Thứ bảy, 25/04/2020 - 13:18

ĐH Thương Mại xét tuyển kết quả tốt nghiệp THPT với ngưỡng từ 18 điểm

Dân trí

Trường Đại học Thương mại vừa dự kiến phương án tuyển sinh 2020. Theo đó, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương án: theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm nay là 3.800. Trường sử dụng 07 tổ hợp xét tuyển, gồm:

(1) D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

(2) D03: Toán, Văn, Tiếng Pháp

(3) D04: Toán, Văn, Tiếng Trung

(4) D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

(5) D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

(6) D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

(7) A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Cụ thể

STT

Ngành

(chuyên ngành đào tạo)

Mã ngành

Tổ hợp
xét tuyển

I. Chương trình đại trà

1

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)
* Với điều kiện điểm tiếng Anh dùng để xét tuyển ≥ 6,5

TM18

D01, D90

2

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

TM20

A16, D01, D03, D91

3

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

TM21

A16, D01, D04, D95

4

Các ngành (chuyên ngành) còn lại

 

A16, D01, D90

II. Chương trình chất lượng cao

1

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)
* Với điều kiện điểm tiếng Anh dùng để xét tuyển ≥ 6,0

TM08

D01, D90

2

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính-Ngân hàng TM)

* Với điều kiện điểm tiếng Anh dùng để xét tuyển ≥ 6,0

TM15

D01, D90

III. Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù (*)

1

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)
* Với điều kiện điểm tiếng Anh dùng để xét tuyển ≥ 5,5

TM24 

D01, D90

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
* Với điều kiện điểm tiếng Anh dùng để xét tuyển ≥ 5,5

TM25 

D01, D90

3

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)

TM26 

A16, D01, D90

(*) Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù được tuyển sinh ngay sau khi công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao.

Nguyên tắc xét tuyển:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển): 18 điểm, mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh (IELTS, TOEFL) đang trong thời hạn có giá trị tính đến thời điểm xét tuyển và có nộp bản photocopy chứng chỉ về Trường trong thời hạn quy định, điểm Tiếng Anh dùng để xét tuyển là điểm tiếng Anh quy đổi theo thang điểm 10 tương đương với từng loại/mức điểm của từng chứng chỉ tiếng Anh theo quy định của Trường (nếu thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi TNTHPT 2020).

Hoặc điểm cao hơn giữa điểm bài thi tiếng Anh trong kỳ thi TNTHPT năm 2020 với điểm tiếng Anh quy đổi theo thang điểm 10 tương đương với từng loại/mức điểm của từng chứng chỉ tiếng Anh (nếu thí sinh có dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi TNTHPT 2020).

- Điểm trúng tuyển xác định theo ngành (chuyên ngành)/chương trình. Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm xét tuyển (điểm trúng tuyển) theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo, theo nguyên tắc lấy tổng điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển, Trường sử dụng các tiêu chí phụ để xét tuyển,

Nguyên tắc xét tuyển theo tiêu chí phụ: Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2. Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 2, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngành đào tạo/chuyên ngành

Tiêu chí phụ 1

Tiêu chí phụ 2

1. Ngôn ngữ Anh và các chương trình chất lượng cao

Điểm Tiếng Anh dùng để xét tuyển

Điểm bài thi môn Toán

2. Các ngành (chuyên ngành còn lại)

   

2.1. Xét theo tổ hợp D03, D91

Điểm bài thi môn

Tiếng Pháp

Điểm bài thi môn Toán

2.2. Xét theo tổ hợp D04,D95

Điểm bài thi môn Tiếng Trung

Điểm bài thi môn Toán

2.3. Xét theo tổ hợp D01, D90

Điểm bài thi môn Toán

Điểm Tiếng Anh dùng để xét tuyển

2.4. Xét theo tổ hợp A16

Điểm bài thi môn Toán

Điểm bài thi môn Ngữ văn


Ghi chú:
Trong trường hợp, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT có dữ liệu kết quả học tập bậc THPT của thí sinh, Nhà trường có thể sử dụng kết quả học tập bậc THPT của thí sinh làm tiêu chí phụ khi xét tuyển

Hồng Hạnh