Năm 2020, Việt Nam công bố gần 20.000 bài báo ISI/Scopus

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ hệ thống Vcgate - Cơ sở dữ liệu khoa học Việt Nam, năm 2020, các nhà khoa học VN công bố 19.734 bài ISI/Scopus, trong đó các các cơ sở giáo dục đại học có 15.426 bài (78,2%).

ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng hệ thống Vcgate - Cơ sở dữ liệu khoa học Việt Nam. Bên cạnh hạng mục Vietnam Citation Index - tập hợp các bài báo trên các tạp chí khoa học Việt Nam và thu thập chỉ số trích dẫn, còn có hạng mục cơ sở dữ liệu (CSDL) các bài báo ISI/Scopus của các cơ quan và tác giả Việt Nam.

Nếu chỉ vào hệ thống ISI, sẽ thiếu một số bài báo trên nguồn Scopus. Nếu chỉ vào hệ thống Scopus sẽ để sót một số bài ISI.

Do đó, hệ thống Vcgate thu thập CSDL của cả hai hệ thống và lọc trùng nên cho phép đưa ra đầy đủ các bài báo quốc tế thuộc ISI và Scopus của Việt Nam, thông tin đầy đủ và toàn diện hơn về năng suất và chất lượng NCKH của Việt Nam (cả số lượng và chỉ số trích dẫn).

Theo đó, năm 2020 các nhà khoa học Việt Nam công bố 19.734 bài báo ISI/Scopus, trong đó các CS GDĐH có 15.426 bài (78,2%). ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã vượt qua mốc 1.000 bài (năm 2020 - 1134 bài).

Vietnam Citation Gateway (V-CitationGate) là cơ sở dữ liệu thư mục (Bibliographic database), đồng thời là trung tâm phân tích, đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Scientometrics) của Việt Nam. V-CitationGate bao gồm thông tin (tóm tắt hoặc/và toàn văn) của các ấn phẩm khoa học đương đại (bài báo tạp chí, sách), các phát minh, sáng chế, và đặc biệt, bao gồm cả các tài liệu quý, cổ được sưu tập, số hóa, kết nối và tích hợp từ các nguồn lưu trữ ở Việt Nam và nước ngoài.

Với một cơ sở dữ liệu thư mục phong phú và đầy đủ, V-CitationGate sẽ phát triển thành "thánh địa" phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu Việt Nam. Phần mềm của hệ thống còn cho phép thực hiện các tìm kiếm, phân tích, thống kê và trích xuất thông tin khoa học ở các cấp độ khác nhau, từ tác giả đến đơn vị; chủ đề đến lĩnh vực, nhóm lĩnh vực; thời gian xuất bản đến mức độ hợp tác nghiên cứu… phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển.

Bên cạnh mục đích học thuật, V-CitationGate cung cấp các số liệu thống kê để xây dựng và công bố báo cáo thường niên, xếp hạng nghiên cứu của các cơ sở nghiên cứu và giáo dục. Đây là nguồn thông tin minh bạch về năng suất và chất lượng nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học, sẽ được Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quốc gia của Đại học Quốc gia Hà Nội tham khảo và sử dụng khi tiến hành đánh giá kiểm định các trường đại học.

Hệ thống cơ sở dữ liệu này cũng là thông tin hỗ trợ cho các Cơ quan tài trợ nghiên cứu xét chọn và đánh giá về mức độ trùng lặp của đề tài nghiên cứu và năng lực, thành tích nghiên cứu của ứng viên.

Ở một khía cạnh khác, thông qua chỉ số trích dẫn, chất lượng các Tạp chí khoa học của Việt nam cũng sẽ được so sánh, đánh giá công khai và bình đẳng.