BST xuân hè 2010 của Jil Sander

(Dân trí) - BST xuân hè 2010 của Jil Sander gồm những thiết kế đa phong cách, bạn có thể tìm được ở đây cả những chiếc áo vest, quần côn thanh lịch và những chiếc váy voan mỏng sexy, khiêu khích.

 
 
BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 1


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 2


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 3


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 4


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 5


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 6


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 7


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 8


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 9


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 10


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 11


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 12


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 13


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 14


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 15


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 16


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 17


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 18


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 19

BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 20


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 21


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 22


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 23


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 24


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 25


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 26


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 27


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 28


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 29


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 30


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 31


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 32


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 33


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 34


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 35


BST xuân hè 2010 của Jil Sander - 36Vĩnh Ngọc
Theo Style
Dòng sự kiện: BST xuân hè 2010
Đọc thêm