BST xuân hè 2010 của Elie Tahari

(Dân trí) - BST xuân hè 2010 của Elie Tahari gồm những kiểu váy áo có tính ứng dụng cao. Bạn gái có thể tìm được ở đây một bộ đồ tới công sở hay đi dự tiệc đều ổn.

 
 
BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 1


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 2


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 3


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 4


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 5


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 6


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 7


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 8


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 9


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 10


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 11


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 12


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 13


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 14


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 15


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 16


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 17


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 18


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 19

BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 20


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 21


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 22


BST xuân hè 2010 của Elie Tahari - 23


 
Vĩnh Ngọc
Theo Style
Dòng sự kiện: BST xuân hè 2010