Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2017: Ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23,25

(Dân trí) - Học viện Ngân hàng công bố điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy. Theo đó, mức điểm trúng tuyển từ 17,25 đến 23,25.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả 2017 http://tracuu.hvnh.edu.vn

Điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2017 Học viện Ngân hàng – Trụ sở chính tại Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2017: Ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23,25 - 1

Điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2017 Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2017: Ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23,25 - 2

Điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2017 Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2017: Ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23,25 - 3

Ghi chú:

Điểm xét trúng tuyển = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ưu tiên (khu vưc/ đối tượng) + Điểm ưu tiên xét tuyển. Điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành theo thang 30.

Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. Thí sinh lưu ý: Tiêu chí phụ nêu trên không tác động đến các thí sinh có Điểm xét tuyển cao hơn Điểm trúng tuyển.

Hồng Hạnh

Tin liên quan
Dòng sự kiện: Điểm chuẩn ĐH 2017
Đọc thêm