Ngày hội kết nối tình bạn quốc tế International Friendship Day 2014

(Dân trí) - Chiều 29/11, tại Hà Nội, sự kiện Ngày hội kết nối tình bạn quốc tế - International Friendship Day (IFD 2014) đã được tổ chức với chủ đề “Tư duy khởi nghiệp từ góc nhìn vĩ mô”, với sự tham dự của đông đảo các cựu du học sinh Anh, Pháp, Mĩ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Singapore, Nga…

Chương trình IFD 2014 là dp đc bit đ kết ni các cu du hc sinh, doanh nhân, kiu bào Vit Nam cùng chung ước mun cng hiến cho nước nhà, góp phn xây dng  cng đng nhân lc cao cp và hình thành mt thế h tri thc, doanh nhân năng đng, sáng to - nhng người gi vai trò quan trng trong s nghip phát trin đt nước.

 

S kin Ngày hi kết ni tình bn Quc tế – IFD được t chc ln đu tiên vào năm 2013 ti khu đô th Phú M Hưng, TP H Chí Minh vi s góp mt ca hơn 2000 khách mi. Tiếp ni thành công ca IFD 2013, International Friendship Day 2014 được đu tư kĩ lưỡng và  m rng phm vi ra Hà Ni. IFD 2014 với s tham gia ca lãnh đo nhà nước, đi din ca gn 100 doanh nghip thuc nhiu ngành ngh, và các v din gi ni tiếng trong lĩnh vc kinh tế - tài chính, và hàng nghìn các cựu du học sinh… là s khng đnh cho ước mun xây dng mt cng đng kinh doanh ln mnh, đóng góp vào s tăng trưởng ca đt nước.

 
Ch
 
 
Chương trình mang đến cơ hi giao lưu vi các din gi ni tiếng như ông Vũ Tiến Lc – Ch tch VCCI, ông Vũ Tú Thành – Phó Giám đc điu hành khu vc và Trưởng đi din Vit Nam, Hi đng Kinh doanh M-ASEAN cùng ông Võ Trí Thành và bà Phm Chi Lan – các chuyên gia kinh tế ni tiếng ca Vit Nam vi s điu phi ca PGS.TS Nguyn Lân Trung. Tiếp ni chương trình là ni dung “V Vit Nam khi nghip thành công! Ti sao không?” nhm đưa ra bc tranh toàn cnh v thách thc và cơ hi khi nghip Vit Nam t góc nhìn ca chính các cu du hc sinh lp nghip thành công trên quê hương.

 

Một trong những phần hấp dẫn nhất của IFD 2014 là Business matching. Ti đây, business matching din ra trong 90 phút s được chia thành 6 ca nh liên tiếp, mi ca kéo dài 15 phút. BTC s lc ra 30 doanh nghip tiêu biu đã đăng ký, sau đó chn tiếp 18 doanh nghip tiêu biu nht đ có vinh d được đt bàn trong phòng Business Matching. Mi doanh nghip s có 15 phút đ gp đi tác. Các doanh nghiệp sẽ trao đổi trực tiếp dưới sự hỗ trợ thông tin từ BTC IFD 2014. 

 

Tham d chương trình IFD 2014, các cu du hc sinh không ch được gp g vi đi ngũ chuyên gia c vn tài năng và các v din gi hàng đu trong lĩnh vc kinh tế, tài chính, công ngh mà còn được kết ni vi mng lưới doanh nghip rng ln ca IFD 2014, tìm kiếm được các đi tác kinh doanh tim năng cho s nghip ca mình.

 

Qua chương trình các cu du hc sinh cũng nhn được nhng chia s kinh nghim ti sao thành công, làm như thế nào đ áp dng nhng kiến thc đã được hc nước ngoài vào thc tế ti Vit Nam ca nhng cu du hc đi trước đang có nhng thành công nht đnh ti Vit Nam và thế gii. Bên cnh đó, IFD 2014 còn là dp đc bit đ các cu du hc sinh sng li nhng giây phút đáng nhớ ca quãng thi gian du hc, đng thi chia s mong ước đóng góp và cng hiến cho nước nhà.

 

Các cu du hc sinh s có cơ hi hòa mình vào không khí đa văn hóa, đa sc màu ca IFD 2014 vi nhng tiết mc biu din văn ngh và trình din thi trang đc sc, cũng như góp mt vào khonh khc trng đi ca cng đng cu du hc sinh – l ra mt mng lưới các cộng đồng cựu du học sinh nhm kết ni tt c các cu sinh khp toàn cu.

 

PV