Hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 vào ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam

Dân trí

Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam vừa thông báo Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì.

C:\Users\hnc\Desktop\DH Lam nghiep.JPG

Dưới đây là chỉ tiêu, khối xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào từng ngành của trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam:

 

TT

 

 

Tên ngành học bậc đại học

 

 

Mã ngành

 

 

Khối

xét tuyển

 

 

Mức điểm

 

 

Chỉ tiêu

 

 
 

 

1

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

D420201

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

80

 

 

 

2

 

 

Khoa học môi trường

 

 

D440301

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

150

 

 

 

3

 

 

Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Tiếng Anh)

 

 

ED850101

 

 

A, A1, B, D1

 

 

16,0

 

 

30

 

 

 

4

 

 

Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Tiếng Việt)

 

 

D850101

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

170

 

 

 

5

 

 

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

 

 

D480104

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

6

 

 

Quản lý đất đai

 

 

D850103

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

250

 

 

 

7

 

 

Kế toán

 

 

D340301

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

180

 

 

 

8

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

D340101

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

70

 

 

 

9

 

 

Kinh tế

 

 

D310101

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

30

 

 

 

10

 

 

Kinh tế Nông nghiệp

 

 

D620115

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

11

 

 

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 

 

D620211

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

120

 

 

 

12

 

 

Lâm sinh

 

 

D620205

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

120

 

 

 

13

 

 

Lâm nghiệp

 

 

D620201

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

90

 

 

 

14

 

 

Khuyến nông

 

 

D620102

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

15

 

 

Thiết kế công nghiệp

 

 

D210402

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

16

 

 

Thiết kế nội thất

 

 

D210405

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

70

 

 

 

17

 

 

Kiến trúc cảnh quan

 

 

D580110

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

70

 

 

 

18

 

 

Lâm nghiệp đô thị

 

 

D620202

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

90

 

 

 

19

 

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

D580201

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

150

 

 

 

20

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

D510203

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

21

 

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 

D510205

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

22

 

 

Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn)

 

 

D510210

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

23

 

 

Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)

 

 

D520103

 

 

A, A1, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

24

 

 

Công nghệ vật liệu

 

 

D515402

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

40

 

 

 

25

 

 

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)

 

 

D540301

 

 

A, A1, B, D1

 

 

15,0

 

 

70

 

 

 

- Thời gian xét tuyển: trước ngày 10/91015

- Thời gian nhập học: 19/9/2015

Địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp - Chương Mỹ - Hà Nội.

Điện thoại: 0433840440; 0433840707. Website: vfu.edu.vn

Hồng Hạnh

 

Hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 vào ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam - 2