Thứ năm, 13/10/2016 - 06:38

Chỉ đạo mới của TPHCM về dạy thêm, học thêm

Dân trí

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo mới nhất về vấn đề dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm, học thêm trái quy định.

Văn bản của UBND TPHCM nhấn mạnh, hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường phải thực hiện đúng theo quy định được ghi tại Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT.

Hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường chỉ được thực hiện trên cơ sở, tinh thần tự nguyện của học sinh. Không tổ chức dạy học thêm ở trường tiểu học, những trường đã tổ chức học 2 buổi/ngày, trừ các hoạt động bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Học sinh có thể học thêm trong nhà trường nếu tư nguyện (Ảnh minh họa: Hoài Nam)
Học sinh có thể học thêm trong nhà trường nếu tư nguyện (Ảnh minh họa: Hoài Nam)

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM được giao tham mưu, trình UBND thành phố lộ trình chấm dứt việc dạy thêm học thêm tràn lan, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tập trung vào một số giải pháp như:

Nâng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp để đảm bảo chất lượng giảng dạy trong nhà trường tạo điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi để đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; tăng cường tổ chức các hoạt động thí nghiệm, thực hành, văn - thể - mỹ, các hoạt động Đoàn - Đội, giáo dục các kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho học sinh.

Thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ, tăng thêm nguồn phụ cấp cho các giáo viên dạy các lớp vượt sĩ số, phụ cấp dạy phụ đạo cho học sinh chưa theo kịp chương trình, bồi dưỡng học sinh giỏi bằng nguồn ngân sách của thành phố.

Rà soát quy hoạch để ưu tiên giao đất đầu tư xây dựng trường học, hoàn thiện các chính sách để đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục - đào tạo; đầu tư từ ngân sách thành phố, quận, huyện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp theo quy hoạch được phê duyệt; phấn đấu đạt chỉ tiêu 300 phòng học mới trên 10.000 dân trước năm 2020.

Đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn bộ sách giáo khoa mới đạt chất lượng cao, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giáo viên về nhà ở, nâng cao cho các cán bộ, công nhân viên chức thuộc ngành giáo dục, giáo viên.

Cần nghiên cứu, hướng dẫn các trường xây dựng, triển khai thí điểm hệ thống giải đáp vướng mắc, giảng dạy cho học sinh các môn còn yếu qua điện thoại, trang tin điện tử của nhà trường.

Khẩn trương tham mưu “Đề án phát triển giáo dục và đào tạo TPHCM đến năm 2030” với mục tiêu đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, cách đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực của học sinh, từ đó chấm dứt việc dạy thêm, học thêm số đông.

UBND cũng giao Giám đốc Sở GD-ĐT phối hợp với Chủ tịch UBND các quận huyện thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước trên địa bàn, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm học thêm trái với quy định của các tổ chức, cá nhân.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí phát huy vai trò giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời các tiêu cực, nắm và phản ánh tình hình dư luận đối với các biện pháp của chính quyền đối với vấn đề dạy thêm học thêm.

Hoài Nam

(Hoainam@dantri.com.vn)