Chủ nhật, 11/03/2018 - 09:45

Đo độ thông minh với 6 câu đố “khó mà dễ”

Dân trí

Hôm nay chúng tôi mời bạn bắt tay giải 6 câu đố tưởng khó mà rất dễ dưới đây nhé. Nếu bạn thực sự, thực sự thông minh, bạn sẽ trả lời ngay được thôi!

CÂU HỎI:

1. Cái gì đi khắp nơi mà vẫn chỉ đứng ở một góc?

2. Mẹ Mary có 4 con; April, May và June là 3 đứa con đầu. Hỏi tên đứa con thứ tư là gì?

3. Cái gì đi lên và đi xuống nhưng vẫn ở nguyên một chỗ?

4. Nếu bạn có tôi, bạn sẽ muốn chia sẻ tôi. Nếu bạn chia sẻ tôi, bạn sẽ không có tôi nữa. Tôi là gì?

Hai câu hỏi tiếp theo dành cho những bạn biết tiếng Anh:

5. I am an odd number. Take away one letter and I become even. What number am I?

6. I am the first in Earth and the second in heaven. I appear two times in a week, and you can only see me once in a year. What am I?

ĐÁP ÁN:

1. Con tem

2. Mary

3. Bậc cầu thang

4. Bí mật

5. Seven

Đo độ thông minh với 6 câu đố “khó mà dễ” - 1

6. The letter E.

Đo độ thông minh với 6 câu đố “khó mà dễ” - 2

Xuân Vũ

Tổng hợp

Từ khóa: