Tân Hoa hậu Quốc tế:

Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi

(Dân trí) - Như mọi thí sinh khác, trong thời gian tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2009, người đẹp Mexico Anagabriela Espinoza đã có nhiều hoạt động thú vị, sôi nổi khó quên. Mời các bạn ngắm lại những bức hình của tân Hoa hậu Quốc tế - những ngày ở Trung Quốc.

 
 
Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 1


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 2


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 3


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 4


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 5


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 6


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 7


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 8


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 9


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 10


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 11


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 12


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 13


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 14


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 15


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 16


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 17


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 18


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 19


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 20


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 21


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 22


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 23


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 24


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 25Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 26


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 27


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 28


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 29


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 30


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 31


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 32


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 33


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 34


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 35


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 36


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 37


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 38


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 39


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 40


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 41


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 42


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 43


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 44

Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 45


Những khoảnh khắc đẹp của giai nhân Mexico tại cuộc thi - 46Vĩnh Ngọc
Theo Misso
Đang được quan tâm