Ninh Thuận đón học sinh đang kẹt ở các tỉnh phía Nam

(Dân trí) - Tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức đón những học sinh đang kẹt lại ở các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương học tập, ưu tiên các em thuộc diện khó khăn, gia đình yếu thế.

Ngày 15/10, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên về việc giải quyết cho số học sinh Ninh Thuận đang kẹt lại ở các tỉnh, thành phố phía Nam có nguyện vọng về tỉnh học.

Theo đó, ông Nguyễn Long Biên giao UBND các huyện, thành phố rà soát chi tiết số học sinh đang kẹt lại ở các tỉnh, thành phố phía Nam có nguyện vọng về tỉnh học. Danh sách phải được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 18/10 để tổng hợp.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị phương án kích hoạt một số cơ sở cách ly tập trung phù hợp để thực hiện cách ly khi đón học sinh và người thân của các em về địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục - Đào tạo rà soát chặt chẽ, chính xác danh sách học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nguyện vọng về tỉnh học (kể cả người thân đi cùng các em học sinh).

Rà soát kỹ thông tin để xác lập danh sách phù hợp cũng như thuận lợi trong quá trình sàng lọc, phân loại ngay từ đầu trước khi đón về tỉnh; ưu tiên các em thuộc diện thật sự khó khăn, đối tượng gia đình yếu thế.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT phải xây dựng phương án cụ thể đón và tiếp nhận, cách ly tập trung cho các em và người thân đi cùng; bảo đảm cho các em học tập trực tuyến trong khu cách ly tập trung khi trở về địa phương.