chất lượng việc dạy học các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT ban hành; thực hiện tốt những nội dung giáo dục có giá trị, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của HS, của xã hội, của thời đại; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức cho HS; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống của đất nước, của địa phương, lòng tư hào dân tộc, tự hào quê hương đất nước; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng động xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

Trong việc giáo dục đạo đức HS-SV, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên tinh thần đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức phô trương, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng. Trong đó các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi HS; lãnh đạo chính quyền các cấp trong tỉnh mỗi năm ít nhất một lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau cũng tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp cùng với các Sở, Ban ngành thông qua các hoạt động để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Huỳnh Hải    

Đang được quan tâm