“Begining” hay “beginning” viết đúng chính tả tiếng Anh?

Dân trí

Trong tiếng Anh, từ “accuracy” hay “acuracy” viết đúng chính tả? “Begining” hay “beginning”? “Surveillance” hay “survailance”? Bạn thử làm bài trắc nghiệm dưới đây để xem mình có viết đúng chính tả các từ trong tiếng Anh không nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp