Bộ GD&ĐT yêu cầu Hội đồng bỏ phiếu kín khi lựa chọn SGK mới

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT quy định, Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục sách do các tổ chuyên môn đề xuất và bỏ phiếu kín lựa chọn.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa (SGK) trong trường phổ thông, thông tư có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.

Thông tư quy định lập Hội đồng chọn SGK. Cụ thể, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông (Hiệu trưởng) thành lập hội đồng chọn SGK.

Mỗi trường thành lập một hội đồng. Đối với trường có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng.

Hội đồng lựa chọn SGK gồm người đứng đầu, cấp phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có SGK được lựa chọn, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu 11 người. Trong đó ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. 

Bộ GDĐT yêu cầu Hội đồng bỏ phiếu kín khi lựa chọn SGK mới - 1

Sách được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn.

Đối với trường có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu 7 người.

Đáng chú ý, thông tư quy định rõ người đã tham gia biên soạn sách hoặc tham gia thẩm định SGK do các nhà xuất bản tổ chức; tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành và người làm việc ở các nhà xuất bản có SGK không được tham gia hội đồng chọn SGK.

Bộ GD&ĐT quy định, Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục sách do các tổ chuyên môn đề xuất và bỏ phiếu kín lựa chọn. Sách được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn.

Trường hợp SGK không được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì hội đồng thảo luận, phân tích các SGK với các tiêu chí lựa chọn SGK và bỏ phiếu lựa chọn lại.

Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì hội đồng quyết định lựa chọn SGK có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục SGK do tổ chuyên môn báo cáo.

Trên cơ sở đề xuất của hội đồng lựa chọn SGK, Hiệu trưởng quyết định danh mục SGK sử dụng trong trường. 

Bộ GDĐT yêu cầu Hội đồng bỏ phiếu kín khi lựa chọn SGK mới - 2

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý, học sinh và phụ huynh về quyết định lựa chọn SGK.

Thông tư cũng nêu rõ, Hiệu trưởng công bố công khai danh mục SGK sử dụng trong trường và niêm yết tại trường trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là bốn tháng.

Sở GD&ĐT báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và cung cấp thông tin cho nhà xuất bản có SGK được lựa chọn để cung ứng đủ số lượng SGK cho việc dạy và học.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý, học sinh và phụ huynh về quyết định lựa chọn SGK của mình.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố danh mục SGK các môn học được lựa chọn dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều SGK.

Theo đó, nguyên tắc chọn SGK là lựa chọn trong danh mục SGK đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt; mỗi môn học, một hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp chọn 1 đầu SGK; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Tiêu chí chọn SGK phải phù hợp với điều kiện của địa phương, phù hợp với điều kiện dạy và học của cơ sở giáo dục.

Mỹ Hà

Tin liên quan
Dòng sự kiện: Công bố SGK lớp 1
Đọc thêm