Thứ bảy, 06/10/2018 - 01:05

Trắc nghiệm về bảng tuần hoàn hóa học:

Ký hiệu hóa học của chì là gì?

Dân trí

Liệu bạn còn nhớ tên ký hiệu quốc tế của các nguyên tố hóa học? Thử làm trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra trí nhớ của bạn về bảng tuần hoàn hóa học nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Từ khóa: