Thứ năm, 17/06/2010 - 19:42

BST xuân hè 2010 của Elie Tahari

Dân trí

BST xuân hè 2010 của Elie Tahari gồm những kiểu váy áo có tính ứng dụng cao. Bạn gái có thể tìm được ở đây một bộ đồ tới công sở hay đi dự tiệc đều ổn.

 
 
BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 1


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 2


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 3


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 4


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 5


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 6


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 7


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 8


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 9


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 10


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 11


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 12


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 13


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 14


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 15


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 16


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 17


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 18


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 19

BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 20


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 21


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 22


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 23


 
Vĩnh Ngọc
Theo Style