ĐH Công nghệ, Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn

Dân trí

Mức điểm chuẩn của hai trường này đều giảm so với năm 2008. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm...

 Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1


TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Khoa học máy tính

104

A

20.5

- Công nghệ Thông tin

105

A

20.5

- Công nghệ Điện tử Viễn thông

109

A

20.0

- Vật lý kỹ thuật

115

A

18.0

- Cơ học kỹ thuật

116

A

18.0

- Công nghệ Cơ điện tử

117

A

20.5


KHOA LUẬT

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Luật học (**)

505

A

17.0

C

20.0

D1,3

18.0

- Luật kinh doanh

506

A

17.0

D1,3

18.0

Nguyễn Hùng