Thứ hai, 19/09/2016 - 11:32

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

Lễ hội kỷ niệm 60 năm Viện Ngân hàng - Tài chính

Ngày 24/9/2016, Viện Ngân hàng – Tài chính sẽ tổ chức Lễ hội kỷ niệm 60 năm thành lập (1956-2016) để các thế hệ giảng viên, sinh viên, cao học viên và nghiên cứu sinh gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống và những kỷ niệm không thể phai mờ trong thời gian học tập.

Lễ hội kỷ niệm 60 năm Viện Ngân hàng - Tài chính - 1

Mang tên "Khoa Mậu – Tài - Ngân”

Viện Ngân hàng – Tài chính, tiền thân là Khoa Ngân hàng – Tài chính, được thành lập từ năm 1956, với hai Chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng, cũng là hai trong ba chuyên ngành đào tạo đầu tiên tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính.

Đến tháng 1/1965, khi Trường được đổi tên thành trường “Đại học Kinh tế Kế hoạch” thì Khoa mang tên "Khoa Mậu – Tài - Ngân” gồm bốn bộ môn trực thuộc: Bộ môn Ngân hàng, Tài chính, Kế toán và bộ môn Thương nghiệp.

Tên “Khoa Tài – Kế - Ngân” sau khi được tái thành lập (1977) đã được đổi thành “Khoa Ngân hàng - Tài chính khi Trường đổi tên thành “Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đơn vị tiên tiến xuất sắc của Trường

Bên cạnh hoạt động đào tạo ở tất cả các hệ, Khoa đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giáo trình và tài liệu giảng dạy trên cơ sở phát triển nội dung của các tài liệu giảng dạy trong nước kết hợp với các giáo trình hiện đại của nước ngoài.

Cán bộ giảng viên của Khoa đã thực hiện nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, đóng góp vào sự phát triển và ổn định của nền kinh tế - xã hội Việt Nam. Với các thành tích xuất sắc đó, Khoa đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Các giảng viên của Khoa cũng đã được nhận những danh hiệu cao quý: Nhà giáo ưu tú, Huy chương vì sự nghiệp khoa học công nghệ, Huy chương vì sự nghiệp Ngân hàng, Huy chương vì sự nghiệp Tài chính. Nhiều năm liền, Khoa được công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc của Trường.

Sau quá trình phát triển với sự lớn mạnh cả về tổ chức và quy mô đào tạo, Khoa Ngân hàng – Tài chính đã được chuyển đổi thành Viện Ngân hàng - Tài chính theo Quyết định số 852/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 19/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Viện Ngân hàng – Tài chính với đội ngũ 95 giảng viên gồm: 1 Giáo sư, 9 Phó giáo sư, 22 tiến sỹ và 51 thạc sỹ. Mô hình tổ chức của Viện gồm Văn phòng Viện và 6 Bộ môn với 6 chuyên ngành đào tạo gồm: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Thị trường chứng khoán và Quản lý thuế. Quan trọng hơn, từ khi chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Ngân hàng – Tài chính đã phát triển ở một tầm vóc mới.

Lập các nhóm nghiên cứu khoa học để tăng cường liên kết

Ngoài các hệ đào tạo theo kế hoạch của Trường, Viện đã chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài và tham gia tích cực vào chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao.

Từ tháng 8/2015, Chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với Đại học Quản trị Pari (PGSM) của Cộng hòa Pháp đã được triển khai, trong khi Đề án xây dựng Chương trình đào tạo cử nhân liên kết với Đại học Postmouth (Vương quốc Anh) đang trong quá trình phê duyệt. Chất lượng đào tạo của Viện được gắn với nhu cầu thực tế trên cơ sở phát triển các chương trình thực tập sinh và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối tác như Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, các công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp…

Song song với sự phát triển về đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học của Viện Ngân hàng – Tài chính cũng được cải thiện rõ rệt. Ngoài việc tích cực và chủ động tổ chức các hội thảo khoa học, Ban Lãnh đạo Viện còn thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học để tăng cường liên kết với các trường đại học có ngành tài chính – ngân hàng và các đơn vị đối tác để tổ chức tọa đàm, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Trong giai đoạn 2011-2015, rất nhiều đề tài khoa học và công nghệ các cấp đã được hoàn thành, bao gồm cả các đề tài thuộc Chương trình KX01/11-15.

Hiện nay, Viện đang phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội để thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia ĐTĐL.XK.09/15, trong khi các giảng viên của Viện đang chủ trì 8 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở. Cũng trong giai đoạn 2011-2016, Viện đã tổ chức thành công 5 hội thảo khoa học quốc gia, nhiều tọa đàm khoa học, xuất bản 4 số chuyên đề của Tạp chí Kinh tế và Phát triển, xuất bản 3 giáo trình mới, 4 sách tham khảo và chuyên khảo, hàng trăm bài báo khoa học của giảng viên và nghiên cứu sinh.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, bằng tâm huyết, trí tuệ và sự sáng tạo của nhiều thế hệ giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, Khoa/Viện Ngân hàng - Tài chính, luôn xứng đáng là đơn vị hàng đầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện thực sự đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng như sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam khi có đến hàng chục ngàn sinh viên đã tốt nghiệp, hàng ngàn cao học viên đã nhận bằng thạc sỹ và hơn 200 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sỹ.

Ngày 24/9/2016, Viện Ngân hàng – Tài chính sẽ tổ chức Lễ hội kỷ niệm 60 năm thành lập (1956-2016) để các thế hệ giảng viên, sinh viên, cao học viên và nghiên cứu sinh gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống và những kỷ niệm không thể phai mờ trong thời gian học tập.

Đáng quan tâm
Mới nhất